Društvo za osvoboditev živali je v prvih 20-ih letih vsekakor dalo pomemben prispevek k boljšemu odnosu do živali, čeprav moramo priznati, da se uničevanje narave in okrutnost do živali nadaljujeta v velikem tempu. Se pa vsaj pri nekaterih posameznikih ta odnos počasi spreminja.

Priznamo, da so bile želje po spremembah v teh 20-ih letih večje. Nadejali smo se, da bo v tem času s pomočjo naših informacij večje število prebivalcev Slovenije uvidelo, spoznalo, da nobena žival ni ustvarjena za mučenje, korist ali našo prehrano, da množična reja živali za meso, mleko in jajca ogroža naravo in vode, da poskusi na živalih za kozmetiko, zdravila in cepiva nimajo nobenega smisla in koristi, da lov na živali povzroča kaos v naravi tako za živali kot za ljudi, da prehranjevanje z mesom, mlečnimi izdelki in jajci povzroča mnoge novodobne bolezni že pri mlajših in, kar je najpomembnejše, da človeštvu nikoli v zgodovini ni bilo dovoljeno ubijati živali za kakršno koli našo korist in da iz vesoljnega, duhovnega zakona vzroka in učinka za vsakega posameznika glede na njegov delež pri tem to pomeni trpljenje in bolečine, podobno kot smo to povzročili živalim. Kajti nobena energija se ne izgubi in se vedno prej ali slej vrne na povzročitelja. Če bi večina ljudi prepoznala navedeno v teh 20-ih letih, bi nam to prineslo tudi vlado, naklonjeno živalim in naravi ter tudi spremembam na področju zakonodaje, za katero si pri društvu prizadevamo že od samega začetka v okviru pravniške skupine varuhinje pravic živali.

V tistem času pred več kot dvajsetimi leti se je pri nekaterih pojavljala ideja o ustanovitvi društva, ki bi se zavzemalo za vse živali brez izjeme. Takratna obstoječa društva za zaščito živali so se bolj ukvarjala s hišnimi ljubljenčki. Zato je bil takšen način razmišljanja o živalih, kot ga je prineslo naše društvo, za večino ljudi nekaj novega ali drugačnega. Tudi za nekatere izmed soustanoviteljev in prvih članov je to pomenilo nov pogled na živali. Morda vsega nismo takoj dojeli in razumeli, a sta nam bila ideja in takšno razmišljanje blizu in všeč.

Dogovorili smo se, da si bo društvo prizadevalo tudi za varstvo okolja in ohranjanja narave na vseh področjih družbenega življenja, naš način delovanja pa bo v smislu spoštljivega informiranja, da se ljudje lahko prepoznajo, začutijo željo po spremembah v odnosu do živali, narave in načina prehranjevanja.

Že od samega začetka je bilo pomembno vprašanje, kako informacije spraviti do ljudi, kajti večina medijev nikoli ni bila naklonjena tej tematiki. Iskali smo različne možnosti. Od prirejanja velikih vege piknikov po mnogih večjih mestih v Sloveniji, ki jih je vedno obiskalo več tisoč obiskovalcev, do velikih jumbo plakatov, revije, manjših plakatov in letakov, stojnice z informativnim materialom v mnogih mestih, imeli smo razna predavanja, snemanja lastnih oddaj, prevajanja tujih oddaj, nastopov v medijih, preko pobud in predlogov državi smo delovali tudi preko pravniške skupine. V zadnjih letih pa smo imeli, kot povsod, poudarek na spletnem informiranju.

Odločili smo se za delovanje v miroljubnem smislu, torej smo prepričani, da vsaka agresivnost povzroči novo agresivnost in zato temu kaosu na Zemlji ni konca ne kraja.

NE OBSTAJA PRAVIČNO ALI PRAVILNO UBIJANJE ŽIVALI, KAKOR TUDI NE OBSTAJA PRAVIČNA VOJNA, ČEPRAV SO NAS TAKO NAUČILI IN NAS ŠE UČIJO.

Celo papež, ki se ima za Jezusovega naslednika, zagovarja pravično vojno in ubijanje živali, kar je absurd nad absurdi, saj je danes nedvoumno dokazano, da je bil Jezus čisti pacifist. Spoštovane bralke in bralci, zelo pomembno za vse nas je, da kdor še lahko in zmore, čim prej prepozna veliko laž in prevaro, v katero nas ulovijo že kot otroke v šoli in pri verouku, kasneje pa se to nadaljuje še povsod drugje. Šele ko to prepoznamo in dojamemo, bomo lahko naredili pravilne in pomembne korake ter spremembe v dobro sebe, soljudi, živali in narave.

Vse to namreč prispeva in vodi proti našemu cilju in dolgoročni viziji, ki smo si jo zapisali ob ustanovitvi društva in se smiselno glasi: pomembno je, da prispevamo svoj delež na vseh področjih našega življenja in delovanja k vedno bolj miroljubni družbi. Tako lahko nastane že dolgo napovedano kraljestvo miru na Zemlji med ljudmi, živalmi in naravo. Čas, v katerem ne bo več nobenega ubijanja, izkoriščanja, mučenja živali in ljudi, nepravičnosti, laži, zavajanja, uničevanja narave in vojn. To je čas, o katerem se že dolgo govori, v novejši dobi pa ga je napovedal pred skoraj 3000 leti veliki prerok Izaija v smislu: prišel bo čas, ko bodo živali zopet postale nenapadalne ena do druge in do ljudi, ker se bodo ljudje spremenili in ne bodo več napadalni in agresivni.

Ta cilj in vizija nam lahko pomagata, nas opogumljata pri naših korakih in odločitvah za čuvanje življenja v vseh oblikah in, jasno, NE za uničevanje življenja. Življenje pa je povsod. Ne obstaja neživa narava. Zato čuvajmo življenje v vseh oblikah, kajti od tega smo kot človeštvo odvisni.

 

Besedilo: Stanko Valpatič

Revija Osvoboditev živali, letnik 20, številka 43, str. 5-6.