Domov Članki MESIJANSKA DOBA SE ZAČENJA Z NOVIM KMETIJSTVOM V DEJANJU...

MESIJANSKA DOBA SE ZAČENJA Z NOVIM KMETIJSTVOM V DEJANJU LJUBEZNI DO BOGA IN BLIŽNJEGA

Prevod: Valentin Gorjanc

CVETOČI POLJSKI ROBOVI

Drage bralke in bralci, medtem ko se v medijih še vedno razpravlja o tem, v kolikšni meri je svetovna kmetijska industrija udeležena v obsežnem upadanju števila živalskih, žuželčjih in rastlinskih vrst – čeprav so že dolgo na voljo jasne študije -, je Novo kmetijstvo začelo s svojimi prvimi poskusi, pred 35 leti kot alternativa ZA ŽIVLJENJE.

Nekaj je gotovo: trenutne razmere se ne morejo in ne bodo nadaljevale pod nobenim pogojem. Kmetijstvo po vsem svetu je v globoki krizi. To nenazadnje dokazujejo tudi številne novice, ki jih lahko danes skoraj vsak dan slišimo ali preberemo na televiziji, internetu ali v različnih poročilih za javnost. Preobrat je več kot nujno potreben. Obrat – stran od izkoriščanja, uničevanja in zastrupljanja matere Zemlje z njenimi živalmi, žuželkami, rastlinami in minerali – v smeri kmetijstva, ki temelji na spoštovanju ŽIVLJENJA in tako lahko proizvaja zdravo hrano.


PREDLOGI IN NAMIGI ZA NOVO KMETIJSTVO ZA NOVO DOBO PRIHAJAJO OD STVARNIKA, KATEREMU PRIPADA PLANET ZEMLJA

Gabriele, prerokinja in Božja poslanka za današnji čas, je dajala in daje božanske modrosti za vsa področja življenja. To velja tudi za Novo kmetijstvo za novi čas. Številni predlogi, ki jih je Božji Duh dal prek Gabriele, temeljijo na ljubezni do Boga in bližnjega, ki je izražena že v besedah Jezusa iz Nazareta. Mnogi jih poznajo kot “zlato življenjsko pravilo” iz njegove pridige na gori.

V njih je zapisano naslednje: “Kar hočeš, da drugi storijo tebi, stori ti prvi.” Ali, z drugimi besedami: “Ne delaj drugim tega, česar ne želiš, da bi drugi naredili tebi.” Te besede pomenijo spoštovanje življenja v vseh njegovih oblikah in se ne nanašajo le na medčloveške odnose, temveč tudi na odnose z naravo in živalmi, saj vse življenje nosi Božji dih.

NOVO KMETIJSTVO ZA NOVO DOBO SE JE ŽE ZAČELO!

Smo na začetku novega obdobja. Kaj to pomeni za novo kmetijstvo? Predvsem pomeni učenje novih stvari, da gremo po novih poteh, da zapustimo stare načine razmišljanja, kot je “vedno smo delali tako”. Gre za opazovanje, zbiranje izkušenj in učenje iz njih za novi čas, v zavedanju, da je VSE življenje ena velika enotnost: zemlja, rastline, prebivalci polj, živali in celo ves kozmos, pravzaprav celotno vesolje. Iz tega korak za korakom zraste kmetijstvo v skladu z naravo in spoštovanjem darov, hvaležnost za darove matere Zemlje, ki nas hrani. Ta brošura je posvečena temi “Cvetoči poljski robovi”. Brošura je del serije brošur, katerih namen je predstaviti majhen vtis o obilici pomoči Božjega Duha, za miren način ravnanja z milijoni življenj v poljih in na njih.

KMETIJSTVO TAKRAT IN ZDAJ

Na začetku 20. stoletja je bilo kmetijstvo še vedno bistvenega pomena za življenja ljudi, z njim pa tudi določena bližina naravi in spoštovanje do matere Zemlje, ki nas hrani. Današnja podoba sodobne kmetijske krajine ima malo ali nič skupnega z nekdanjo podobo raznolike mozaične pokrajine z majhnimi parcelami, ki jo sestavljajo gozdovi, žive meje, naravni potoki, polja in cvetoča polja ter cvetoči robovi polj. To je prineslo nepredstavljivo bogastvo vrst, rastlin, živali in žuželk, o katerem lahko v današnjem času le sanjamo. Toda, to je bilo nekoč …

Če primerjamo takratne okoliščine z današnjimi, hitro ugotovimo, da se skoraj nobeno drugo področje ni spremenilo tako hitro kot kmetijstvo, s tem pa tudi krajine in družba kot celota. Danes se 2 % prebivalstva ukvarja s kmetijstvom, medtem ko je bilo leta 1800 še vedno približno 75 %.

To, kar so nekoč počeli številni marljivi pomočniki pri napornem ročnem delu, danes opravlja majhno število velikih, visoko motoriziranih strojev ter kmetijske kemikalije v obliki umetnih gnojil in pesticidov. Vse to ni brez posledic. Sodobno kmetijstvo zdaj velja za prvega uničevalca podnebja in vrst. Gre samo še za to, da se pridobi čim večji donos in dobiček iz umetno gnojenih tal in gensko spremenjenih rastlin – tukaj za naravo in živali ni več prostora.

