Pobuda za spremembo katoliškega nauka in preklic izobčenja vegetarijancev

Spoštovani papež Benedikt,

dovolite nam, da se na začetku predstavimo.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je društvo, ki deluje v Sloveniji. Namen in cilji društva so prizadevanja za uveljavljanje pravic živali v Ustavi Republike Slovenije in predpisih ter v praksi tako, da bi lahko živali živele življenje, ki je primerno njihovi vrsti, svobodno in v miru ter brez strahu, da jih bo kdo preganjal, mučil ali ubil.

Pred kratkim smo prišli do šokantnih informacij. Ugotovili smo namreč, da je cerkev skozi vso zgodovino preganjala vegetarijance, torej tiste, ki niso uživali mesa, s čimer so varovali življenja živali, življenja živih bitij, ki jih je ustvaril Bog, kot to izhaja iz Vašega nauka.

Šokantno je, da so v času cesarja Konstantina vlivali v grlo tekoči svinec tistim, ki se niso odpovedali vegetarijanskim »krivim učiteljem«. Za na novo spreobrnjene v krščansko vero se je glasil del veroizpovedi, ki so jo morali izgovoriti pred vstopom v cerkev: »Preklinjam Nazarečane, trdovratneže, ki zanikajo, da je bila žrtvena postava dana od Mojzesa, in so vzdržni do hrane iz živih bitij«. Navezujoč se na to, je srednjeveška inkvizicija obešala ljudi, ki so odklanjali, da bi ubijali živali – kot dokaz svoje pravovernosti je moral osumljeni npr. javno zaklati žival. Iz leta 1051 izvira poročilo, ki govori o smrtni kazni nad nekaj prakristjani, ki so odklonili, da bi ubili kokoši. 

Za mnoge izmed nas je bilo izjemno šokantno, ko smo izvedeli, da je papež Janez III. v 6. stoletju celo preklel vegetarijance. To izobčenje je razglasil na prvi sinodi v Bragi, izobčenje pa se je glasilo: »Če ima nekdo mesne jedi, ki jih je Bog dal ljudem za uživanje, za nečiste in … se jim (mesnim jedem) odpove…, je obtožen z anatemo.

Spoštovani papež Benedikt, anatema ali izobčenje ni nekaj nedolžnega, je najhujša cerkvena kazen. Izobčenje pomeni večno prekletstvo izobčenca. Takšno prekletstvo je imelo za prizadetega daljnosežne posledice že v zemeljskem življenju: bil je zaničevan, izključen in s tem »izobčen«. Tako ni imel nobene državne zaščite in nobenih meščanskih pravic. Kdor ga je umoril, je bil izpuščen brez kazni. Izobčenje je torej pomenilo isto kot neposredna smrtna obsodba. V tem primeru je bila izrečena nad tistimi, ki so se odločili, da bodo sledili zapovedi Ne ubijaj in ne bodo uživali živih bitij, ki jih je, to pa je nesporno tudi za Vas, ustvaril Bog Stvarnik.

Izobčenje vegetarijancev še do danes ni bilo preklicano in velja tudi v Sloveniji. Vegetarijanci v Sloveniji so tako avtomatsko izobčeni in s tem večno prekleti. Cerkev jim je namenila večni ogenj, večno trpljenje. Zanje ni odrešitve. Katoliki v Sloveniji lahko zaničujejo vegetarijance, jih preganjajo, mogoče jih lahko, glede na smisel anateme, celo ubijejo in to brez katoliške kazni. Vegetarijanci v Sloveniji, in seveda drugje v svetu, so tako torej tudi v letu 2005 ogroženi s strani čla(e)nov Vaše cerkve.

Menimo, da je katoliški odnos do vegetarijancev v nasprotju z Božjim naukom, kajti Bog je rekel, to pa smo prebrali v prvi Mojzesovi knjigi: »Glejta, dajem vama vse zelenje s semenom, ki raste po vsej zemlji, in vse sadno drevje, katerega sadje nosi seme. Naj vam bo v hrano. Vsem živalim na zemlji, vsem pticam na nebu, vsemu, kar se giblje po zemlji in ima v sebi življenje, dajem v živež vse zelene rastline.« Zgodilo se je tako. Bog je videl vse, kar je naredil, in glej, bilo je zelo dobro.” Bog je torej dal ljudem vegetarijansko hrano. Tudi Jezus iz Nazareta je bil vegetarijanec, in prav tako njegovi apostoli. Najbolj očitno je prišla do izraza Jezusova ljubezen do živali v dolgo skritem spisu “Evangelij popolnega življenja”, ki ga je v začetku prejšnjega stoletja objavil Anglež Qusley in v slovenščino prevedeni knjigi “To je Moja Beseda”. V tem spisu se poroča, da je Jezus osvobodil ujete ptice, posvaril mučitelja konj, opominjal gonjača kamel, naj živali ne pretepa, temveč naj ravna z njimi kot z brati. Bog je tudi preko preroka Izaija jasno rekel, da kdor ubije vola, je tako, kot da bi ubil človeka. Živali torej niso za hrano, kot ni za hrano niti človek. Nenazadnje je tudi cerkveni oče Hieronim, ki je konec 4. stoletja izdal prvo skupno izdajo Biblije v latinščini, bil pa je tudi dober poznavalec mnogih pričevanj o življenju Nazarečana, na temo vegetarijanstva rekel naslednje: “Uživanje živalskega mesa je bilo do vesoljnega potopa nepoznano; toda po potopu so nam vlakna in zaudarjajoči sokovi živalskega mesa zamašili usta… Ko se je dopolnil čas, se je pojavil Jezus Kristus, ki je ponovno spojil konec z začetkom, tako da nam danes ni več dovoljeno jesti živalskega mesa. . .” 

