Domov Aktualne novice INTERVENTNI ZAKON NE DOSEGA NAMENA. Odstreli še vedno po »stari« zakonodaji

INTERVENTNI ZAKON NE DOSEGA NAMENA. Odstreli še vedno po »stari« zakonodaji

Državni zbor Republike Slovenije je 20. junija 2019 sprejel Zakon o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave, ki je mimo zakonodaje Evropske unije in odločitve sodišča pavšalno dovolil odstrel 200 medvedov in 11 volkov, ne glede na to, ali povzročajo škodo ali ne. Dober mesec po sprejemu zakona je zelo očitno, da ta ne učinkuje – živinorejci se oglašajo, da se napadi še vrstijo, medtem ko oblasti odrejajo izredne odstrele po »stari« zakonodaji. 

Sindikat kmetov namerava organizirati ponovne proteste s sloganom Slovenija ne bo zverinjak!, kar vodi do vprašanja, ali bi morala biti Slovenija zaščiteno območje za živinorejce, kjer bomo ponovno pobili vse, kar je še prosto živečega in ogrozili zaščitene živalske vrste?

Ponovno poudarjamo, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod, kar je razvidno tudi iz uradnih podatkov Ministrstva za okolje in prostor[1]. Razlog za tako hitro povečanje števila medvedov v Sloveniji je intenzivno krmljenje, saj predstavljajo krmišča 30 % vira hrane za medvede. Na to je opozarjal tudi Zavod za varstvo narave, za to slovenski strokovnjaki vedo že od leta 2013, vendar niso sprejeli ukrepov v smeri zmanjšanja krmljenja. Več medvedov pomeni več lovskega turizma in zaslužka od prodaje dovolilnic!

Glede odstrela volkov so raziskave pokazale, da pavšalno ubijanje volkov ni ukrep, s katerim bi bilo mogoče učinkovito zmanjšati škode, ki jih volkovi povzročajo. V več primerih so raziskovalci opazili celo, da je bil učinek odstrela volkov nasproten od pričakovanega – število škodnih primerov se je povečalo, če je prišlo do odstrela osebka iz dominantnega para in posledičnega razpada tropa, njihove teritorije pa so nadomestili drugi, mlajši volkovi, ki so zaradi manjše izkušenosti v lovu pogosteje lovili lažje ulovljive domače živali[2].

V Republiki Sloveniji je Državni zbor sprejel interventni zakon, ki dovoljuje lov na zavarovani živalski vrsti, čeprav obstaja družbeni interes za poseben režim pravnega varstva, za njihovo zaščito, za njihovo ohranitev. Zato lov na te živali ni dovoljen nikjer v Evropski uniji. Razen zdaj v Republiki Sloveniji. Vsi ti interesi, zapisani v mednarodnih dokumentih in slovenski zakonodaji, so bili “povoženi” na podlagi par vzklikov živinorejcev in lovcev. Skladno z do sedaj veljavno zakonodajo je mogoč le izreden odstrel točno v teh primerih – ko se pojavi problematični medved ali volk, ki prihaja v stik z ljudmi, ogroža njih ali njihovo premoženje. Zdaj imamo interventni zakon, ki dovoljuje lov na medvede in volke; hkrati pa se še vedno uporablja stara zakonodaja glede izrednega odstrela, ko pride do škod[3]. Z interventnim zakonom tako lovci ne bodo odstranjevali problematičnih osebkov in poskrbeli za manjšo škodo (kot naj bi bil poglavitni namen zakona) – z njim se bo lovilo 200 medvedov in 11 volkov.

Lov prinaša večje zaslužke za lovske družine na podlagi lovskega turizma, trofej in mesa; ne rešuje pa problema škod živinorejcev, ki se branijo preventivnih ukrepov, ker mislijo, da jim bo lov na zveri ščitil živino. Edina rešitev je, kot smo zadnje mesece poudarjali, da se živino zaščiti z električnimi ograjami, ki morajo biti pod napetostjo; za izredne primere pa je že stara zakonodaja dovoljevala odstrel. Samo upamo lahko, da bo Ustavno sodišče to uvidelo in razveljavilo interventni zakon, ki je nevaren precedens.

[1] Več podatkov: https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/medvedi-volkovi-divje-zveri-so-se-ujele-v-mrezo-politikov

[2]http://www.volkovi.si/wp-content/uploads/2014/10/odstrel-volkov-izjava-slowolf-2011.10.19.pdf

[3] http://www.gorenjskiglas.si/article/20190719/C/190719768/1035/volk-se-naprej-napada

Zadnji prispevki

Če bi javnost izvedela resnico o znanstvenih dognanjih v zvezi s hrano, bi bila družba bolj zdrava, obenem pa bi bilo na svetu manj...

Knjiga Celota, ponovni premislek o znanosti o prehrani dr. T. Colina Campbella, je obvezno čtivo za vsakogar, ki ga zanima resnica o zdravju. Izdana...

Peter Maričić: “TUDI PROSTOŽIVEČE ŽIVALI JE POTREBNO OSKRBETI.”

Svoje življenje je pomoči živalim posvetil tudi 39-letni veterinar Peter Maričić iz Kopra, ki se na Veterinarski ambulanti Koper ukvarja z nekonvencionalnimi...

Biolog mag. Matjaž Jež: »NEKEGA DNE SE BO URAVNOTEŽENJE VSEKAKOR ZGODILO.«

Mag. Matjaž Jež, biolog, nekoč direktor mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave, zdaj že upokojen, naravovarstvenik in ustanovitelj Društva narava Pohorja,...

LJUDJE, KI DAJEJO GLAS ŽIVALIM: Kristina Franza

Veličina naroda se kaže v tem, kako ravna z živalmi. (Mahatma Gandhi) V individualistično naravnani industrijski družbi je težko najti sočutje...

SOBIVANJE DOMAČINOV NA KOČEVSKEM Z MEDVEDI: Jasmina Turkovič, Kočevje

Medveda se v javnosti nenehno prikazuje na način, ki v ljudeh vzbuja napačne predstave o njem. Nevednost in neznanje sejeta med ljudi...

Ali potrošniška družba lahko postane odgovorna do živali, lastnega zdravja in okolja?

Spremembe v družbi so nujne, a jih zavira veliko dejavnikov O aktualnih družbenih vprašanjih v zvezi z izkoriščanjem živali smo se pogovarjali z...