Domov Članki Izjava za javnost: Lov na medvede, finančni interesi pred zakonitostjo.

Izjava za javnost: Lov na medvede, finančni interesi pred zakonitostjo.

Rjavi medvedi so v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo (Zakon o ohranjanju narave) zavarovana vrsta. To pomeni, da zanje ne veljajo enaka pravila kot za lovno divjad. Lov izvajajo lovske družine in država določi pavšalno število letnega odstrela za vsako vrsto. Pripadnika zavarovane vrste pa se sme ustreliti le na podlagi posamičnega odloka, kadar je ogroženo življenje ali premoženje ljudi.

Jeseni je vlada na pritisk lovskega in živinorejskega lobija sprejela odlok, s katerim bi zaobšla zakonsko zaščito medvedov. V odloku je predviden odstrel 175 medvedov, kar pomeni približno tretjino od 564 medvedov, kolikor jih po zadnjem uradnem štetju živi v Sloveniji. Odlok predvideva, da bi te medvede ustrelili lovci, kar pomeni dobičkonosno prodajo mesa in trofej za lovske družine.

Odlok o odstrelu na upravnem sodišču s tožbo izpodbija Alpe Adria Green. Sodišče je konec leta izvajanje odloka zadržalo in na podlagi izkušenj s podobnimi tožbami v primeru odstrela volkov je pričakovati, da bo sodišče odlok tudi odpravilo. Pobudniki lova na medvede so začeli s pritiskom preko medijev. Predvsem poskušajo širiti strah. Čeprav je odstrel medvedov že mogoč brez omenjenega odloka in ima Zavod za gozdove intervencijsko skupino, ki sme ustreliti problematične medvede, poskušajo prikazati, da bo brez lova število medvedov nenadzorovano naraslo in da bodo ogroženi ljudje. To je v nasprotju z ugotovitvami projekta DinalpBear, ki sta ga izvajala Zavod za gozdove in Biotehniška fakulteta UL, da povečanje števila medvedov med leti 2007 in 2015 ni vodilo v večje število napadov . V okviru istega projekta so tudi ugotovili, da so učinkovit način preprečevanja napadov na drobnico električne ograje, ki so jih tudi brezplačno delili rejcem. Pobudniki poskušajo javnost prepričati, da je lov rešitev, čeprav te trditve nimajo strokovnih podlag. Nasprotno, lov povečuje število rojstev in spremeni se starostna struktura vrste, kar lahko ima nepredvidljive posledice.

Tudi brez odloka imamo v Sloveniji zakonito možnost za odstrel medvedov, tistih ki so v resnici problematični. Nesprejemljivo bi bilo, da bi populistični pritiski prevladali nad strokovno presojo, ali je nek podzakonski akt zakonit.

Skupina varuha pravic živali,
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice,
10.01.2019.

Reference:
– http://dinalpbear.eu/najnovejsa-ocena-stevilcnosti-populac…/
– https://www.rtvslo.si/…/zakaj-je-potreben-odvzem-200…/476648
– http://dinalpbear.eu/najnovejsa-ocena-stevilcnosti-populac…/
– http://www.mop.gov.si/…/velik…/ukrepi_preprecevanje_skod.pdf

Zadnji prispevki

Šank upravljanje medveda

Povzemamo prispevek mag. Tomaža Ogrina, ki je bil objavljen na spletni strani Dnevnika, Mnenja, 20. septembra 2019. Oba ministra, za okolje in prostor...

Nenasilje v našo dolino in slogo med nas ter stvarstvo

Mnenje mnogih je, da živimo v zanimivih, lepih, prelomnih, težkih ... časih. Takšna mnenja so bila v vseh obdobjih obstoja človeka. Vendar...

LEGALIZACIJA NABIRANJA ŽELVJIH JAJC V KOSTARIKI

V Kostariki so uvedli nenavaden projekt za stabilizacijo populacije želv vrste Olive Ridley. Obmorskemu mestu Ostional je kostariška vlada dovolila izjemo od...

Prepoved krmljenja toplokrvnih rejnih živali s poljščinami (predlagam.vladi.si)

Pred več kot enim letom sta Matevž Jeran in Jure Vrhovnik napisala odprto pismo na MZ, NIJZ, MKGP in MOP z naslovom...

ŠEPETANJA PREDNIKOV V PRAVLJICAH, »Močnik je steber dežele Kranjske.«

V TV oddaji Zadnja beseda je članica omizja Milena Miklavčič prenesla sporočilo svoje sosede Mice z vasi o tistih, ki ne jedo...

EU-komisija: Volk ostaja posebno zaščiten

Evropska komisija ne bo spremenila posebnega statusa zaščite volkov v Evropi: »Vmnogih predelih Evropske unije je volk še vedno ogrožena vrsta,« je...