Ko smo brali Katekizem katoliške cerkev (KKC) smo presenečeni ugotovili, da Katoliška cerkev uči (številka 2417), da: 
 je dovoljeno ubijati živali za prehrano ali izdelovanje obleke, 
 je dovoljeno uporabljati živali za razvedrilo, npr. lov (znane so Hubertove maše, kjer cerkev blagoslavlja lovce, torej tiste, ki direktno delujejo proti Božji zapovedi Ne ubijaj, saj jemljejo življenje bitjem, ki jih je ustvaril Bog) in ribolov, 
 so dovoljeni medicinski in znanstveni poskusi na živalih, za katere bi lahko rekli, da so zločini nad zločini.

Nerazumljivo se nam zdi, da Vaša cerkev še v 21. stoletju podpira morjenje in mučenje živih bitij, bitij, ki so, kot to sami učite, od Boga ustvarjena bitja in da jih Bog celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti (številka 2416 KKC). 

Bliža se božič. 

V božičnem času se člani Vaše cerkve spominjajo rojstva Božjega sina Jezusa. Znano je, da so takrat samo živali sprejele novorojenčka Jezusa in ne tudi ljudje. Znano je tudi, da je Jezus ljubil živali in bil vegetarijanec, kot smo že zgoraj navedli. Vendar pa je v ravno v tem času, torej v času, ko se spominjamo rojstva prijatelja živali in vegetarijanca Jezusa, v praznične namene, npr. za božično kosilo, pomorjenih oz. zaklanih brez števila živali. Tudi za druge cerkvene praznike, npr. za veliko noč, je zaklanih brez števila živih bitij. Lahko bi celo rekli, da se ravno za cerkvene praznike zakolje največ od Boga ustvarjenih živih bitij. Takšno stanje je v nasprotju z zapovedjo Ne ubijaj in tudi z drugimi izjavami velikih prerokov stare zaveze, preko katerih je govoril Bog, kot npr. z izjavo Izaije, ki je rekel: “Čemú mi bodo vaše številne klavne daritve, govori GOSPOD. Sit sem žgalnih daritev ovnov in maščobe pitancev. Krvi juncev, jagnjet in kozlov ne maram.“ (Iz, 1,11) ali Amosom, ki je rekel: “Sovražim in odklanjam vaše praznike, nočem vonja vaših slovesnosti. Čeprav mi prinašate žgalne in jedilne daritve, jih nočem in na mirovne daritve vaših pitancev se ne ozrem. Spravite izpred mene hrumenje svojih pesmi, igranja vaših harf ne bom poslušal.” (Am 5,21-23).

Spoštovani papež Benedikt, kaj bi danes rekel Jezus iz Nazareta o tem, da se za praznovanje njegovega rojstva muči in zakolje več 10 milijonov živih bitij, ki jih je ustvaril njegov Oče, Bog Stvarnik? Ali bi bil vesel in se s tem strinjal ali pa bi sledil preroku Amosu in bi zavrnil božično in vsakršno drugo klanje živali?

Spoštovani papež Benedikt, jasno je, da so živali od Boga ustvarjena bitja, da jih Bog celo obdaja s skrbjo svoje previdnosti in da tudi v odnosu do njih velja peta Božja zapoved Ne ubijaj. Zato Vas na podlagi vsega navedenega pozivamo,

da čimprej oz. takoj spremenite do živali sovražen nauk Katoliške cerkve in sicer tako, da ne boste več podpirali mučenja, ubijanja in drugih ravnanj do živali, ki nasprotujejo Božji ljubezni do vseh živih bitij.

Prav tako Vas pozivamo, 

da takoj prekličete prekletstvo vegetarijancev, ki ga je izrekel papež Janez III. in ga razglasil na prvi sinodi v Bragi (Portugalska),

saj je izobčenje oz. večno prekletstvo vegetarijancev v nasprotju z Božjim naukom, in seveda tudi s človekovimi ustavnimi pravicami (pravica do dostojanstva ter nedotakljivosti fizičnega in duševnega življenja), 

se jim v imenu Vaše cerkve opravičite, dejanja obžaljujete in jim oz. njihovim naslednikom povrnete vso škodo, ki so jo ti imeli zaradi peklenskega cerkvenega nauka o izobčenju vegetarijancev.

Prosimo Vas, da nas obvestite, kaj ste oz. boste storili na podlagi te pobude.

Lep pozdrav.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice
Zanj Stanko Valpatič, predsednik