Zopet protestni shod

DRUŠTVO ZA OSVOBODITEV ŽiVALI 
IN NJIHOVE PRAVICE 

vabi na mirni protestni shod zaradi mučenja medvedjih mladičev

v PETEK 23.03.2007 ob 16.30

na

DVORNI TRG v Ljubljani.

~~~
ZA MEDVEDE OBSTAJAJO 
TUDI DRUGE REŠITVE!

~~~
Skupaj gradimo živalim prijazno Slovenijo!

Pred kratkim se je končal lov na medvedko, ki je poškodovala domačina – lovca iz okolice vasi Cajnarje, ker se neposredno približal njenemu brlogu, kjer je imela dva okoli 7 tednov stara mladiča. Medvedka je uspela pobegniti pred krvavimi lovskimi puškami, v velikem trpljenju pa sta umrla njena mladiča. 

Mnogi so poudarjali, da je medvedka napadla človeka in da je ona kriva za poškodbe domačina. Vendar pa bi se bilo potrebno pri tem vprašati: ali bi se to zgodilo, če se poškodovani in ostali ne bi približali brlogu, lokacijo katerega so, vsaj tako so mnogi trdili, poznali. Menimo, da ne. Torej vzrok ni v medvedki, temveč v tem, da so se ljudje približali brlogu, v katerem so bili mladiči. In ker je medvedka vse to smatrala kot grožnjo za svoje otroke, se je branila tako, da je hotela odvrniti vsiljivce. Verjetno bi vsaka mati branila svoje otroke, če bi čutila, da so ogroženi. Če bi ponesrečenec hodil tam, kjer naj se hodi na področjih, kjer je medved, to je po obljudenih poteh, kar je poškodovani verjetno vedel, saj je lovec, kar velja tudi za njegovega očeta lovca, ki je bil zraven, do nesrečnega dogodka, vsaj po našem, ne bi prišlo. 

Ker je medvedka morala pobegniti, sta mladiča ostala sama. Takrat, ko sta najbolj potrebovala mamo, ta ni mogla k njima, ker so ji to preprečili lovci. Medvedja dojenčka sta ostala sama, brez matere, obdana z lovskimi cevmi, ki so s smrtjo čakale na njuno mamo. Očitno ju je država obsodila na počasno smrt v velikih mukah, kot vabo za medvedko, ki so jo želeli na ta način privabiti in umorili. Namesto, da bi oba mladiča takoj humano usmrtili, da bi jima prihranili grozljivo trpljenje ob umiranju, če je država že sprejela odločitev o odstrelu vseh treh, so ju pustili, da sta v velikih mukah umirala. Ali si je sploh mogoče predstavljati, kako sta trpela? In kako je trpela njuna mama, ki je čutila, kaj se dogaja z njunima otrokoma. Kdo bi si želel biti na njunem mestu in v peklenskih mukah počasi umirati? Kakšen državni uradnik? Lovec? Kar želiš, da ti drugi ne storijo, ne stori ti njim. Ali je bilo storjeno kaznivo dejanje mučenja živali?

Mladiča sta v velikem trpljenju umirala uro za uro. Namesto, da bi človek poskrbel zanju tako, da bi odrasla tudi brez mame, če jima jo je že ukradel, ju je mučil. Kakšen zgled so dali s tem ti, ki so to odobrili oz. storili, ljudem? In mogoče ravno ti hodijo po šolah in predavajo otrokom. 

Protestiramo proti takšnemu neetičnemu in protiustavnemu ravnanju, saj bi bilo mogoče medvedjo družino odloviti in jo prestaviti drugam. Ali ni prišlo do surovega ravnanja z mladičema in ali jima ni bilo povzročeno nepotrebno trpljenje? Mladiča bi morali humano usmrtiti takoj na začetku, če se je država odločila, da vse pobije, saj velja pravilo, da se najprej odstrelijo mladiči, šele na to odrasla medvedka. Seveda pa je popolnoma nesprejemljivo, da država mori nedolžne in nemočne živalske mladiče. Ali še vedno živimo v kameni dobi?