Domov Aktualne novice POZIV K SPOŠTOVANJU ZAKONODAJE IN PRAVICE ZAŠČITENIH ŽIVALI DO ŽIVLJENJA: Kaj se...

POZIV K SPOŠTOVANJU ZAKONODAJE IN PRAVICE ZAŠČITENIH ŽIVALI DO ŽIVLJENJA: Kaj se zares dogaja z našimi medvedi?

IZJAVA ZA JAVNOST
18. 9. 2021

Po odločitvi Agencije RS za okolje naj bi lansko leto v Sloveniji postrelili 115 medvedov,  čeprav sodijo v strogo zavarovano živalsko vrsto, katere ne bi smeli loviti, če bi spoštovali evropsko in slovensko zakonodajo. Kljub pritožbam našega društva na vseh instancah in odredbi Upravnega sodišča RS, da se odstrel zadrži, je ARSO letos dovolila odstrel nove kvote medvedov, in sicer 220 živali.  

Naše društvo je – kot društvo z javnim interesom na področju ohranjanja narave – sodelovalo v postopku kot stranski udeleženec, ki varuje interese narave in medvedov. Pritožili smo se tudi zoper drugo dovoljenje ARSO in vložili tožbo na Upravno sodišče s predlogom za začasno zadržanje.

Marca 2021 smo prejeli sklep Upravnega sodišča, ki je zadržalo tudi odstrel 220 medvedov. Na njegovo odločitev glede vložene tožbe zoper odstrel 115 medvedov pa še čakamo.

Upravno sodišče je torej zadržalo izvršitev obeh dovoljenj ARSO za streljanje zaščitenih živali. Ustreljeni bi smeli biti izključno posamezni (ljudem ali premoženju nevarni) medvedi v skladu z eno izmed izjem, zapisanih  v 7. členu  Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah.

Kljub temu je bilo po poročanju STA (MMC RTV SLO, 8. 7. 2021) v letu 2020 ustreljenih 99 medvedov, letos pa že 128. Med slednjimi je bilo samo 7 medvedov ubitih na podlagi individualnih dovoljenj za odstrel problematičnih medvedov.

Julija letos je odstopila celotna intervencijska skupina Zavoda za gozdove RS. To je nadvse slaba novica tako za ljudi kot za živali. S svojim takojšnjim odzivanjem in svetovanjem je pomagala ljudem ter preprečila marsikateri konflikt z medvedom. Odsotnost skupine strokovnjakov, ki obvlada sobivanje z medvedom veliko bolj celostno kot lovci, bo imela negativne posledice za zavarovano vrsto in za ljudi na območjih prisotnosti medvedov.

Da bi preprečili ali vsaj omejili nenadzorovano streljanje medvedov, vabimo vse ljudi, ki spoštujete zakonodajo in pravico zaščitenih živali do življenja, k sodelovanju. Če imate kakršno koli informacijo o odstrelih, jo sporočite našemu društvu, da bomo preverili utemeljenost odredb, ki te usmrtitve dovoljujejo.

Skupina varuha pravic živali Društva za osvoboditev živali in njihove pravice

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...