Veganstvo

Aktivnosti Varuha pravic živali v zvezi z vegansko in vegetarijansko prehrano ter drugimi tovrstnimi področji.

Predlog vladi RS: MOŽNOST VEGANSKEGA OBROKA V VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH (23.5.2019)

Obrazložitev:
– PRAVICA DO MOŽNOSTI VEGANSKEGA OBROKA V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH (Datoteka).
– VEGANSKI JEDINLNIK JE ZDRAVSTVENO USTREZEN ZA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNE USTANOVE (Datoteka).

Predlog stapripravila Slovensko vegansko društvo ter Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice.

IZJAVA ZA JAVNOST: Univerza v Oxfordu poziva k prehodu na rastlinsko prehrano. Rastlinska prehrana bi izboljšala zdravje in prinesla ogromne prihranke (25.4.2016)

Izjava (Datoteka).
Povezava do izjave za javnost Univerze v Oxfordu: http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/news/201603_Plant_based_diets

Poziv Ministrstvu za Zdravje za uskladitev doktrine prehranske politike RS s sodobnimi znanstvenimi dognanji in dopolnilo povezanih dokumentov (4.3.2009)

Poziv (datoteka).

Poziv vladi za uveljavitev vegetarijanske hrane na državnih srečanjih (8.12.2004)

Varuh pravic živali je dne 8. decembra 2004 vladi in medijem poslal spodnji poziv za uveljavitev vegetarijanske hrane na srečanjih.

