Razmišljanja ob božiču: IZVORNO SMO RASTLINOJEDI – VEČINA RELIGIJ NAS OD TEGA ODVRAČA

Iz neponarejene zgodovine je jasno razvidno, da je bilo v vseh velikih religijah prvobitno poučevano absolutno nenasilje do stvarstva, ljudi in živali....