Domov Članki GLOBALNE KATASTROFE, SPREMEMBA KLIME, VOJNE IN LAKOTA – Božja kazen ali posledica...

GLOBALNE KATASTROFE, SPREMEMBA KLIME, VOJNE IN LAKOTA – Božja kazen ali posledica naših dejanj?

Besedilo: Moris Hoblaj, dipl. teolog in sociolog

Z gotovostjo lahko rečemo, da so mnogi ljudje zaskrbljeni za stanje v svetu. Živimo v svobodi, v civilizirani državi, večina ljudi ima zagotovljeno eksistenco. Lahko si privoščijo, kar potrebujejo za življenje, včasih celo več, vključujoč luksuzne predmete in draga potovanja za dopust. Medtem, tako se zdi, pandemija kovida leta 2020 človeštvo očitno sili k drugačnemu razmišljanju. Skoraj vsak dan objavljajo zaskrbljujoča poročila o krizi energetike, o nezaposlenosti, ki zelo narašča – na desetine milijonov ljudi dela s skrajšanim delovnim časom, več kot kadarkoli v zgodovini. Deset tisočim podjetjem je ogrožena eksistenca ali so že bila prisiljena v stečaj. Ekonomisti vse pogosteje govorijo o tem, da je na vidiku najhujša ekonomska recesija v zadnjih 100 letih.

Kako se bo to nadaljevalo? – se sprašujejo mnogi. Glede na ves svet so posledice krize povsod porazne: v bogatih državah je gospodarstvo v veliki meri uničeno; v revnih državah so učinki še hujši. Ne samo, da brezposelnost in pomanjkanje hrane bolj kot kadarkoli rasteta – ampak je ta kriza vrgla že milijone ljudi pod eksistenčni minimum, puščajoč jih dobesedno brez vsega. V državah t. i. tretjega sveta npr. milijonom ljudi grozi lakota. Varnostni svet ZN predpostavlja, da bo šla ta pandemija v zgodovino kot vzrok najhujše lakote vseh časov. Situacijo tam otežuje še pomanjkanje medicinske oskrbe – nešteti ljudje jo potrebujejo mnogo bolj kot pred krizo.

Kriza je že zdavnaj prerasla v globalno katastrofo, ki prizadeva milijone ljudi v vseh državah, v vseh družbenih slojih, na različne načine, pogosto zelo težko. Mnogi se čudijo in se sprašujejo: Kako je moglo tako iznenada priti do vsega tega?
Ali je možno, da je bila pandemija v letu 2020 povzročitelj nepričakovanih sprememb glede na življenje ljudi, na družbo in gospodarstvo v celem svetu? Ali je samo hitreje in bolj akutno postalo vidno, kar smo ljudje povzročili in povzročamo s svojim življenjskim slogom – vse tisto, na kar nas je Bog Stvaritelj vsega, Večni in Kristus Boga že v preteklih stoletjih preko svojih oznanjevalcev – prerokov, velikih mož in žena kot tudi preko nepodkupljivih znanstvenikov opozarjal in še danes opozarja ter opominja človeštvo z besedami: Če ne spremenite svojega načina življenja, če ne prenehate s svojo sebičnostjo in pohlepom po dobičku, če ne prenehate z nasiljem in uničevanjem, zasužnjevanjem in omalovaževanjem bližnjega, vse do uboja, če ne nehate z vojnami ter izkoriščanjem narave in živali, boste propadli, kot še nikdar ni bilo.

Ali je človeštvo spremenilo način življenja?
Mnogi znanstveniki vzroke za pogostejše pojave bolezni in katastrof vidijo tudi v odnosu ljudi do narave in vsega okrog nas: dr. Sandra Junglen z Instituta za virusologijo na Charité Univerzitätsmedizin Berlin navaja npr. v aprilu leta 2020: »Pojav številnih bolezni se lahko pojasni s človekovim vdiranjem v doslej nedotaknjeno naravo. Intenzivno izkoriščanje zemlje, širjenje monokultur, krčenje gozda je privedlo do izgube biološke raznovrstnosti in menjave sestave populacije sesalcev. Manjša biološka raznolikost pomeni več živali iste vrste v istem habitatu,« je rekla Junglenova … in nadaljevala: »In ko ekosistem na ta način pride iz ravnotežja, se nalezljive bolezni lahko mnogo bolj širijo.«

Na vprašanje, zakaj so zoonoze vse pogostejše – oz. bolezni, ki se širijo z živali na ljudi – je Simone Sommer, biologinja iz vseučilišča v Ulmu, pojasnila v intervjuju v aprilu 2020: »Mi ekologi identificiramo tri razloge: z ene strani ilegalna in prav tako legalna trgovina z živalmi … V Aziji to vključuje tržnice, na katerih klanje izvajajo neposredno. Drugi razlog je množična živinoreja, tretji pa uničevanje okolja, ki vpliva na skupnosti naravnih vrst in s tem na kontaktne skupnosti med divjimi živalmi in živalmi, ki jih redijo ljudje.«

