Protestirajte proti odrejenemu pomoru medvedov

Država namerava v letu 2008 s pomočjo lovcev pomoriti 75 medvedov. Ker to ni potrebno, je neetično in nezakonito, predlagamo, glede na to, da imate kot del javnosti, veliko moč, da protestirate proti temu poboju nedolžnih bitij. Predlagamo, da pišete politikom protestna pisma. Več kot bo protestov, bolje bo. Najbolje je, da protestna pisma napišete po svojih željah in občutku; za tiste pa, ki potrebujejo kakšno oporo pri tem, pa jim so jim lahko v pomoč predlogi pisem, ki so na koncu.

Protestirajte pri Ministru za okolje in prostor Podobniku in mu predlagajte, da naj prekliče svojo odločitev o odstrelu medvedov. Njegova elektronska naslova sta: 
gp.mop@gov.si
janez.podobnik@sls.si

Protestirajte pri predsedniku Vlade RS Janezu Janši in mu predlagajte, da naj prepreči odstrel medvedov. Njegova elektronska naslova sta:
gp.kpv@gov.si
predsednik@sds.si

Pišite tudi poslancem v parlamentu in drugim politikom (svetnikom, lokalnim politikom, …) ter jim predlagajte, da naj naredijo vse, kar je v njihovi moči, da ne pride do odstrela medvedov.

Naslovi poslancev so:
ime.priimek@dz-rs.si

Lahko pa poslancem pišete tudi preko naslednje spletne strani:
http://www.dz-rs.si/index.php?id=92

Dobro bi tudi bilo, da pišete predsedniku Republike dr. Danilu Türku in mu predlagate, da stori vse, kar je v njegovi moči, da do pokola medvedov ne pride. Njegova naslov je:
gp.uprs@up-rs.si

Poleg protestov politikom, pa lahko, če želite, pošljete svoje pripombe in predloge tudi na osnutek Pravilnika o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos L.) iz narave in sicer na: 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za okolje
Sektor za politiko ohranjanja narave 
Dunajska c. 48 
1000 Ljubljana 

ali na naslov:
alojz.marn@gov.si

Javna razprava o pravilniku traja do petka, 22.2.2008. Več o tem na http://www.mop.gov.si/si/splosno/novice/novica/article/7621/6155

Zelo pomembno bi tudi bilo, da bi se obrnili na Rimskokatoliško cerkev oz. druge verske skupnosti, prevsem tiste, ki učijo zapoved Ne ubijaj in ki učijo, da so živali od Boga ustvarjena bitja ter jim predlagali, naj protestirajo pri ministru Podobniku in/ali pa pri Vladi RS, saj pomeni odstrel medvedov kršenje zapovedi Ne ubijaj in morjenje Božjih bitij.

Nekaj naslovov:

Slovenska škofovska konferenca:
tiskovni.urad.ssk@rkc.si

Nadškofija Ljubljana:
nadskofija.ljubljana@rkc.si

Nadškofija Maribor:
ordinariat@slomsek.net

Škofija Celje:
ordinariat@skofija-celje.si

Škofija Koper:
skofija.koper@rkc.si

Škofija Novo mesto:
skofija.novo.mesto@rkc.si

Škofija Murska Sobota:
ordinariat@skofija-sobota.si

Papežu Benediktu XVI. pa lahko pišete na naslednje naslove:
office@net.va
lev@publish.va
ctv@ctv.va


Predlogi pisem:

1. Minister Janez Podobnik

Spoštovani minister!

Zvedel sem, da za leto 2008 planirate odstrel 75 medvedov. Protestiram proti temu, saj menim, da odstrel ni potreben in je za Slovenijo celo škodljiv.

Država trdi, da medvedi povzročajo škodo, so nevarni za ljudi in je zato potreben njihov odstrel. Menim, da je vse te probleme mogoče reševati na drug način. Mnoge med njimi pozna tudi strategija upravljanja z rjavim medvedom, ki jo je sprejela vlada že leta 2002. Medvede, ki se približajo naseljem, je mogoče odloviti in jih prestaviti nazaj v gozdove, za škodo je vzpostavljen sistem odškodnin, pa tudi lastniki morajo na spornem področju poskrbeti za zaščito svoje lastnine. Če je medvedov preveč, kot še trdi država, bi bilo razmisliti o kastraciji oz. sterilizaciji dela populacije ali o kontracepciji. Razen tega pa država niti ne ve, koliko je v Sloveniji sploh medvedov in je zato vsak poseg v mednarodno zavarovano živalsko vrsto, ki je ogrožena, nedopusten, saj se tako vrsta slabi. 

Razne ugotovitve oz. študije dokazujejo, da odstrel živali povečuje konflikte in število rojstev živali. Zato se bo verjetno z odstrelom dosegel samo nasprotni učinek, torej še več bo konfliktov, škode in verjetno tudi medvedov. Zato predlagam, da odstrel rjavih medvedov za leto 2008 razveljavite.


2. Ostali (predsednik vlade, republike, poslanci, lokalni politiki, …)

Spoštovani!

Izvedel sem, da je Minister za okolje in prostor za leto 2008 odredil odstrel 75 medvedov. Protestiram proti temu, saj menim, da odstrel ni potreben in je za Slovenijo celo škodljiv.

Država trdi, da medvedi povzročajo škodo, so nevarni za ljudi in je zato potreben njihov odstrel. Menim, da je vse te probleme mogoče reševati na drug način. Mnoge med njimi pozna tudi strategija upravljanja z rjavim medvedom, ki jo je sprejela vlada že leta 2002. Medvede, ki se približajo naseljem, je mogoče odloviti in jih prestaviti nazaj v gozdove, za škodo je vzpostavljen sistem odškodnin, pa tudi lastniki morajo na spornem področju poskrbeti za zaščito svoje lastnine. Če je medvedov preveč, kot še trdi država, bi bilo razmisliti o kastraciji oz. sterilizaciji dela populacije ali o kontracepciji. Razen tega pa država niti ne ve, koliko je v Sloveniji sploh medvedov in je zato vsak poseg v mednarodno zavarovano živalsko vrsto, ki je ogrožena, nedopusten, saj se tako vrsta slabi. 

Razne ugotovitve oz. študije dokazujejo, da odstrel živali povečuje konflikte in število rojstev živali. Zato se bo verjetno z odstrelom dosegel samo nasprotni učinek, torej še več bo konfliktov in medvedov. Zato predlagam, da naredite vse, kar je v vaši moči, da do odstrela rjavih medvedov v letu 2008 ne pride.


3. Cerkev

Spoštovani!

Minister za okolje in prostor je napovedal, da bo v letu 2008 odredil odstrel 75 medvedov.

Menim, da predvideni odstrel krši 5 Božjo zapoved, ki se glasi: Ne ubijaj, poleg tega pa odstrel pomeni umor bitij, ki jih je ustvaril Bog in ki jih tudi obdaja s skrbjo svoje previdnosti – vsaj tako piše v Katekizmu Katoliške cerkve.

Ker bo država torej pomorila medvede, ki so Božja bitja, predlagam, da protestirate pri ministru Janezu Podobniku in predsedniku Vlade Janezu Janši ter jima predlagate, da storita vse, kar je mogoče, da do pomora medvedov, torej bitij, ki jih je ustvaril Bog in ki jih ta obdaja s skrbjo svoje previdnosti, ne pride.