V Sloveniji bodo pobili 100 rjavih medvedov

Minister za okolje in prostor izdal pravilnik, s katerim je v letu 2006 odredil poboj 100 rjavih medvedov. Minister je svojo odločitev o pomoru živih bitij utemeljil s tem, da je medvedov v Sloveniji preveč in je zato potrebno uravnovesiti velikost populacije medveda z okoljem.

V Sloveniji je rjavi medved zaradi svoje ogrožnosti zavarovan z Uredbo o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Zato je nerazumljivo, da lahko minister odredi pomor 100 osebkov zavarovane živalske vrste in to celo s trditvijo, da je medvedov v Sloveniji preveč. Kako jih je lahko preveč, če so zaradi svoje ogroženosti celo zavarovani s pravnimi predpisi, tako slovenskimi kot tudi mednarodnimi? Sicer pa lahko narava sama skrbi za naravno ravnovesje in ni potrebno, da dela to človek. Čeprav je lov v mnogih področjih prepovedan (npr. razni parki), tam ne pride do naravnega neravnovesja. Vpletanje človeka v naravne procese bo pripeljalo še do večjih nesorazmerij.

Čeprav je po slovenski ustavi minister za okolje in prostor dolžan skrbeti za ohranjanje narave, je odredil pomor kar 100 živih bitij, ki so del naravnega bogastva. Ali je pomor medvedov ohranjanje naravnega bogastva ali njegovo uničevanje? Čeprav je protiustavno vsako spodbujanje nasilja, je minister odredil pomor živali, kar bo pripeljalo do neslutenega nasilja v naravi. Čeprav po slovenski ustavi ni dovoljeno mučenje živali, bo trpljenje pobitih živali neizmerno.

Zato predlagamo, da protestirate zaradi nameravanega poboja medvedov.

Pišite lahko na: 

Janez Podobnik, minister za okolje in prostor
Dunajska c. 48, SI-1000 Ljubljana
E-mail: janez.podobnik@gov.si

Janez Janša, predsednik vlade RS
Gregorčičeva 20,25, SI-1000 Ljubljana
E-mail: gp.kpv@gov.si

dr. Janez Drnovšek, predsednik Republike Slovenije
Erjavčeva 17, SI-1000 Ljubljana
E-mail: gp.uprs@up-rs.si

Primer protesta:

Spoštovani,

protestiram proti nameravanemu pomoru 100 rjavih medvedov, ki je za leto 2006 predviden v Sloveniji. Ni razumnega razloga za povzročanje trpljenja nedolžnih živih bitij in nasilja v naravi. Narava lahko sama uravnava naravno ravnovesje in ni potrebno, da dela to človek. Vpletanje človeka v naravne procese lahko pripelje do vedno večjih neskladij, do vedno večjih škodljivih posledic za vse nas. 

Pozivam vas, da storite vse, kar je v vaši moči, da ne bo prišlo do poboja medvedov, do poboja nad nedolžnimi živimi bitji, ki imajo pravico do življenja tako kot človek.

Hvala in lep pozdrav.

(ime in naslov)

Društvo je naslovilo na Ministra za okolje in prostor protestno pismo v zvezi z nameravanim pobojem medvedov, zahtevo za pomoč v tej zadevi pa tudi na nadškofa Urana iz Katoliške cerkve, oboje pa je poslalo v vednost še predsednikoma republike in vlade.