Zahteva za pomoč nadškofu Uranu ob poboju medvedov

Spoštovani g. Uran!

Verjetno ste slišali, da je minister za okolje in prostor Janez Podobnik izdal pravilnik, s katerim je v letu 2006 odredil poboj 100 medvedov. 

Menimo, da gre pri pomoru medvedov za dejanje, ki nasprotuje temeljnim etičnim vrednotam in ustavi Republike Slovenije.

Znano nam je, da so del katoliškega nauka visoke moralno-etične vrednote glede bitij, ki jih je ustvaril Bog. Tako lahko v Katekizmu Katoliške cerkve beremo, da so živali od Boga ustvarjena bitja, da jih Bog obdaja s skrbjo svoje previdnosti, da ga živali že s svojim preprostim obstojem hvalijo in slavijo ter da jim mi ljudje dolgujemo dobrohotnost. To so izjemna etična načela, ki so popolnoma v skladu, vsaj po našem, z eno izmed najpomembnejših Božjih zapovedi, to je Ne ubijaj. Tudi besede preroka Izaije, po njem pa je govoril Bog, da kdor ubije vola, je, kakor da bi ubil človeka, so jasne. Uboj živali je izenačen z ubojem ljudi. 

Bog je torej ustvaril tudi živali, ne samo človeka, in Bog živali obdaja s svojo previdnostjo. 

Medvedi spadajo med živali. Bog je ustvaril torej tudi medvede. Glede na zapoved Ne ubijaj, po katoliškem nauku, ki je citiran zgoraj, medvedov naj ne bi ubijali. Medvedi s svojim obstojem hvalijo Boga in slavijo. Bog medvede obdaja s skrbjo svoje previdnosti. Ljudje, tako tudi katoliki, dolgujemo živalim dobrohotnost. 

Čeprav se naj medvedi ne bi ubijali, pa je minister Janez Podobnik zaukazal poboj kar 100 medvedov. Ali je poboj medvedov v korist Slovenije in Katoliške cerkve? Ali so v korist Katoliške cerkve potoki krvi, ki bodo tekli v gozdovih, ko bodo lovci morili bitja, ki jih je ustvaril Bog. In med temi lovci je, vsaj gledano statistično, večina katolikov. Ali spadajo v blaginjo Slovenije potoki krvi, ki bodo tekli ob pomorih medvedov? Po našem ne. Ali je morjenje živih bitij del kulture? Ali ima v Katoliški cerkvi morjenje bitij, ki jih s skrbjo svoje previdnosti obdaja Bog, svoje mesto? Po našem ne.

Poboj medvedov je dejanje, ki je proti zgoraj opisanemu nauku Katoliške cerkve. Takšno dejanje je v nasprotju z Božjo voljo, ki je vsebovana npr. v zapovedi Ne ubijaj. Minister Podobnik je zaukazal poboj živih bitij, ki jih je ustvaril Bog in ki ga slavijo. 

Bog medvede obdaja s skrbjo svoje previdnosti, kar naj bi veljalo tudi za Katoliško cerkev. Zato je Vaša cerkev dolžna storiti vse, da se zaščitijo bitja, ki jih je ustvaril Bog in ki so v polju njegove previdnosti. Zato je Vaša cerkev, spoštovani g. Uran, po našem mnenju, dolžna ukreniti vse, da se zaščitijo na smrt obsojeni medvedi. 

Glede na navedeno Vas, spoštovani g. Uran, pozivamo, da:

 

  • pri ministru Podobniku javno protestirate zaradi nameravanega poboja medvedov

in

  • ministra Podobnika pozovete, da sporni pravilnik takoj razveljavi.

Ker je minister Podobnik pripadnik Katoliške cerkve, tako domnevamo in to iz informacij, ki so javno dostopne, in s tem dolžan širiti in braniti katoliški nauk vsepovsod, bi moral Vašemu pozivu slediti in preklicati sporni pravilnik in tako zaščititi bitja, ki jih je ustvaril Bog.

Prosimo Vas, da nam sporočite, kaj boste oz. ste storili na podlagi te zahteve.

Lep pozdrav in hvala za pomoč.