ALI JE KRATENJE SVOBODE LJUDEM POVEZANO S SUŽENJSTVOM ŽIVALI?

574

Besedilo: Moris Hoblaj, dipl. sociolog in teolog

Potemtakem bi kratenje svobode ljudem tudi v obdobju COVID-19 moralo imeti svoj vzrok v okrutnem ravnanju človeka z živalmi?

O tej povezavi se govori že skozi celotno zgodovino človeštva, v današnjem času pa morda še bolj podrobno kot doslej. Vprašanje je, zakaj človeštvo tako malo ve o teh povezavah oz. zakaj v današnjem času, ko smo priče ogromnim, nevarnim spremembam na Zemlji, ne želimo spregledati in se spremeniti. Ljudje vedo, da se nobena energija ne izgubi, in da bomo to, kar sejemo, tudi želi. Je stoletno neprimerno obnašanje ljudi do bližnjega, živali in celotne narave aktiviralo vesoljni zakon vzroka in učinka?

Znanost danes potrjuje resnico, izrečeno po prerokih in modrih ljudeh, da je celotno stvarstvo medsebojno povezano in da je človek le del te celote. Grški filozof in matematik Pitagora, ki je živel v 6. stoletju pred Kristusom, je bil zelo jasen: »Vse, kar človek stori živalim, pride nazaj na človeka.« Kitajski filozof Lao Ce, ki je živel v 5. in 6. stoletju pred Kristusom, je govoril: »Bodimo dobri do soljudi, rastlin in živali. Ne preganjajmo niti ljudi niti živali niti jim ne prizadenimo bolečin.« Jezus iz Nazareta se je še posebej zavzemal za živali ter vedno živel in učil ljubezen in spoštovanje do njih. Bil je jasen: »Prišel sem, da odpravim žrtvovanja in prehranjevanje z živalmi.« Ruski humanist in pisatelj Tolstoj, ki je živel v 19. stoletju: »Dokler bodo klavnice, bodo tudi bojišča.« In še bi lahko naštevali.

V današnjem času imamo veliko neodvisnih strokovnjakov, ki opozarjajo, da se uničevanje narave z množično živinorejo ter ubijanje živali za našo hrano in šport lahko zelo kmalu slabo konča. Če pogledamo v naš svet, vidimo, da je mera polna. Marsikdo se vpraša: »Ali je moralo priti tako daleč? Ali nas ni nihče na to opozoril?« Ne, ni bilo potrebno, da je prišlo tako daleč, in tudi ne bi, če bi človek upošteval prošnje, smernice in opozorila, ki jih je človeštvo dobivalo in jih še dobiva od Stvarnika skozi celotno zgodovino, posebej v zadnjih 45-ih letih, po Božjih prerokih, modrih možeh in ženah, ki govorijo o tem, kako ravnati z bližnjimi, živalmi in naravo, če želimo zgraditi srečno prihodnost. Gre za preproste in enostavne smernice. Kako, bomo videli malo pozneje, gre namreč za ljudem že dobro poznane zakonitosti življenja. Med ostalim tudi, da živali niso na Zemlji zato, da jih človek izkorišča, da se jim jemlje svobodo in jih kolje za svojo prehrano. Toda človeštvo počne prav to, zato bo prisiljeno doživeti, kar samo počenja živalim – v nevarnosti je, da ostane brez svobode in pogojev za življenje. Dovolili smo si namreč živalim vzeti svobodo, jih zapreti, osamiti, razdvojiti starše in mladiče, rastline, vodo in zrak pa zastrupili s koktejli strupov in radioaktivnimi odpadki.

ČLOVEŠTVO JE BILO PRAVOČASNO OPOZORJENO, TUDI V SLOVENIJI!

Minilo bo že več kot 20 let, odkar sta bili v Sloveniji natisnjeni dve pomembni brošuri, in sicer: Živali tožijo – prerok obtožuje! in Smrt živali je smrt ljudi!. Brošure je na željo Stvarnika in živali, ki jim je dala glas, napisala Gabriele, prerokinja za današnje obdobje. Med ljudi v Sloveniji je šlo več kot 100 tisoč izvodov, v evropskem merilu pa več kot milijon. Če bi vsebino teh brošur povzeli v stavek ali dva, bi se to sporočilo glasilo: Ljudje, prenehajte živalim jemati svobodo, jih izkoriščati, ubijati in jesti, ker je njihova smrt tudi vaša smrt, in sicer po zakonu vzroka in učinka – drugače rečeno – po zakonu setve in žetve.

