Domov Aktualne novice IZJAVA ZA JAVNOST: Prehranska varnost in živinoreja, programi političnih strank

IZJAVA ZA JAVNOST: Prehranska varnost in živinoreja, programi političnih strank

V Washingtonu predstavniki držav G20 in mednarodnih institucij razpravljajo o prehranski varnosti. Zbrali smo odgovore slovenskih političnih strank na to temo.

Napad Rusije na Ukrajino ima hude posledice na preskrbo s hrano v Evropi in v svetu. Washington danes gosti zasedanje predstavnikov držav G7 in G20, Sklada OZN za kmetijstvo in razvoj IFAD, Mednarodnega denarnega sklada, Svetovne banke ter drugih mednarodnih inštitucij, ki razpravljajo o tem, kako naj se svet odzove na to krizo (1). Nekatere države so napovedale, da bodo za zaščito lastnega trga omejile izvoz hrane in gnojil, kar bi stanje na svetovnem trgu še poslabšalo. Med cilji tokratnega sestanka je preprečiti takšne politične odločitve. Cene pšenice so bile poleti 2021 manj kot 200 evrov za tono, zdaj pa so več kot 400 evrov za tono. (2)

Zaradi dosedanje zgrešene kmetijske politike EU je Evropa odvisna od uvoza hrane, čeprav ima zadosti kmetijskih površin. Dolgoletno subvencioniranje živinoreje, mesne in mlečne industrije je povzročilo, da se vedno manj kmetijskih površin namenja za pridelavo hrane, s čimer se zmanjšuje samopreskrba. Živinoreja za preskrbo prebivalstva potrati štirikrat toliko površin kot poljedelstvo. (3) Zaskrbljujoče je, da se v Sloveniji že nekaj let zmanjšujejo površine posejane z žiti za prehrano ljudi, povečujejo pa površine z žiti za krmo živali. (4) V zadnjih petih letih je npr. samo Perutnina Ptuj prejela 4 milijone evrov neposrednih subvencij, (5) Panvita pa več kot 12 milijonov evrov davkoplačevalskega denarja. (6)

Zato smo pred volitvami slovenskim političnim strankam postavili javno vprašanje:

»Ali se bo vaša stranka v naslednjih štirih letih v državnem zboru in preko predstavnikov Slovenije v evropskih inštitucijah zavzemala za ukinitev direktne in indirektne finančne podpore živinoreji in z njo povezani industriji, kar bo prihranilo velik del od skoraj 400 milijard evrov (7) v proračunu EU in pospešilo prehod na bolj zdravo in za okolje manj škodljivo prehrano?«

Vprašanju se je pridružilo še pet društev: Alpe Adria Green, Društvo za zaščito konj, Društvo za zaščito živali Pomurja, Nikina prijazna vas, Zavod PIT, Animal Angels Slovenia.

Na naše vprašanje je odgovorilo šest strank in list. Postopno ukinitev subvencij za živinorejo sta izrecno podprli nestrankarska lista Gibanje Zdrava družba in stranka Levica. Jure Pogačnik je v imenu Gibanja Zdrava družba poudaril, da se zavedajo, da bo potreben postopen pristop in ozaveščanje. Stranka Levica je poudarila pomen finančnih spodbud za pridelavo rastlinske hrane in prehod na bolj trajnostne kmetijske prakse ter za sheme kakovosti, ki prispevajo h krepitvi lokalnega porekla, kakovosti in zmanjševanju negativnih vplivov na okolje.

V Listi Marjana Šarca (LMŠ), Povežimo Slovenijo, SDS in NSI se v odgovoru niso izrecno opredelili do vprašanja samopreskrbe, živinoreje in subvencij. V LMŠ so se zavzeli za zvišanje minimalnih etičnih standardov v živinoreji in pri zakolu živali ter da tisti, ki ne bodo zadostili tem standardom, ne bodo prejemniki nikakršnih neposrednih ali posrednih finančnih podpor. V Povežimo Slovenijo so predlagali spodbujanje proizvodnje in porabe evropskih kmetijskih proizvodov, ki prispevajo k zdravemu življenjskemu slogu, z bolj ciljno usmerjeno uporabo stopnje DDV, med drugim za sadje in zelenjavo. Poudarili so, da bi obdržali spodbude za živinorejo predvsem v hribovitih predelih, kjer je to edina možna dejavnost, ob upoštevanju višjih standardov dobrobiti živali. V SDS so zapisali na splošno, da se zavzemajo za odporno, konkurenčno, ekonomsko zanimivo in okoljsko vzdržno kmetijstvo ter večjo pridelavo lokalne ekološke hrane, kar je zapisano v Resoluciji o nacionalnem programu o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva, kot tudi v predlogu Strateškega načrta SKP 2023–2027. NSi nas je naslovila na volilni program in temeljni program stranke na svoji spletni strani. Po njihovem mnenju bi brez subvencij prišlo do zloma kmetijske proizvodnje in subvencije za kmetije s težkimi obdelovalnimi pogoji bi v NSi še povečali (ne glede na dejavnost). Celotne odgovore najdete TUKAJ. SD, SAB, SNS, DeSUS, Gibanje Svoboda, Naša dežela, Dobra država, Vesna in Piratska stranka se niso odzvale.

