Ljubitelji ubijanja Božjih bitij

V javnosti je bilo mogoče zaslediti, da je ljubljanski nadškof Uran pred kratkim blagoslovil nov lovski dom na Jezerskem. Sicer mnogokrat v medijih zasledimo, da vodijo katoliški duhovniki lovske maše ali kako drugače podpirajo lovce oz. lov. Tako še ni pozabljeno, da je škof Stres vodil lani Hubertovo mašo pri LD Bogojina. 

Mnogi katoliški škofje in duhovniki so očitno ljubitelji ubijanja, sicer ne bi blagoslavljali objektov, ki služijo tistim, ki morijo oz. ubijajo nedolžna živa bitja ali pa ne bi vodili maš, ki jim je namen podpreti lovsko dejavnost, torej dejavnost morjenja nedolžnih živih bitij. Cerkev tako moralno-etično opravičuje morilsko dejavnost in ljudem sugerira, da je lov oz. ubijanje živali božja volja. Vendar pa se cerkev moti: to ni Božja volja, kajti Bog Stvarnik je v peti zapovedi jasno rekel: Ne ubijaj! Ni rekel, ne ubijaj ljudi, temveč Ne ubijaj, kar pomeni, da se naj ne ubija nikogar: niti ljudi niti živali. To je verjetno razumljivo vsakomur, ki malo razmišlja s svojo glavo. Tudi prerok Izaija je bil jasen, ko je rekel, da kdor ubije vola, je kakor, da bi ubil človeka. 

Nerazumljivo je, da tisti, ki zastopajo, tako vsaj trdijo, Boga, ki je rekel Ne ubijaj, blagoslavljajo ubijanje Božjih stvaritev, kajti živali so, kot po drugi strani grmijo s prižnice, bitja, ki jih je ustvaril Bog. To, kar je Bog ustvaril, cerkev uničuje. Sprega lovcev, cerkve in politikov je za živali smrtno nevarna in povzroča trpljenje Božjih bitij v neslutenem obsegu. Kaj bi na to rekel Jezus iz Nazareta, ki je bil vegetarijanec in prijatelj živali? Mogoče bi nadškofu Uranu in škofu Stresu rekel, da sta izdala Boga Stvarnika in da namerno kršita 5 Božjo zapoved. Verjetno bi jima tudi rekel, da zastopata boga podzemlja in ne Boga Stvarnika. In kazen za smrtni greh je lahko, seveda po nauku Katoliške cerkve, večni pekel. Uran in Stres v peklu?

Nekateri visoki kleriki pa so verjetno celo lastnoročno morili bitja, ki jih je ustvaril Bog. Znan je primer klerika Rodeta, ki je sam javno priznal, da je bil lovec. Torej je moril, tako je vsaj domnevati, bitja, ki jih je ustvaril Bog in ki jih ta celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti, kot to piše v Katekizmu katoliške cerkve. Lovec Rode se je tako postavil nad Boga, lovec Rode, sedaj celo kardinal, je očitno namerno povzročal nesluteno trpljenje Božjim bitjem, očitno je namerno uničeval tisto, kar je ustvaril Bog. 

Ob blagoslovu novega lovskega doma je nadškof Uran, ob prijetnem druženju, z domačimi pevci še ubrano zapel, je bilo tudi še slišati. Mogoče je bila zraven še kakšna lovska pečenka in liter, pa je bila lovska sreča popolna. Še malo prej Božje bitje, sedaj pečenka! S pomočjo cerkve.

V Italiji namerava država preko lovcev pobiti kar 50.000 srn. Gre za pravi pokol bitij, ki jih je ustvaril Bog. Ali bo Katoliška cerkev protestirala pred takšnim barbarstvom, pred takšno skrunitvijo Božjih bitij? Ali pa se bodo našli celo duhovniki, ki bodo blagoslavljali lovske puške, ki bodo povzročile, da bo po Italiji steklo več 100.000 litrov krvi nedolžnih bitij. Očitno Vatikan ne varuje bitij, ki jih je ustvaril Bog, pa čeprav na veliko moli k bogu. Vatikan je Božja bitja prepustil na milost in nemilost tistim, ki ubijajo iz užitka. 

Sprememba odnosa Katoliške cerkve do živali bi bila za zaščito živali izjemnega pomena, kajti dokler bo cerkev imela do živali sovražen odnos, bo njihov položaj negotov. 

Varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice:
Odvetnik Vlado Began