Smo v obdobju epidemije COVID-19 in morda kdo pomisli, da se po zakonu življenja – setvi in žetvi – človeštvu dogaja to, kar se je počelo in se še počne živalim. Priče smo, da COVID-19 omejuje človeku svobodo in ga sili k spremembam. Vprašanje človeštva postaja vse glasnejše: Zakaj se nam to dogaja? Če bi človeštvo razmišljalo, bi vedelo, da se nam to zagotovo ne dogaja zato, ker smo upoštevali in upoštevamo vsem poznane vesoljne zakone življenja in narave?!

Če bi človeštvo sprejelo in živelo po smernicah Stvarnika, ki jih je posredoval in jih posreduje po prerokih, velikih možeh in ženah danes, marsičesa ne bi bilo potrebno doživljati. Če pa bi že morali kaj doživeti, npr. razne katastrofe, to ne bi bila Božja kazen, ker Stvarnik vesolja ne kaznuje, le opozarja in daje priporočila, da so katastrofe posledice človeškega neupoštevanja zakona življenja. – Če človek tega ne popravi oz. ne usmeri svojega načina življenja po zakonih življenja, mora žeti, kar je posejal. Natančneje: »Vse, kar človek stori živalim, pride spet nazaj na človeka,« kot smo lahko prebrali pri Pitagori.

Bi bil svet danes na robu propada, če bi religiozne in politične sile upoštevale svarila Boga po prerokih in modrih ljudeh? Drugače rečeno: Kako bi svet danes izgledal, če bi človeštvo živelo po zakonih vesolja, ki nam jih je posredoval Bog po svojih prerokih, npr. Deset Božjih zapovedi in Jezusov Govor na gori?

Na to vprašanje nam lahko odgovorijo reakcije duhovniške in politične oblasti glede delovanja prerokov in modrih mož in žena skozi zgodovino. Dejstvo je, da so jih vedno preganjali in gotovo skoraj vse mučili in ubili. Kako pa je danes? Kakšna je bila reakcija današnje klerikalno-cerkvene in politične avantgarde na pojav omenjenih brošur Gabriele? Kot vedno skozi zgodovino je najprej in najbolj agresivno, nespoštljivo in arogantno reagirala klerikalna avantgarda, češ da gre za laži in zavajanje nevarne sekte. Ljudi so svarili, naj se njenih članov izogibajo, kajti vse, kar prihaja od Boga, naj bi prihajalo izključno v okviru cerkvene institucije. Kaj pa politična avantgarda? Kot vedno. Če spregovori klerikalna avantgarda, politična nima kaj dodati! To je bilo dovolj za večino cerkvenih kristjanov, predvsem kmetov, lovcev, mesarjev, proizvajalcev mesnih izdelkov in živinorejcev, da so se odzvali v tem smislu in potrdili cerkveno stališče proti življenju ter spet pustili živali in naravo v neznosnem trpljenju. Tudi politiki in ostali na pomembnih in odgovornih državnih položajih so prav tako svarili množice pred spremembami ter še bolj vzpodbujali živinorejo z večmilijonskimi nepovratnimi sredstvi in subvencijami davkoplačevalcev. Kaj pa NIJZ? Na podlagi dejstev lahko rečemo, da NIJZ kar naprej trdi, kar nalaga politična avantgarda. Verjetno gre za denar; NIJZ je proti objektivnim znanstvenim krogom. Po želji mesne industrije, verske in politične avantgarde službeno trdi, da človek brez živalske hrane komaj preživi. Medtem neodvisno-objektivna znanost na drugi strani ugotavlja, da je res prav nasprotno, da npr. živalska hrana izpodriva kisik ter tako povzroča v telesu kislo okolje, v katerem naše celice ne morejo normalno delovati. Za to znanstveno odkritje je leta 1923 dobil nemški znanstvenik Otto Heinrich Wartburg Nobelovo nagrado. Kakor vidimo, tudi Nobelova nagrada ni bila dovolj, da bi se izvedela resnica. V uradnih medicinskih krogih in v šolah še do danes ni dovoljeno govoriti in učiti o tem. Ta primer dokazuje, kako si mesna industrija s pomočjo verske in politične avantgarde uspešno zagotavlja svoj milijardni dobiček.

