Domov Članki LEGALIZACIJA NABIRANJA ŽELVJIH JAJC V KOSTARIKI

LEGALIZACIJA NABIRANJA ŽELVJIH JAJC V KOSTARIKI

V Kostariki so uvedli nenavaden projekt za stabilizacijo populacije želv vrste Olive Ridley. Obmorskemu mestu Ostional je kostariška vlada dovolila izjemo od prepovedi pobiranja želvjih jajc, kar pa je zelo kontraverzno. Razlog naj bi bil ohranjanje želv s trajnostnim upravljanjem lokalne populacije želv vrste Olive Ridley, ki hkrati prinaša reden zaslužek revni lokalni skupnosti. Ta lahko jajca na plažah pobira in jih lokalno prodaja.

S tem projektom je kostariška vlada legalizirala krivolov kljub glasni obrambi, da gre v bistvu za dobro upravljan projekt, ki hkrati pomaga lokalni populaciji. Še po 20-ih letih neodvisnih organizacij, ki se ukvarjajo z ohranjevanjem želv, niso prišli do univerzalnega soglasja glede znanstvenih in ekonomskih temeljev cilja tega projekta in njegovih posledic.

Štiri vrste želv (od sedmih na svetu) valijo na pacifiških obalah Kostarike. Na tem območju so želve vrste Olive Ridley prisotne že več kot 100 milijonov let in predstavljajo najštevilčnejšo populacijo želv med vsemi sedmimi vrstami. Kljub temu je bila tudi ta vrsta razglašena za ogroženo živalsko vrsto. Populacija želv Olive Ridley je od leta 1950 dalje upadla za več kot 50 odstotkov. Pred sprejetjem zakonov o zaščiti želv in njihovih jajc je eni generaciji ljudi uspelo nemogoče: z ekstenzivnim ribarjenjem in nabiranjem jajc v zgodnjih letih 20. stoletja je skoraj uničila to vrsto želv, ki je nastajala in se razvijala na milijone let pred tem.

Zaradi prepovedi ribolova in legalne zaščite želv Olive Ridley je to območje danes – glede na mednarodno konvencijo CITES in mednarodno organizacijo International Union for Conservation of Nature And Natural Resources (IUCN) – označeno kot »ranljivo«. Deset mesecev na leto, običajno okoli tretje četrtine lune, vsako leto plaže preplavijo trume želv. Takšno sinhronizirano množično skupinsko valjenje je značilno le za to vrsto želv in je naravni odziv, da se vrsta zavaruje pred naravnimi plenilci želvjih jajc. Tako bi še vedno ostalo zadostno število jajc in omogočilo vzdržno populacijo želv Olive Ridley ter ohranjalo vrsto. Najbolj pomembna valilna plaža je v Ostionalu.

V Ostionalu se valjenje dogaja na vsakih 28 dni (lunin cikel). Želve valijo enkrat ali dvakrat na sezono po sto jajc v luknje, ki jih izkopljejo na plaži. V pesek plaže Ostional v času valjenja samice spustijo okoli 10 milijonov jajc. V tem času pride na plažo do 200.000 želv, do 20.000 naenkrat. Zaporedni valovi želv, ki v času valjenja prihajajo na isto plažo v tako velikem številu in v tako omejenem času, povzroči izkopavanje že zakopanih jajc. Mnogo, če ne vsa gnezda, narejena v prvi in drugi noči valjenja, so izkopana v naslednjih nočeh zaradi novih prišlekov. To ne le, da uničuje ta jajca, ampak zaradi bakterijskega razpadanja razbitih jajc povzroča tudi onesnaženje peska. Zaradi tega plaže, kjer valijo te želve, večinoma dosežejo nizek valilni uspeh, en do dva odstoten. Te navedbe so trenutno pod znanstvenim drobnogledom neodvisnih biologov, ki so ustanovili Costa Rican National Sea Turtle Conservation Network z namenom, da to raziščejo.

V zgodnjih osemdesetih 20. stoletja so biologi iz univerze v Kostariki ugotovili, da zaradi omejenega prostora na plaži Ostional prihajajoči valovi želvjih samic uničujejo že narejena gnezda in ogrozijo posledično 70 do 90 odstotkov predhodno izvaljenih jajc. Raziskovalci so skupaj z ministrstvom za okolje zaključili, da ohranitvenemu statusu želv ne bi šlo v škodo, če bi prebivalcem lokalne skupnosti dovolili, da izkopljejo en odstotek gnezd, namesto da so ta poteptana. Znanstveniki so odkrili, da se  – če so odstranili jajca, zvaljena v prvih dveh nočeh – dvigne odstotek uspešnega valjenja in stopnja preživelih želv. Tako je nastal projekt za območje Ostionala, ki je edinstven. Drugje v Kostariki je kraja želvjih jajc prepovedana od leta 1966. Izjema od mednarodne prepovedi nabiranja želvjih jajc je bila odobrena skupnosti v Ostionalu tako, da lahko nabirajo določeno število želvjih jajc prvi dve noči valjenja pod nadzorom Ostional Internal Development Association [Ostional community, approved in 1990 by executive order N° 28203-MINAE-MAG, law N° 8325 of the Protection, Conservation, and Recovery of Sea Turtle populations enacted on November 28th, 2002 and by law N° 8436 of Fishing and Agriculture on April 25th, 2005.].