Uničujoče posledice človekovega delovanja proti naravi se zaradi tega neposredno vračajo ljudem. Kot je že omenjeno, mnogi znanstveniki vidijo neposredno povezavo med uničenjem svetovnih ekosistemov in vse večjim številom bolezni in katastrof.
Globalna katastrofa na Zemlji ni Božja kazen, temveč rezultat zakona vzroka in učinka – nam bolj znano: »… Kar človek seje, to bo žel.«

Naš Oče-Stvaritelj in začetnik vsega nikdar v zgodovini človeštva ni molčal, ko je človek hodil po stranpoteh, enako dela tudi danes – On je opozarjal, poučeval in svetoval po svojih poslancih, bolj poznanih pod imenom preroki. Ko opazujemo katastrofe, se moramo zavedati, da so rezultat zakona setve in žetve, v katerega Bog ne posega po načelu svobode, ki jo je podaril Svojim otrokom. Vse, kar se zdaj dogaja na Zemlji, ni Božja kazen, temveč posledica vzrokov, ki jih je človek povzročil s svojo svobodno voljo. Bog, Večni Vse-Eden, Stvaritelj vsega življenja, ni Bog, ki kaznuje – On je absolutna ljubezen in svoboda, On je Oče-Mati-Bog vsem Svojim otrokom, ki jim je daroval svobodo. Noben človek in nobena duša ni izključena iz Njegove večne ljubezni, ne glede na to, kaj je storila. Vsak človek in vsaka duša mora po zakonu setve in žetve prej ali kasneje spraviti v red vse, kar je povzročila proti vseobčemu kozmičnemu zakonu.

Opozorila in nasveti Boga-Stvaritelja, našega Očeta, v zadnjih 50 letih – po Gabriele, Njegovi prerokinji za današnji čas – ko je še bilo mogoče zaustaviti posamezne globalne katastrofe in ublažiti ali preprečiti napredovanja spremembe klime.
Leta 1990 je Bog-Oče rekel po Gabriele: »Na nekaterih mestih izbruhne lakota. Mnogi ljudje se odpravijo na pot, da bi našli hrano, da bi imeli streho nad glavo. Istočasno prihajajo katastrofe; ne samo naravne katastrofe, temveč tudi katastrofe celih narodov – ker tisti, ki stradajo, vsi tisti, ki jim je bilo na zunaj odvzeto, postajajo vse bolj agresivni, plenijo, ugrabljajo, da bi si priskrbeli, kar še lahko dobijo za svoja telesa.«

Bog, Večni, je torej pravočasno svaril – z nedvoumnimi in konkretno jasnimi besedami, kar je človeštvo vrglo v veter. Nadaljevalo je z brezvestnim napadanjem stvarstva, mineralov, dreves in bilk, živali, vključujoč najmanjše stvaritve v tleh in prebivalce vode. Človeštvo vse bolj in brez prestanka uničuje naprej, krči, zastruplja, onesnažuje, minira, izkorišča, muči, lovi in ubija v nerazumnih razsežnostih. Navedimo samo nekaj primerov: vsako leto se na svetu zakolje 150 milijard živali, to je več kot 400 milijonov vsak dan – trend narašča. Živinoreja potrebuje nove obdelovalne površine, zato se v amazonski regiji vsakodnevno poseka približno 5 km2 pragozda, v glavnem za pridelavo soje kot živinske krme, tudi za evropske živali. Posameznik se v glavnem ne zaveda, kaj počne sebi, ko uživa meso svojih naslednjih bližnjih. Bog, Večni, je leta 1997 človeštvu slikovito pojasnil uživanje mesa z besedami: »Sediš za mizo in ješ meso in klobase. To so deli tvojih naslednjih bližnjih, živali. Ali veš, kako je morala ta žival, katere dele ješ, živeti v hlevu? Ali veš, kako je bila zaklana? Ali sploh veš, da tedaj, ko kri še teče, čeprav se je srce ustavilo, ljudje in živali občutijo, še vedno občutijo? Vse to in še več je v tvojem kosu mesa, ki ga ješ; to je informacija, ki preide v tvoje fizično življenje in sčasoma manipulira tudi gene … Predstavljaj si vse to!  Žival v vaših klavnicah, suspendirana oz. obešena – krvavi in občuti. Živali v tesnem prostoru. Trpijo. Sočutite! Živali v vaših tako imenovanih transportih za živali. Sočutite, kako neka žival umira na najokrutnejši način …« Človeštvo teh besed ni vzelo resno in je opozorilo vrglo v veter.

