Domov Aktualne novice Izjava za javnost: Lov na medvede, finančni interesi pred zakonitostjo.

Izjava za javnost: Lov na medvede, finančni interesi pred zakonitostjo.

Rjavi medvedi so v skladu z evropsko in slovensko zakonodajo (Zakon o ohranjanju narave) zavarovana vrsta. To pomeni, da zanje ne veljajo enaka pravila kot za lovno divjad. Lov izvajajo lovske družine in država določi pavšalno število letnega odstrela za vsako vrsto. Pripadnika zavarovane vrste pa se sme ustreliti le na podlagi posamičnega odloka, kadar je ogroženo življenje ali premoženje ljudi.

Jeseni je vlada na pritisk lovskega in živinorejskega lobija sprejela odlok, s katerim bi zaobšla zakonsko zaščito medvedov. V odloku je predviden odstrel 175 medvedov, kar pomeni približno tretjino od 564 medvedov, kolikor jih po zadnjem uradnem štetju živi v Sloveniji. Odlok predvideva, da bi te medvede ustrelili lovci, kar pomeni dobičkonosno prodajo mesa in trofej za lovske družine.

Odlok o odstrelu na upravnem sodišču s tožbo izpodbija Alpe Adria Green. Sodišče je konec leta izvajanje odloka zadržalo in na podlagi izkušenj s podobnimi tožbami v primeru odstrela volkov je pričakovati, da bo sodišče odlok tudi odpravilo. Pobudniki lova na medvede so začeli s pritiskom preko medijev. Predvsem poskušajo širiti strah. Čeprav je odstrel medvedov že mogoč brez omenjenega odloka in ima Zavod za gozdove intervencijsko skupino, ki sme ustreliti problematične medvede, poskušajo prikazati, da bo brez lova število medvedov nenadzorovano naraslo in da bodo ogroženi ljudje. To je v nasprotju z ugotovitvami projekta DinalpBear, ki sta ga izvajala Zavod za gozdove in Biotehniška fakulteta UL, da povečanje števila medvedov med leti 2007 in 2015 ni vodilo v večje število napadov . V okviru istega projekta so tudi ugotovili, da so učinkovit način preprečevanja napadov na drobnico električne ograje, ki so jih tudi brezplačno delili rejcem. Pobudniki poskušajo javnost prepričati, da je lov rešitev, čeprav te trditve nimajo strokovnih podlag. Nasprotno, lov povečuje število rojstev in spremeni se starostna struktura vrste, kar lahko ima nepredvidljive posledice.

Tudi brez odloka imamo v Sloveniji zakonito možnost za odstrel medvedov, tistih ki so v resnici problematični. Nesprejemljivo bi bilo, da bi populistični pritiski prevladali nad strokovno presojo, ali je nek podzakonski akt zakonit.

Skupina varuha pravic živali,
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice,
10. 1. 2019.

Reference:
– http://dinalpbear.eu/najnovejsa-ocena-stevilcnosti-populac…/
– https://www.rtvslo.si/…/zakaj-je-potreben-odvzem-200…/476648
– http://dinalpbear.eu/najnovejsa-ocena-stevilcnosti-populac…/
– http://www.mop.gov.si/…/velik…/ukrepi_preprecevanje_skod.pdf

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...