V tem primeru je religiozno-politična avantgarda preprečila resnici pot v javnost. Vprašanje je, v čigavem imenu to počnejo, kateri duh jih navdihuje? Do zdaj na to vprašanje še niso javno odgovorili. Če so sploh kdaj morali kaj odgovarjati, je odgovor vedno bil: v imenu ljudstva, ki nas je izvolilo, in Boga, ki nam je dal oblast! Katerega boga? V imenu Boga ljubezni in Stvarnika vsega obstoječega zagotovo ne, ker On spoštuje Svoj zakon življenja, življenje ljudi, živali in celotne narave!

IMA COVID-19 SVOJE POREKLO V ŽIVALSKEM SVETU?

Znanost pravi, da so koronavirusi zelo razširjeni med sesalci in pticami ter da pri ljudeh povzročajo predvsem blage prehlade, včasih pa lahko povzročijo hudo pljučnico. Potemtakem ima COVID-19, tako znanost, svoje korenine v živalskem svetu. Kako in zakaj teror tega virusa prav v našem času? Zato, ker je mera polna!

Če poznamo človekov odnos do živali, nam postaja jasno, da tisočletno človekovo zverinsko obnašanje in njegova dejanja nad živalmi vpijejo do neba. Ne trdimo preveč, če rečemo, da je danes prišel čas aktiviranja zakona vzroka in posledice, ne samo za posameznike, ampak tudi za ves svet! Ljudje so vse glasnejši, ko se pritožujejo, da se jim zaradi COVID-19 z raznimi ukrepi jemlje svoboda in da se vse bolj počutijo kot sužnji. Seveda nismo najbolj zadovoljni, ko se nam na nek način omejuje svoboda in podobno, zato se večina vsaj po tihem upira vsemu temu. Nekateri bolj »pogumni« pa protestirajo naglas na ulicah. Toda, glede na zakon vzroka in učinka ali, drugače povedano, kar smo sejali, to bomo tudi želi, je vprašanje, ali so naši protesti, takšni in drugačni, primerna rešitev za prenehanje kratenja naše svobode, osamitve, prisil in morda celo streženja po življenju. Ali pa je rešitev le v tem, da se najprej sami spremenimo in se počasi učimo življenja po zakonih vesoljnega življenja, z drugimi besedami, miroljubnega odnosa do vseh ljudi, živali in celotne narave? Glede na stanje v svetu bi bilo logično in edino smiselno prenehati z aktivnostmi in dejanji, ki uničujejo rastlinski in živalski svet ter tako posledično vplivajo na celotno življenje ljudi in narave. To je bil tudi nasvet Stvarnika po njegovih prerokih skozi vso zgodovino, posebej zadnjih 40 let po njegovi prerokinji, vendar je to sporočilo kot nevarno neresnico po nasvetu cerkvene avantgarde množica zavrnila.

NA KAJ OPOZARJATA BROŠURI ŽIVALI TOŽIJO – PREROK OBTOŽUJE IN POMOR ŽIVALI JE SMRT LJUDI?

Brošura Pomor živali je smrt ljudi se začne s besedami: Tisoče let trajajoče hudobije in ljudske zlobe vpijejo do neba. Zdaj pričenjajo delovati. Žetev jasno kaže lastnosti setve in odgovor na vprašanje: »Zakaj Bog ne pomaga?« oziroma »Komu bi Bog moral pomagati?«

– Ali naj pomaga živalim in naravi, tako da jim da več moči, da bi lažje prenašale mučenje, izkoriščanje, klanje in ubijanje zaradi profita?

– Ali naj Bog pomaga tako, da pobije človeštvo, podobno kot človek počne z živalmi?

– Ali bi moral Bog krepiti človekov organizem, da bi lahko ta brez nevarnosti prenesel še več nezakonite hrane in drugih sredstev za uživanje, odstranil vzroke bolezni, strupe, genetsko manipulirane snovi in sevanje človeške zlobe?

– Ali naj bi Bog podpiral pristaše kneza okrutnosti in zlobe oz. kneza podzemlja v njegovih protiživljenjskih dejanjih?

