Domov Članki DOGAJALO SE JE V LETU 2019 - Lov na velike zveri

DOGAJALO SE JE V LETU 2019 – Lov na velike zveri

Slovenija ne spoštuje evropskega pravnega reda

Že nekaj let opozarjamo, da slovenska vlada krši evropski pravni red in nacionalno zakonodajo, saj dovoljuje lov na medvede in volkove. Obe vrsti sta zavarovani z evropsko in slovensko zakonodajo in dovoljena je le usmrtitev posameznikov, ki kljub zaščitnim ukrepom povzročajo konflikte z napadi na ljudi, domače živali ali s poškodovanjem premoženja. Taka usmrtitev je znana tudi pod izrazom »izredni odstrel«. Podlaga zanjo je posamični odlok, ki ga izda Agencija za okolje. Primer je bil medved, ki je marca letos v Loški dolini hotel vdreti v shrambo pod hišo.

Vsako leto je vlada na pritisk lovskega lobija z odloki odrejala tudi lov. Po odločitvah Upravnega sodišča 1522/2015, 102/2018-17, 168/2017-18 in 2541/2018-26, ki je take odloke razglasilo za nezakonite, pa je vlada letos na pritisk lovcev in živinorejcev pripravila predlog interventnega zakona, ki je vsebinsko enak kot nezakoniti odloki in dovoljuje lovcem, da ubijejo 175 medvedov in 11 volkov. S tem je ignorirala odločbe Upravnega sodišča, ki pa ne more razveljaviti zakona. Po sprejetju zakona v Državnem zboru so zato predstavniki civilne družbe julija pobudo za oceno ustavnosti zakona naslovili na Ustavno sodišče, ki je sklenilo, da bo pobudo obravnavalo »absolutno prednostno«. Da bo mera polna, vlada za naslednje leto ponovno pripravlja odlok, ki bi dovoljeval lovcem, da ubijejo 175 medvedov.

Da je interventni zakon v nasprotju z evropskim pravnim redom, izhaja tudi iz odločb Evropskega sodišča. V primeru tožbe Evropske komisije proti Finski C-342/05, ki je lov na volkove opravičevala s preprečevanjem potencialne škode, je sodišče odločilo proti Finski, saj ni bilo dokazov, da tak pavšalen lov doseže namen, za usmrtitev problematičnih volkov pa že obstaja pravna podlaga. Finska je kljub temu z lovom nadaljevala, le utemeljitev je spremenila, vendar je letos oktobra Evropsko sodišče ponovno odločilo proti Finski v zadevi C-674/17. Slovenska vlada je v korist lovskega in živinorejskega lobija očitno pripravljena tvegati tožbo Evropske komisije in zapravljati denar davkoplačevalcev za nepotrebne pravne procese.

Zaradi množice lažnih novic v slovenskih medijih želimo ponovno pojasniti okoliščine. Vlada poboj medvedov in volkov opravičuje z zagotavljanjem večje družbene sprejemljivosti zveri, čeprav ni dokazov, da je splošna javnost proti njim, ali da je pobijanje v prejšnjih letih zvišalo družbeno sprejemljivost, ki je bolj odvisna od dezinformacij v medijih in števila napadov na domače živali. V Sloveniji imamo dokaj natančno oceno števila medvedov iz let 2007 (med 394 in 475) in 2015 (med 533 in 598). Čeprav se je število medvedov v tem obdobju povečalo za okrog 30 %, se število škod ni povečalo in tudi javnost ni postala za 30 % manj naklonjena medvedom. Nasprotno, število škod se je zmanjšalo, saj so v okviru raziskovalnih projektov DinAlpBear in SloWolf živinorejcem razdeljevali zaščitne ograje. Te so se izkazale za učinkovite. Težava so živinorejci, ki ne skrbijo, da so ograje ves čas pod napetostjo. Ko se volk ali medved nauči preplezati ograjo, ki ni pod napetostjo, bo lažje premagal tudi tako ograjo, ki je pod napetostjo, in v tem primeru ostane le še »izredni odstrel«. Največja težava pa so živinorejci, ki nočejo namestiti zaščitne ograje, čeprav EU dovoljuje subvencije za pokritje 100 % vseh s tem povezanih stroškov. Razlog je dodatno delo s prestavljanjem ograje in nadzorom, ali je pod napetostjo.