I. V Sloveniji obstaja skupina brezpravnih živih bitij, ki jih mnogi Slovenci oz. državljani Slovenije in drugi brezobzirno zlorabljajo, mučijo, koljejo ali kako drugače ubijajo. Gre za živali. Tako te popolnoma nedolžne živali doživljajo v gozdovih, na poljih, na farmah, v klavnicah, v poskusnih laboratorijih, pri transportu in drugje, in to zaradi človekovega neizmernega egoizma, kruto usodo. Izjemno kruto usodo doživljajo, kot že navedeno, tudi živali na masovnih živinorejskih farmah in v klavnicah ter v gozdu in vodi. Mnoge klavne živali životarijo v velikih halah, kjer sploh ne vidijo travnika, sonce pa zagledajo prvič na poti v klavnico. Mnoge redijo jih v velikih skupinah, na ozkih pregradah, v preozkih kletkah ali na drug krut način. Živijo v peklenskih in suženjskih razmerah, njihovo trpljenje je neizmerno. Da živali pridejo na kraj svoje krute smrti, jih vozijo ure in ure daleč. Mnoge se med vožnjo poškodujejo, mnoge med vožnjo umrejo, vozijo se v peklenskih razmerah, grozljivo trpijo. Klavci mnogokrat brutalno razkosajo živali, ki so še pri zavesti. Živali tulijo na kavlju, cepetajo v smrtnem strahu zaradi peklenskih bolečin. Živali, ki so na vrsti za njimi, pogosto vse to vidijo in vedo, da se bo njim zgodilo bolj ali manj enako. Prašiče omamljajo z električnimi kleščami, pri čemer bolečina prebode glavo in telo živali kot strela. Mnogokrat omamljanje ne traja dolgo in prašiči pri živem telesu doživljajo, kako se njihova pljuča polnijo z vrelo vodo. Lovski teror se nadaljuje. Divje živali mnogokrat privabljajo s hrano in jih nato strahopetno in udobno postrelijo iz visokih prež. Mnoge živali so samo obstreljene in zato ure in ure peklensko trpijo, preden umrejo. Nič bistveno bolje se ne godi ribam. Tudi one pri ribolovu umirajo v peklenskih bolečinah. V znanosti ni sporno, da uživanje mesa povzroča bolezni oz. je rizični faktor za številna obolenja, kot so: sladkorna bolezen, rak, arterioskleroza, srčni infarkt in drugo. Meso ima negativni učinek tudi na duševnost in je s stališča fiziologije prehrane odvečno živilo. Strokovnjaki danes ne dvomijo več, da vegetarijanska prehrana zagotavlja optimalno kritje potreb po hranilnih snoveh, kar velja za vse starostne skupine. Pri nekaterih obolenjih, npr. visokem krvnem tlaku, revmi, pri motnjah v presnovi maščob, je vegetarijanski način življenja eden najbolj smiselnih terapevtskih ukrepov nasploh. Nesporno je tudi, da masovna živinoreja povzroča globalno trpljenje, saj morajo revne države kakovostno, za človekovo prehrano nujno rastlinsko hrano, mnogokrat prodati kot krmilo. 60% krmil za masovno živinorejo (žito, soja, zemeljski oreščki …) industrijsko razvite države uvažajo iz držav v ravzoju. Več desettisoč otrok umre dnevno zaradi lakote. Uživanje mesa povzroča tudi izjemno veliko okoljsko škodo. Gnoj in gnojevka uničujeta prst in podtalnico ter prispevata k nastanku kislega dežja in izumiranju gozdov. Proizvodnja mesa sprošča velike količine CO2, govedo razen tega proizvede letno okoli 100 milijonov ton metana – 20% skupne emisije tega zelo strupenega plina. Erozija tal se nadaljuje, 50% porabe vse pitne vode gre v breme masovne živinoreje. II. Začelo se je 21. stoletje. To stoletje naj bi bilo bolj prijazno tudi do živali in narave. Glede na ugotovitve znanstvenikov, da meso ni nenadomestljvo in da ga je mogoče v celoti nadomestiti s prehrano rastlinskega izvora in mlečnimi izdelki, je trpljenje in ubijanje živali za prehrano postalo popolnoma nepotrebno. III. Po ustavi Republike Slovenije (5. člen) država skrbi za ohranjanje naravnega bogastva ter ustvarja možnosti za skladen civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije. V skladu z ustavo (113. in 104. člen) predsednik vlade in ministri izrečejo po izvolitvi oz. po imenovanju pred državnim zborom prisego, ki se glasi: “Prisegam, da bom spoštoval(a) ustavni red, da bom ravnal(a) po svoji vesti in z vsemi svojimi močmi deloval(a) za blaginjo Slovenije. Po 2. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ima vsakdo pravico do najvišje možne stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje; nihče pa ne sme ogrožati zdravja drugih. Po 72. členu ustave ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja, država skrbi za zdravo življenjsko okolje. Iz določb 72. člena ustave smiselno tudi izhaja, da mučenje živali ni dovoljeno, po 4. členu Zakona o zaščiti živali pa se vsaka nepotrebna ali neprimerna usmrtitev živali smatra kot mučenje živali. Po 74. členu ustave se gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo. IV. Vedno bolj je videti, da so masovna živinoreja, lov in ribolov zaradi svojih negativnih posledic družbeno zelo sporne dejavnosti in verjetno niso več javno koristne, saj je, kot že navedeno: – meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni – masovna živinoreja povzročitelj globalnega trpljenja in velike okoljske škode – oboje skupaj povzročitelj nepredstavljivega trpljenja, ki ga v Sloveniji doživljajo letno na milijone živali (v letih 2000 do 2003 je bilo v Sloveniji zaklanih kar okoli 44 milijonov živali), v svetu pa na desetine milijard letno zaklanih živali zaradi prehrane. Glede na navedeno in glede na zgoraj citirane pravne podlage, tudi na tisto, ki določa, da ima vsakdo pravico do najvišje stopnje zdravja in da nihče ne sme ogrožati drugih, kar velja tudi za državo, kot VARUH PRAVIC ŽIVALI, torej kot zastopnik živali, predlagam Vladi Republike Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi in to zaradi: – spoštovanja živali kot živih bitij in preprečitve njihovega popolnoma nepotrebnega in nesmiselnega trpljenja in ubijanja – spoštovanja ljudi in neogrožanja njihovega življenja, kajti meso je rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni ter – spoštovanja narave in preprečitve okoljske škode in globalnega trpljenja poskrbi, da se na njenih prireditvah oz. srečanjih, uradnih in neuradnih, kjer se gostom poslužuje tudi hrana, PRENEHA Z NUDENJEM HRANE ŽIVALSKEGA IZVORA, VKLJUČNO Z RIBAMI. V. Menim, da ni v skladu z že navedenimi pravnimi podlagami, da se gostom vlade, ne glede na to ali so domači ali tuji, v imenu države, torej vseh davkoplačevalcev, nudi hrana, ki ogroža zdravje teh ljudi. Kot že navedeno, nihče ne sme ogrožati drugih, torej tudi država oz. v njenem imenu vlada ne, zato naj ne bi nudila svojim gostom nečesa, kar jih ogroža. Ne glede na omenjeni zdravstveni vidik pa je potrebno pri tem omeniti tudi dostojanstvo gostov, saj se postavi vprašanje, ali država spoštuje svoje goste, če jim nudi nekaj, kar jih ogroža? Ker vlada ne sme nikogar ogrožati, kar izhaja tudi načel pravne države, ne sme ogrožati niti živali, kar dela, če nudi ljudem mesno prehrano. VI. Menim tudi, da bi bilo v dobrobit Slovenije in za njeno blaginjo, predsednik vlade in mnistri pa prisežejo, kot že navedeno, da bodo z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije, da se na prireditvah vlade preneha z nudenjem hrane živalskega izvora. Ni tudi za pozabiti, kar po mojem izhaja ustave, da so del Slovenije tudi živali in da mora vlada zato delovati tudi za njihovo blaginjo in dobrobit. Blaginja in dobrobit živali pa izključujeta njihovo trpljenje in nenaravno smrt. Blaginja in dobrobit živali vljučujeta pravico živali do življenja primerno njihovi vrsti. VII. Ta poziv je potrebno smatrati tudi kot peticijo v smislu 45. člena ustave. Prosim, da me v roku, ki izhaja iz smisla vsebine 45. člena ustave, obvestite o tem, kaj ste naredili s tem pozivom. VIII. Prilagam tudi pooblastilo za zastopanje Društva za osvoboditev živali in njihove pravice, v imenu katerega delujem kot Varuh pravic živali in v imenu katerega je pripravljen tudi ta poziv oz. pobuda. Varuh pravic živali: Odvetnik Vladko Began