Pobuda nadškofu Uranu za prenehanje podpore živalim sovražnih dejanj

Spoštovani g. Uran, bliža se božič. 

V božičnem času se člani Vaše cerkve spominjajo rojstva Božjega sina Jezusa. Znano je, da so takrat samo živali sprejele novorojenčka Jezusa in ne tudi ljudje. Znano je tudi, da je Jezus ljubil živali in bil vegetarijanec. Vendar pa je v ravno v tem času, torej v času, ko se spominjamo rojstva prijatelja živali in vegetarijanca Jezusa, v praznične namene, npr. za božično kosilo, pomorjenih oz. zaklanih brez števila živali. Tudi za druge cerkvene praznike, npr. veliko noč, je zaklanih veliko število živih bitij. Lahko bi celo rekli, da se ravno za cerkvene praznike zakolje največ živali. 

Spoštovani g. Uran, v tem grozljivem pokolu živali sodelujejo tako ali drugače, največ pa z Vašo podporo in blagoslovom, skorajda vsi člani Vaše cerkve. Eni uživajo meso, drugi poklicno ali iz športnega užitka morijo nedolžna živa bitja, da bi npr. lahko prvi jedli praznično božično kosilo ali pa skrbijo za to, da imajo poklicni klavci živali vedno polne klavnice in tako dalje. Mnogi člani Vaše cerkve so pozabili, kako nastane meso, verjetno so pozabili, da morajo zanj z velikimi mukami žrtvovati življenja nedolžna živa bitja. Verjetno ni odveč omeniti, da se letno zakolje v Sloveniji kar okoli 25 milijonov živih bitij – gledano statistično, v tej moriji prednjačijo tako ali drugače člani Vaše cerkve, vaših članov oz. pripadnikov je v Sloveniji, takšni so tudi Vaši podatki, namreč več kot milijon.

Katoliška cerkev uči, kar je seveda zelo pozitivno in seveda resnično, da so živali od Boga ustvarjena bitja in da jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti (Katekizem katoliške cerkve, št. 2416). Zato je nerazumljivo, da Katoliška cerkev po drugi strani dopušča, da se živali lahko uporabljajo za hrano, razvedrilo (npr. lov ali bikoborbe) ali za laboratorijske poskuse. Nerazumljivo je, da katoliki povzročajo živalim, torej živim bitjem, ki jih je ustvaril Bog in jih ta celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti, grozljivo trpljenje, jih mučijo in koljejo. Ali ne povzročajo, gospod nadškof Uran, katoliki s tem trpljenja Božjim bitjem in mogoče celo samemu Bogu? Ali niso takšna ravnanja direktno v nasprotju z Božjo voljo, saj je Bog med drugim jasno rekel Ne ubijaj? In po preroku Izaiji je Bog dal tistim, ki dvomijo, da se zapoved Ne ubijaj nanaša tudi na živali, jasno vedeti, da velja tudi v našem odnosu do živali, saj je rekel, da kdor ubije vola, je, kakor da bi ubil človeka (Iz 66,3).

Spoštovani g. Uran, pred nekaj časa smo prišli do presenetljivih informacij. Ugotovili smo namreč, da je cerkev skozi vso zgodovino preganjala vegetarijance, torej tiste, ki niso uživali mesa, s čimer so varovali življenja živali, življenja živih bitij, ki jih je ustvaril Bog, kot to izhaja iz katoliškega nauka.

Šokantno je, da so v času cesarja Konstantina vlivali v grlo tekoči svinec tistim, ki se niso odpovedali vegetarijanskim »krivim učiteljem«. Za na novo spreobrnjene v krščansko vero se je glasil del veroizpovedi, ki so jo morali izgovoriti pred vstopom v cerkev: »Preklinjam Nazarečane, trdovratneže, ki zanikajo, da je bila žrtvena postava dana od Mojzesa, in so vzdržni do hrane iz živih bitij«. Navezujoč se na to je srednjeveška inkvizicija obešala ljudi, ki so odklanjali, da bi ubijali živali – kot dokaz svoje pravovernosti je moral osumljeni npr. javno zaklati žival. Iz leta 1051 izvira poročilo, ki govori o smrtni kazni nad nekaj prakristjani, ki so odklonili, da bi ubili kokoši. 