Pogoji zakonodaje:

Za območje je narejen petletni načrt, ki ga pregledajo vsako peto leto in posodobijo. Trenutno so pogoji za nabiranje jajc naslednji:

  • Biti mora vsaj 11 gnezd na kvadratni meter (vrsta želve Olive Ridleys lahko vzdržuje populacijo pri približno dveh gnezdih na kvadratni meter, ne da bi to vplivalo na uspeh valjenja).
  • Med valjenjem (imenujejo ga arribadas, kar v španščini pomeni »prihodi«) želve izkopljejo gnezda že zakopanih jajc.
  • Zaradi velikega števila zdrobljenih jajc se ustvari velika stopnja plesni in bakterij, ki okuži vsa gnezda v okolici, kar zmanjšuje uspeh valjenja. Odstranitev odvečnih jajc pomaga vzdrževanju populacije in dviga uspeh valjenja za pet odstotkov.
  • Nabiranje jajc je dovoljeno prvih 36 ur vabljenja.
  • Da se začne valjenje, mora vsaj 80 odraslih želvjih samic valiti naenkrat.

Program zajema približno 300 lokalnih ljudi, katerih bruto zaslužek iz programa je 150.000 ameriških dolarjev. Poberejo približno 15 odstotkov izleženih jajc. Sam projekt izgleda kot »dobra praksa« pragmatične zaščite živalskih vrst (to pomeni, da se zadovolji potrebo skupnosti, da nabira jajca in jih uživa oziroma prodaja ter potreba, da se ohranja naravno ravnovesje). Legalno lahko prodajajo le jajca, nabrana v sklopu tega projekta.

Kot rezultat projekta naj bi se zmanjšala bakterijska onesnaženost plaže Ostional, več jajc naj bi se izvalilo in na tej valilni lokaciji naj bi se rodilo več želv. Populacija želv naj bi narasla do te mere, da se pojavljajo tudi na drugih obalah Kostarike. Kljub vsem argumentom, da gre za dobro upravljan projekt v skrbi za naravo in lokalne prebivalce, neodvisne »želvje« avtoritete/institucije niso soglasne glede znanstvene podlage za to aktivnost in njen učinek. Dovoliti izjemo v mednarodni prepovedi pobiranja želvjih jajc, čeprav je dobronamerna, je v nasprotju z bistvom trajnostne zaščite narave s tem, da ne posegamo v evolucijske vzorce. Poleg tega naj bi ta izjema spodbudila črne trge, lokalne in mednarodne, za kar krivijo dejansko odsotnost učinkovite kontrole med nabiralci jajc in potrošniki. Že sam obstoj jajc Ostional na trgu namreč spodbuja nezakonito nabiranje jajc te in drugih vrst želv, druge vrste želv pa so še veliko bolj ogrožene. Na plažah Kostarike, kjer se dogajajo posamična valjenja (kar je značilno za druge vrste želv), je uničenih med 80 do 100 odstotkov gnezd, odvisno od dostopnosti plaže. Vse želve so še vedno ogrožene zaradi naključnih ujemov v mreže za morske kozice in zaradi nelegalnega nabiranja jajc. Jajca in meso želv pa predstavljata tudi lokalno delikateso.

Povzeto po: http://coastalcare.org/2011/07/legalized-poaching-turtles-eggs-and-playa-ostional-costa-rica/

Pripravila: Monika Numovski

 

 

 

Zadnji prispevki

Uničevanje narave in množično živinorejo je omogočila »znanost«!

Tako imenovani razvoj človeštva in znanost, ki je v službi kapitala, ne upoštevata božjih zakonitosti in priporočil o miroljubnem odnosu do...

BILI SMO OPOZORJENI: »Pomor živali je smrt ljudi«

Pred dvema desetletjema je po Evropi na grmadah gorelo na deset tisoče govedi, kar je vznemirilo svet. Mnogi so celo govorili o...

Zgibanka Tla, na katerih živimo in miroljubno kmetijstvo

V maju 2019 je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice izdalo poučno zloženko z naslovom Tla, na katerih živimo in miroljubno...

Po prepovedi pesticidov cveti narava, kmetijstvo in turizem (Lupa portal)

Kot poroča portal Lupa, je indijska država Sikkim prepovedala vse pesticide. Po prepovedi pesticidov se je narava ponovno razbohotila, poljščine uspevajo vse...

PRAVICA DO MOŽNOSTI VEGANSKEGA OBROKA V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

VEGANSTVO je Svet Evrope, vodilna organizacija za spoštovanje človekovih pravic v Evropi, potrdil kot pomembno, resno in koherentno prepričanje. Po Ustavi Republike...

Sara Zupan: “PRIHAJA KNJIGA VEGANSKIH PRIČEVANJ.”

Sem književnica in pisateljica, veganka, navdušenka nad zdravo prehrano in mama. Lani novembra je izšel moj prvi roman Zapiski nore sladostrastnice, izid...