V 50 letih je človeštvo prejelo na stotine razodetij. Tako je Bog leta 1996 med drugim povedal: »O, vi ljudje, iz vseh narodov te Zemlje, kako dolgo se boste še klanjali tistim, ki so onesnažili Zemljo, ki so telo Zemlje pahnili v vročico? … Poglejte vojne! Poglejte pustošenja! Poglejte katastrofe po vsem svetu. To so katastrofe človeškega ega.«

Marsičemu bi se lahko izognili pred 40, 30, celo 20 leti, če bi človeštvo sprejelo preroško Božjo Besedo v našem času ter tako živelo. Vprašanje je, zakaj večina ljudi o tem ne ve ničesar ali zelo malo. Kdo je z vsemi možnimi sredstvi poskušal utišati Večno Božjo Besedo po Njegovih prerokih in danes po prerokinji zdajšnjega časa? To je ta, ki je krivo pretolmačil biblijske besede »Podredite si Zemljo!« in vsilil ljudem svojo protiživljenjsko teologijo – in tako dal znaten doprinos k temu, da je na planetu Zemlja prišlo do množične živinoreje, ubijanja ljudi in živali ter uničenja narave. To je bog podzemlja s svojo duhovniško kasto, ki je bila vedno proti življenju in stvarstvu. Očitno je: škode, ki smo jo napravili, ni tako enostavno popraviti. Za mnoge stvari je že prepozno. Človeštvo ni poslušalo Besed Boga Očeta, s katerimi je opozarjal, npr. leta 1991 v razodetju po Svoji prerokinji Gabriele – Večni je rekel: »Na Zemlji se bo še naprej dogajalo, kar je razodel Jezus iz Nazareta: narodi se bodo borili med seboj. Državljanske vojne, kuge, bolezni, nesreče in skrbi, brezdomci, mrtvi in še mnogo drugega bo na Zemlji. Dober prijatelj (mišljena je Zemlja), ki je postal sovražnik ljudi, bo otresel s sebe vse, kar je na zemlji, v zemlji in v vodah …«

Leta 1986 je bilo po prerokinji Večnega kraljestva, Gabriele, pojasnjeno naslednje, o čemer bi morali razmisliti. »… vsaki akciji sledi reakcija.” Mnogi se sprašujejo, kakšna bo prihodnost, kaj se bo v prihodnosti dogajalo … Jezus je že govoril o času, ki prihaja. Mnogi poslušajo množične medije, berejo novice in časopise, da bi se seznanili s tem, kar se dogaja v svetu. Kot je že razodeto, so vsi bolj ali manj zaskrbljeni, kaj jim bo prinesla prihodnost. Dragi prijatelji, kaj prinaša prihodnost? Jezus iz Nazareta je rekel: »Prihodnost bo prinesla to, kar so ljudje posejali v prejšnjih obdobjih in v tem obdobju.«

Leta 1987 je dal kerub božanske Modrosti po Gabriele impresivno sliko tega, kar prihaja nad človeštvo. Rekel je: »Mogočen velikan, kavzalni zakon, velikan z mnogimi vzroki, ki so jih ljudje ustvarili skozi stoletja in tisočletja, od katerih velik del ni obžalovan, gre preko Zemlje. Mogočen velikan stopi enkrat sem, enkrat tja. Kjerkoli postavi svojo nogo, se pričnejo učinki in kažejo človeku, kaj je povzročil. Kamor stopi, so potresi, tam druga katastrofa; začenja se vojna. Kamor stopi – atomsko onesnaženje, prizadene tudi morja.«

Nekateri bi zdaj lahko pomislili: »Zakaj Bog ne posreduje?« Dragi ljudje, Bog, Večni, Vse-Eden, je absolutna ljubezen in svoboda. To je Njegov zakon. Vsak človek, vsaka duša je dobila od Boga absolutno svobodo – zato Bog ne bo posredoval v svoj lastni zakon. Toda On nas ne zapušča in ne prepušča enostavno usodi, ki smo jo sami ustvarili, temveč nam poklanja Svojo Besedo po Svojih prerokih in prerokinjah. On, naš Večni Oče, je to počel vedno znova v zgodovini človeštva, do danes, iz ljubezni do nas.

Morda še zaključna misel: Iz mnogih božanskih razodetij po prerokinji Večnega kraljestva, Gabriele, vemo: že zdaj, za mnoge nevidno, sredi tega časa, ki ga zaznamujejo katastrofe, bolezni in vojne, se je pričela Doba lilije z delovanjem božanske Modrosti. To je začetek Nove dobe, v kateri bodo na očiščeni Zemlji živeli miroljubni ljudje, brez meja, narodov in religij. Novo človeštvo izgrajuje kraljestvo miru na tej Zemlji v znamenju lilije – Sofije – čistosti, svobode in enosti, ljubezni do Boga in bližnjega.

Revija Osvoboditev živali, letnik 20, številka 44, december 2022, str. 7-9.

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...