Za mnoge izmed nas je bilo izjemno šokantno, ko smo izvedeli, da je papež Janez III. v 6. stoletju celo preklel vegetarijance. To izobčenje je razglasil na prvi sinodi v Bragi, izobčenje pa se je glasilo: »Če ima nekdo mesne jedi, ki jih je Bog dal ljudem za uživanje, za nečiste in … se jim (mesnim jedem) odpove…, je obtožen z anatemo. Anatema ali izobčenje ni nekaj nedolžnega, je najhujša cerkvena kazen. Izobčenje pomeni večno prekletstvo izobčenca. Takšno prekletstvo je imelo za prizadetega daljnosežne posledice že v zemeljskem življenju: bil je zaničevan, izključen in s tem »izobčen«. Tako ni imel nobene državne zaščite in nobenih meščanskih pravic. Kdor ga je umoril, je bil izpuščen brez kazni. Izobčenje je torej pomenilo isto kot neposredna smrtna obsodba. 

Izobčenje vegetarijancev še do danes ni bilo preklicano in velja tudi v Sloveniji. Vegetarijanci v Sloveniji so tako avtomatsko izobčeni in s tem večno prekleti. Cerkev jim je namenila večni ogenj, večno trpljenje, zanje ni odrešitve. V Sloveniji so vegetarijanci, ki jih več kot 100.000, po katoliškem nauku drugorazredni državljani, po katoliškem nauku so drugorazredni tudi tisti naši člani, ki so vegetarijanci. Samo mimogrede g. Uran: Da so člani društva, ki so vegetarijanci, prekleti s strani cerkve in s tem drugorazredni državljani, je popolnoma nesprejemljivo in v nasprotju s slovensko ustavo, ki varuje človekovo duševno in telesno integriteto ter dostojanstvo.

Menimo, da je katoliški nauk do vegetarijancev nasprotju z Božjim naukom, kajti Bog je rekel, to pa smo prebrali v prvi Mojzesovi knjigi: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vam bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline. Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro.« Bog je torej dal ljudem vegetarijansko hrano, tudi Jezus iz Nazareta je bil vegetarijanec, to so bili tudi njegovi apostoli. Cerkveni oče Hieronim, ki je konec 4. stoletja pripravil prvo skupno izdajo Biblije v latinščini, je na temo vegetarijanstva rekel naslednje: “Uživanje živalskega mesa je bilo do vesoljnega potopa nepoznano; toda po potopu so nam vlakna in zaudarjajoči sokovi živalskega mesa zamašili usta… Ko se je dopolnil čas, se je pojavil Jezus Kristus, ki je ponovno spojil konec z začetkom, tako da nam danes ni več dovoljeno jesti živalskega mesa. . .” 

Spoštovani g. Uran, nerazumljivo in nesprejemljivo je, da Vaša cerkev še v 21. stoletju podpira morjenje in mučenje živih bitij, bitij, ki so, kot to sami učite, od Boga ustvarjena bitja in da jih Bog celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Nerazumljivo je, da podpirate klanje živali za prehrano, kar celo blagoslavljate za veliko noč, kot tudi morjenje lovcev v gozdovih (letno se pobije v gozdovih okoli 100.000 živali), kar blagoslavljate na Hubertovih mašah ali mučenje in pobijanje živih bitij v poskusnih laboratorijih in drugo.

Kaj bi danes rekel Jezus iz Nazareta o tem, da se za praznovanje njegovega rojstva muči in zakolje po vsem svetu več 10 milijonov živih bitij, ki jih je ustvaril njegov Oče, Bog Stvarnik? Ali bi bil vesel in se s tem strinjal ali pa bi sledil preroku Amosu in zavrnil božično in vsakršno drugo klanje živali?

Jasno je, da so živali od Boga ustvarjena bitja in da tudi v odnosu do njih velja peta Božja zapoved Ne ubijaj. Zato Vas na podlagi vsega navedenega pozivamo

da storite vse, kar je v Vaši moči, da se čimprej spremeni do živali sovražen nauk Katoliške cerkve in da se preneha učiti, da je dovoljeno ubijanje, mučenje in uživanje živali ter se prekliče prekletstvo vegetarijancev, ki ga v 6. stoletju izrekel papež Janez III.

Prav tako Vas prosimo, in to v imenu živali, da glede na to, da so živali od Boga ustvarjena bitja, zapoveste katolikom v Sloveniji, da prenehajo s kakršnimkoli mučenjem ali ubijanjem živali ter uživanjem mesa, enak apel pa po možnosti naslovite tudi na ostale prebivalce Slovenije in širše.

Prosimo Vas, da nam sporočite, kaj boste oz. ste ukrenili na podlagi naše pobude. Pozitiven odgovor bi bil vsekakor velik korak k boljšemu odnosu ljudi do živali in narave. 

Hvala in lep pozdrav.
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Zanj Stanko Valpatič, predsednik