Aktivnosti varuha pravic živali

Html code here! Replace this with any non empty text and that's it.

Položaj živali v Sloveniji je skrajno slab, čeprav je bil leta 1999 sprejet Zakon o zaščiti živali. Letno je na desettisoče živali pobitih v gozdovih in na poljih, več milijonov živali trpi in umira v masovni živinoreji, tisoče in tisoče živali je grozljivo mučenih v laboratorijskih poskusih, nehumani transporti živali se nadaljujejo. Trpijo oz. so mučene tudi mnoge hišne živali.
Društvo se po svojih močeh bori proti zlorabljanju živali, pri čemer pa se ugotavlja, da je takšna borba bolj uspešna, če v njej sodelujejo pravniki, saj v Sloveniji obstaja veliko število raznih predpisov, ki določajo takšen ali drugačen položaj živali. Predvsem pa tudi zaradi tega, ker je eden izmed glavnih ciljev društva, da živali dobijo svoje pravice, se je društvo odločilo ustanoviti poseben društveni organ, imenovan varuh pravic živali.
Naloge varuha pravic živali, ki deluje po pooblastilu društva, saj ne gre za organ, ki bi imel javna pooblastila, so:

  • priprava predlogov oz. pobud za priznanje pravic živali v ustavi in zakonodaji Slovenije ter Evropske unije;
  • sodelovanje v postopkih za zaščito živali in uveljavljanje njihovih pravic (predlogi za začetek upravnih in drugih postopkov, tožbe, pritožbe …);
  • skrb za uveljavljanje Deklaracije o pravicah živali in neformalni nadzor izvajanja predpisov o zaščiti živali;
  • priprava pobud oz. predlogov državnim organom in drugim organizacijam za izboljšanje položaja živali (priprava peticij, predlogov predpisov, pobude za presojo protiustavnih in nezakonitih predpisov, …);
  • sodelovanje z raznimi organi in organizacijami oz. posamezniki glede zaščite živali;
  • nudenje pravnega svetovanja zainteresiranim osebam glede zaščite živali;
  • predavanja in medijska promocija pravic živali ter drugo.

Funkcijo varuhinje pravic živali je z decembrom 2018 prevzela mag. Monika Naumovski. Dosegljiva je na elektronskem naslovu: varuhinja@osvoboditevzivali.si.

V kolikor imate vprašanje, prošnjo, predlog ali pa želite pravni nasvet s področja zaščite živali, vas vljudno vabimo, da jo kontaktirate.

Aktivnosti varuha živali

[/tdc_zone]