Protestno pismo ob poboju medvedov

Spoštovani g. minister!

Sprejeli ste pravilnik, s katerim ste v letu 2006 obsodili na smrt 100 medvedov.

Zoper takšno Vašo odločitev protestiramo in Vas pozivamo, da sporni pravilnik takoj razveljavite in medvede pustite pri življenju .

Spoštovani g. minister!

Verjetno se še spominjate, da ste ob nastopu svoje ministrske funkcije prisegli, da boste spoštovali ustavni red, da boste ravnali po svoji vesti in boste z vsemi svojimi močmi delovali za blaginjo Slovenije. Ta zaprisega Vas, dokler ste minister, veže in ste dolžni ravnati po njej. 

Zato nas g. minister, zanima, ali menite, da je pomor živih bitij, ki ste ga z spornim pravilnikom odredili, v korist Slovenije? Ali je delovanje za blaginjo Slovenije to, da podpišete smrtno obsodbo nad prebivalci Slovenije? Lahko da je pomor živih bitij v korist nekaj ljudi, ki ob ubijanju živih bitij uživajo ali s prodajo medvedjih življenj kujejo krvavi dobiček, sami sebe pa smatrajo za naravovarstvenike, vendar ali je to za blaginjo Slovenije? Ali spadajo v blaginjo Slovenije potoki krvi, ki bodo tekli ob pomorih medvedov? Po našem ne. 

G. Podobnik, kot ministru za okolje in prostor Vam je dobro znano, da narava, kar je tudi znanstveno potrjeno, vsebuje mehanizme, s katerimi sama uravnava naravno ravnotežje, zaradi česar ni potrebno, da bi človek zaradi tega posegal v naravo. Ne dvomimo v to, da Vam je znano, da obstajo področja, kjer ni lova (npr. razni parki) in kjer ni naravnega neravnovesja. Zato nas še toliko bolj čudi, da ste odredili pomor živih bitij iz razloga uravnavanja velikosti populacije z okoljem. Ali menite, da je človek nad naravo? Ali ne bo pomor živih bitij naredil škode v naravi? Ali ne bo nasilje, ki je povezano s tem, ogrozilo naravnega reda?

Da Vas spomnimo še na nekatere ustavne določbe, kajti v svoji prisegi ste se zavezali, da boste spoštovali ustavni red. 

Po 5. členu ustave je država dolžna skrbeti za ohranjanje naravnega bogastva. Sprašujemo Vas, ali je pomor medvedov ohranjanje tega bogastva? Ali je mogoče z uničevanjem živih bitij, ubijanje je namreč uničevanje, ohranjati naravno bogastvo? Ali mogoče pomor medvedov spada v civilizacijski in kulturni razvoj Slovenije, za kar morajo po ustavi tudi delovati državni organi, torej tudi Vi. Ubijanje živih bitij – del kulture? Po našem sigurno ne. Protiustavno je vsakršno spodbujanje k nasilju in vojni, še piše v ustavi. Ali je odreditev pomora medvedov spodbujanje k nasilju? Ali lahko jamčite, da pri pomoru medvedov ne bo nobenega nasilja? Ali lahko jamčite, da te živali pri pomoru ne bodo mučene? Kajti mučenje živali prepoveduje 72. člen ustave. 

Prisegli ste tudi, da boste ravnali po svoji vesti. Ali ste ravnali po svoji vesti, ko ste podpisali smrtno obsodbo nad nedolžnimi živimi bitji? Nad živimi bitji, ki imajo pravico do življenja tako kot Vi. Nad živimi bitji, ki radi živijo, kot Vi, ki imajo svoje prijatelje, kot verjetno tudi Vi, ki čutijo veselje, žalost, tako kot verjetno Vi! Če ste ravnali po svoji vesti, ko ste podpisali smrtno obsodbo nad prebivalci Slovenije, ali je smrt del Vaše vesti? Če je smrt del Vaše vesti, ali delujete za blaginjo Slovenije? Ali potem spoštujete ustavni red Slovenije, kjer ni zapisano, da je dovoljeno ubijati živali?

Na koncu bi Vam g. Podobnik, radi zastavili eno vprašanje. Komu kot minister služite: življenju ali smrt? Če služite življenju, boste, vsaj tako domnevamo, sporni pravilnik takoj razveljavili in živalim vrnili življenje, ki ste jim ga odvzeli s podpisom tega pravilnika.

Pozivamo Vas, da nam sporočite, kaj boste oz. ste storili na podlagi tega pisma, saj gre v tem primeru za pobudo splošnega pomena (45. člen ustave).