Resnični razlog za dovoljevanje lova ni niti škoda niti večje število zveri. Letos so več napadov na domače živali (nobena od njih ni bila v zaščitni ograji) izvedli volkovi, toda interventni zakon predvideva predvsem lov na medvede. Resnični razlog za lov je finančni. Za trofejo medveda lahko lovska družina dobi do 10.000 evrov. Volk je manj zanimiv. Po eni strani država dobiček iz ubijanja prepušča lovcem, po drugi strani pa davkoplačevalci financiramo subvencije za živinorejo, zaščitne ograje, in živinorejcem, ki nočejo uporabljati ograj, financiramo odškodnine. Zato je upravičena zahteva, da se subvencije in odškodnine izplačujejo le tistim, ki svoje živali ustrezno zaščitijo. Tudi Zakon o zaščiti živali jih k temu zavezuje, vendar inšpekcijske službe ne sankcionirajo tistih, ki ne poskrbijo za domače živali. Isti zakon tudi določa, da se vsako nepotrebno ubijanje živali obravnava kot mučenje in je zato nezakonito (glej tudi 26. odstavek odločbe Ustavnega sodišča 140/14-21). Usmrtitev medveda, ki nikomur ni povzročil škode, je zato nezakonita, vendar za tako dejanje nihče ne odgovarja, vlada pa z interventnim zakonom in odloki to še spodbuja.

Letos je vlada poskušala preusmeriti pozornost na to, da se je število medvedov povečalo in da je po njenem mnenju lov zato sprejemljiv. Pustimo ob strani lažne podatke v medijih o več kot 1000 medvedih v Sloveniji. Glavna dejavnika, ki vplivata na številčnost populacije, sta količina hrane in število plena. V Sloveniji lovci masovno krmijo medvede. Po raziskavah do 33 % prehrane medvedov predstavlja krma (predvsem koruza). Če bi bilo število medvedov glavni razlog za lov, kot trdijo lovci in državni organi, bi morali le postopno ukiniti krmljenje. Na to so opozarjali strokovnjaki, civilna družba in sodišča. Dejavnik povečevanja števila rojstev pa je tudi lov. Populacija se na povečan lov odzove z večjo rodnostjo. Nekateri trdijo, da medvedi in volkovi ne morejo sami uravnavati svojega števila, vendar so očitno to počeli milijone let, preden smo v Evropo prišli ljudje. Status zavarovane vrste pa nima za cilj le minimalnega števila, potrebnega za preživetje vrste, temveč tudi naravno obnašanje, naravno socialno strukturo in naravno selekcijo. Tudi zato je lov na pripadnike zavarovane vrste nezakonit.

Predstavniki slovenske vlade se v primerih, kot je arbitraža meje s Hrvaško, zelo radi sklicujejo na spoštovanje evropskega pravnega reda in spoštovanje odločb sodišč, ko pa gre za varovanje interesov nekaterih domačih lobijev, so to pripravljeni zanemariti. Predstavniki »strokovnih organizacij« pa zanemarjajo znanost, saj so mnogi med njimi lovci in so tako v konfliktu interesov. V primeru lova na medvede in volkove se skrivajo za izrazom »redni odstrel« ali celo »odvzem«, da bi zavajali javnost. Zdaj je na Ustavnem sodišču, da presodi o neustavnosti interventnega zakona, in videli bomo, ali bodo vladni organi pripravljeni sprejeti sodbo ali jo bodo ignorirali, tako kot v številnih drugih primerih v zadnjem času.

Avtor: Martin Vrečko

Revija Osvoboditev živali, št. 38, str. 8-9.

 

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...