Brošuri dajeta konkreten odgovor na vprašanje, zakaj Bog ne poseže v dogajanje na Zemlji. Bog je govoril za vse generacije. Razodeval se je po prosvetljenih možeh in ženah ter po prerokih. Bog je dal ljudem pred 4000 leti po Mojzesu Deset zapovedi ter po svojem Sinu, Jezusu, Kristusu, pred 2000 leti, Govor na gori. Torej Stvarnik ljudi ni nikdar pustil brez Svoje besede in napotkov, kako iziti iz problemov, za katere je človek sam odgovoren. A v vseh časih množica ljudi ni poslušala neposredne Božje besede. Mnogo ljudi se tudi danes, čeprav se imenujejo kristjani, obnaša podobno kot v poganstvu. Verjeli so in verjamejo, kar je razglašala in razglaša duhovniška kasta in tudi, kar »znanost« v službi aktualne klerikalno-politične oblasti razglaša kot resnico. Njihov cilj je, enako kot v poganstvu, da ljudi vežejo na tradicijo, rituale in kulte, v veri, da je religijska tradicija življenje. Jezus je človeštvo poučeval nasprotno kot religije. Učil je, da je tradicija, ki jo prakticirajo religije, krutost in nazadnjaštvo. Bog pa je evolucija, ki jo človek doseže z izpolnjevanjem Božjih zakonov.

Glede na današnjo situacijo bi se lahko reklo: struktura moči religij, ki so se navezale na svojo tradicijo, njeni verniki in država, ki poglavarjem religij zavezuje vezalke, del znanosti, ki manipulira z življenjem – vsi so zatajili. Zakaj? Med ljudmi so nezadovoljstvo, laž, prevara, nasilje, boj, strah in obup. Širijo se revščina in težave vseh vrst. V Zemlji in nad njo ni nič več tako, kot je nekoč Bog dal človeku. Sebičnost, samovolja, pohlep in neusmiljenost so naravo oskrunili, onesnažili, uničili, zastrupili, izmučili in umorili. Navigacija ptic, rib in vseh živali morja, rek in jezer je poškodovana zaradi delovanja človeka. Morja in ostale vodne površine so polne smeti, odpadkov, nesnage in kemikalij vseh vrst; onesnažene so z nafto in izropane; postale so kloake, v katerih življenje izumira. Živali v zemlji in na njej trpijo in bedno propadajo zaradi velikega hvalisavca, človeka, ki se postopoma sam duši v lastni ego-zablodi. Človek odreka živalim dostojanstvo. Tiste, ki jih ima pri sebi, ima za nedotakljive, a druge ponižuje v okrutnih poskusih. Odreka jim pravico do svobodnega razvoja, a zase to zahteva. Muči jih v ozkih kletkah in s strupi množične živinoreje za industrijsko proizvodnjo mesa. Živalim odreka pravico do družine, ko kravam odvzema teličke, predvsem pa jim jemlje pravico do življenja, saj jih brezobzirno kolje, čeprav je bilo že dokazano, da mesna hrana sploh ni potrebna za zdravo prehranjevanje, nasprotno, škoduje zdravju in človeka vodi na cesto smrti.

V omenjenih brošurah Bog Stvarnik poziva ljudi k spoznanju in spremembi v odnosu do živali in narave ter po preroški besedi poučuje in kaže pot domov. Govori o čiščenju čutov in čutnih strasti, pri čemer je ožigosal tudi mesno hrano in pozval ljudi, naj postopno opustijo konzumiranje mesa. »Korak za korakom« pomeni postopno čistiti čute z uresničevanjem Desetih Božjih zapovedi in Njegovega Govora na gori.

Besede Stvarnika se med drugim smiselno glasijo: Dovolj je hudobije in človeške zlobe, dovolj prestopkov proti živalim in hraniteljici človeštva, materi Zemlji! Človek bo moral spoznati, da se mu mati Zemlja upira in mu ne služi več. Sporočilo Boga ljudem po preroku se glasi: »Zemlja je zdaj Moja in naredila bo, kar je Moja volja.« To pomeni, da bodo vzroki človeštva, njegovi prestopki proti materi Zemlji, vse hitreje prihajali kot posledica. Lahko vidimo, da se alarmantni dogodki po vsem svetu nizajo drug za drugim. Slučaj ali …?

Revija Osvoboditev živali, letnik 17, št. 40, december 2020, str. 5-9.