Opozorila o škodljivosti živinoreje, veliki porabi vode, energetski potratnosti, izpustih toplogrednih plinov, onesnaževanju vode, tal in zraka ter škodljivosti velikih količin živil živalskega izvora na zdravje ljudi so pri politikih naletela na gluha ušesa. Zdaj, ko je (samo)preskrba s hrano postala pomembno varnostno vprašanje, se bosta morali slovenska in evropska politika končno spremeniti. Ukinitev subvencij ne bo pomenila konec živinoreje, bo pa pomenila napredek na vseh omenjenih področjih. Državljani poslušamo pridige o potrebi po zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov v prometu in energetiki, redko pa slišimo, da je živinoreja neposredno odgovorna za 15 % vseh izpustov in 51 %, če upoštevamo tudi posredne vplive. (8) Med tem, ko je uporaba fosilnih goriv v prometu in energetiki obdavčena, je živinoreja z davkoplačevalskim denarjem subvencionirana. Tako kot je nerazumno, da 60 % teže vseh sesalcev na zemlji predstavljajo živali v živinoreji in le 4 % divje živali, (9) je nerazumna politika, ki vodi v tako stanje.

Stanko Valpatič, predsednik Društva za osvoboditev živali in njihove pravice
info@osvoboditevzivali.si

22. april 2022

Viri:

  1. https://www.reuters.com/world/us-treasury-focus-cracking-down-russian-sanctions-evaders-official-2022-04-18/

  2. https://markets.businessinsider.com/commodities/wheat-price/euro

  3. https://ourworldindata.org/land-use-diets

  4. https://www.stat.si/StatWeb/news/Index/8377

  5. https://erar.si/prejemnik/54003121/#transakcije

  6. https://erar.si/prejemnik/95277218/#transakcije

  7. https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/key-policies/common-agricultural-policy/financing-cap/cap-funds_en

  8. https://www.forbes.com/sites/jeffmcmahon/2019/12/02/5-reasons-agricultures-greenhouse-gas-emissions-are-usually-underestimated/?sh=2aecfdb46ac8

  9. https://en.wikipedia.org/wiki/Plant-based_diet#Sustainability

Zadnji prispevki

PRAVNA ZAŠČITA ZVERI – TRN V PETI OBLASTI? Koliko medvedov bo po tihem ustreljenih letos?

Besedilo: Metka Pekle Medvedi in volkovi so v Evropi ogrožena in strogo zaščitena živalska vrsta, zato so pri nas varovani z evropsko in...

JEŽI V NEVARNOSTI, Novi sovražniki ježev

Prevedla: Blanka Prezelj Robotske kosilnice, motorne kosilnice in podobno, zaradi vse večje izgube njihovih prvotnih habitatov število ježkov že leta upada. Dr. Antje Oldenburg:...

BOGOMILI – PRVI PRIJATELJI ŽIVALI IN VEGANI NA BALKANU

Besedilo: Sebastian Hoblaj Ali so bili Bogomili v srednjem veku prijatelji živali in celo prvi vegani na Balkanu? Veliko nakazuje na to, da...

POTI IN STRANPOTI POSKUSOV NA ŽIVALIH

Besedilo: mag. Miloš Židanik, član Etične komisije za poskuse na živalih Poskusi na živalih pomenijo različne postopke, vezane na raziskave v biologiji in...

BAZIČNO RAVNOVESJE – KLJUČ DO OPTIMALNEGA ZDRAVJA

Besedilo: Jelena Dimitrijević Program za razkisanje telesa je v bistvu odgovor na sodoben način življenja in vse pasti, ki se za tem skrivajo....