Protest zoper odstrel medvedov tudi v Avstraliji

Sprva smo bili glede organizacije protesta proti poboju slovenskih medvedov v srcu poslovnega življenja Canberre skeptični, a ker se konzulat v Sydneyu nikakor ni zdel boljša možnost, se je protest moral zgoditi v avstralskem glavnem mestu. Tako smo se v ponedeljek, 12. marca, odpravili proti 12-nadstropni stavbi, ki si jo slovensko veleposlaništvo deli z odvetniškimi pisarnami, IT podjetji, ukrajinskim veleposlaništvom in drugimi. V času kosila, ob 12. uri, ko smo pričakovali, da si bo največ ljudi privoščilo zasluženi odmor, smo se zbrali pred glavnimi vrati in začeli deliti letake z informacijami o situaciji rjavega medveda, ki smo jih pridobili od WWF in slovenskega društva za osvoboditev živali, ter mimoidoče pozivati k podpisu peticije. 
V eni uri, za časa trajanja protesta, smo zbrali 83 podpisov! Morda se številka ne zdi posebej visoka, toda na protestu proti poboju japonskih delfinov, ki smo ga izvedli lansko leto v Sydneyski osrednji poslovni četrti s štirikrat večjim številom mimoidočih in trikrat večjim številom protestnikov, nam je uspelo zbrati 114 podpisov, pa še to smo smatrali za uspeh.
Misliš si, da bodo ljudje bolj naklonjeni reševanju delfinov kot medvedov. Kaj je Canberro prepričalo, da je stopila na stran slovenskih medvedov? Varnost protestiranja proti dejanjem vlade majhne države v primerjavi z veliko močnejšo in geografsko bližjo Japonsko? Ali, v času povečane zavesti glede vprašanj varovanja okolja in zaščite pravic živali, strah, da bo takšna vlada prevzela predsedstvo Evropske skupnosti leta 2008? 

T.P. Brooks, Animal Liberation NSW


Poročilo o protestu v angleškem originalu

At first we were sceptical about organising a protest against the killing of Slovenian bears in the heart of Canberra business life, but since the consulate in Sydney didn’t seem to be a better option, it had to be in the Australian capital, and on Monday, 12 March, we headed off towards the 12-storey building which the Slovenian embassy is sharing with law firms, IT companies, the Ukrainian embassy and others. At lunchtime, 12pm, when we expected most people to take a deserved break, we gathered in front of the main door and started to distribute leaflets with information about the Slovenian brown bear situation, provided to us by the WWF and the Slovenian Society for the Rights and Liberation of Animals, and invite passers-by to sign our petition. 
In one hour – the duration of the protest – we collected 83 signatures! This might not seem a particularly high number, but the protest against Japanese dolphin slaughter in the Sydney CBD last year with four times as many passers-by and three times as many protesters compared to Canberra resulted in 114 signatures in one hour, and even that was considered a success.
You would think people would be more inclined to save dolphins than bears. What was it that made Canberra step on the side of the Slovenian bears? The safety of protesting against the deeds of the government of a small country compared to the much stronger and geographically closer Japan? Or, in an era of increased awareness of environmental and animal rights issues, the fear of such a government taking over the presidency of the European Union in 2008? 

T.P. Brooks, Animal Liberation NSW