Tiskovna konferenca v zvezi z nameravanim pobojem medvedov

Minister za okolje in prostor predvideva za leto 2007 odstrel 106 rjavih medvedov – to je namreč zapisal v osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave. Čeprav je rjavi medved ogrožena živalska vrsta, bodo medvedi očitno zopet padali kot po tekočem traku – tudi celotne medvedje družine, saj država ne pozna milosti. 

Nameravanemu odstrelu medvedov nasprotujemo, saj menimo, da odstrel ni potreben, je protizakonit ter za Slovenijo celo škodljiv.

Država trdi, da medvedi povzročajo škodo, so nevarni za ljudi in je zato potreben njihov odstrel. Menimo, da je vse te probleme mogoče reševati na drug način. Mnoge med njimi pozna tudi strategija upravljanja z rjavim medvedom, ki jo je sprejela vlada že leta 2002. Medvede, ki se približajo naseljem, je mogoče odloviti in jih prestaviti nazaj v gozdove, za škodo je vzpostavljen sistem odškodnin, pa tudi lastniki morajo na spornem področju poskrbeti za zaščito svoje lastnine. Če je medvedov preveč, kot še trdi država, bi bilo razmisliti o kastraciji oz. sterilizaciji dela populacije ali o kontracepciji. Razen tega pa država niti ne ve, koliko je v Sloveniji sploh medvedov in je zato vsak poseg v mednarodno zavarovano živalsko vrsto, ki je ogrožena, nedopusten, saj se tako vrsta slabi. Glede na veljavni Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam pa je številčnost te vrste celo na kritični točki oz. zelo hitro pada, kar meče na odstrel medvedov še bolj čudno luč. 

V javnost prihajajo informacije, da lahko odstrel živali poveča konflikte in število rojstev živali. Zato je mogoče, da se bo z odstrelom medvedov dosegel samo nasprotni učinek, torej še več bo konfliktov, škode in verjetno tudi medvedov. Primer kantona Ženeva pa dokazuje, da je lahko v kulturni krajini naravno ravnovesje vzpostavljeno tudi brez lova, saj je bil tam lov odpravljen že leta 1974 in to še sedaj velja.

Na tiskovni konferenci, ki bo:


v torek, 6. 2. 2007, ob 12.00 uri
v prostorih STIC, Krekov trg 10, Ljubljana


vam tako želimo predstaviti stališče društva v zvezi s problematiko nameravanega odstrela rjavih medvedov v Sloveniji in protestno pismo ministru za okolje in prostor v zvezi s tem.

Navedeno problematiko bo na tiskovni konferenci predstavil Vlado Began, varuh pravic živali pri Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice, ki je tudi član delovne skupine za načrtovanje upravljanja z velikimi zvermi pri Ministrstvu za okolje in prostor.

Prisrčno vabljeni!
Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice: Zanj Stanko Valpatič, predsednik