TEŽAVE NAŠEGA ČASA: MNOŽIČNA DRUŽBA, ONESNAŽEVANJE IN UNIČEVANJE OKOLJA

V oddaji, ki je bila predvajana leta 1988 (!) na temo ekologije in kmetijstva iz serije “Telekolleg II Biologija” Bavarske radiotelevizije je navedeno: “Težave našega časa: množična družba, onesnaževanje okolja in uničevanje so posledice izvajanja znanstvenih spoznanj v praksi! Fizika in kemija sta bili predpogoj za industrializacijo. Odnos ljudi se je spremenil v temeljih. Ljudje so verjeli, da naj bi bilo vse mogoče. Nastala je industrijska družba in iz nje potrošniška družba. (…)

Seveda je bilo treba ustvariti primerne pogoje za industrijske proizvodne metode. Uporabljati velike in učinkovite stroje je bilo donosno le na velikih površinah. Kako je bila kmetijska pokrajina videti do leta 1950?

Zemlja je bila enakomerno razdeljena iz roda v rod. Postopoma so nastajala ozka polja, ki so bila prav tako zelo razpršena. Zato si je človek konsekventno prizadeval za združitev območij. Razpršena polja so bila združena v zameno z drugo kmetijo. Glede na kakovost tal je bila izvedena izravnava.

Da bi zagotovili racionalno obdelovanje, so posegli v krajinske elemente, kot so žive meje in njive. Odstranjeni so bili krajinski elementi, kot so žive meje in drevoredi. Potrebno je bilo novo omrežje kmetijskih cest z asfaltiranimi cestami, po katerih so lahko vozili težki stroji. Moteči robovi polja so bili odstranjeni. Potoki so bili razvrščeni ali speljani v cevi, ribniki zasipani in celo neravni tereni izravnani. Tako imenovana komasacija (čistka) je ustvarila pogoje za mehanizirano kmetijstvo.

Vendar pa komasacija ni spremenila le strukture kmetij, za seboj je pustila tudi izkrčeno pokrajino. Zdaj bi se lahko končno racionalizirala proizvodnja. Polja z le eno samo vrsto pridelka, do koder seže pogled. (…)”

Ta program je bil mimogrede predvajan le nekajkrat, preden so ga zaradi preveč kritične vsebine umaknili iz etra. (To so bile informacije, ki jih je posredoval urednik v odgovoru na našo poizvedbo.)

PRAVOČASNA OBVESTILA IN OPOZORILA IZ BOŽJEGA KRALJESTVA SKOZI USTA PREROKOV SKOZI STOLETJA

Bog, Večni, je skozi stoletja pošiljal preroke in prerokinje, da bi ljudi vzpodbudili k spremembi in kesanju ter jim pokazali pot, pot iz krize, ki so si jo povzročili sami, da bi se odvrnili od uničujočega ravnanja z rastlinami in živalmi, vstran od prekomernega izkoriščanja matere Zemlje, do življenja v harmoniji z naravo. Tudi v našem času že skoraj 50 let tečejo opozorila in svarila po Gabriele.

V svojem velikem razodetju “To je moja Beseda – Alfa in Omega. Jezusov evangelij. Kristusovo razodetje, ki ga poznajo pravi kristjani po vsem svetu” je razkril Kristus Boga: “Gorje tistim, ki grešijo proti človeku, živali, rastlini, kamnu in vsemu, kar jim je Bog dal, da bi živeli v Njem! Ljudje so postali otopeli. Njihov človeški ego zanima le lastna korist. S tem sebični človek zapostavlja sočloveka in izkorišča tudi kraljestva narave. Človeško bitje tega časa je položilo in še vedno polaga roko na Zemljo – velikega človeka Zemljo. Onesnažuje zemljo, življenje v njej in življenje na njej ter posega v ozračje z jedrsko energijo, kemikalijami in drugimi snovmi. Škoduje Zemlji in vsemu, kar živi na njej, uničuje njen atmosferski plašč, ki ščiti njo in vse zemeljsko življenje.”

Bog Oče pa je leta 1996 razodel po Gabriele: “Kako želite postati Božji otroci? Oglejte si svoja polja. Gnojila, škropiva – uporabljam vaše besede. Mučite in zlorabljate svoja polja. Ko vam zemlja vrne in zbolite, potem se pritožujete Bogu? Pritožite se bogu podzemnega sveta. On si to želi in na koncu tudi vi, kajti služite mu. Zemlja kliče k meni, Stvarniku, po usmiljenju, po svobodi. Kaj počnete vi? Pritožujete se pri meni, ampak se pritožujte njemu, tistemu, ki mu služite in od katerega ste navdihnjeni. (…)

Manipulirate z rastlinami in pravite, da so krivi znanstveniki. Vendar vam pravim: vsak od vas ima svojo vlogo, saj lahko bog podzemlja deluje le na tej zemlji in na tem svetu, ker ste orodje tega boga …”

Če si predočimo – glede na opominjanje in pretresljive besede razodetja Kristusa Boga in Boga Očeta – uničujoče ravnanje z naravo in živalmi v današnjem kmetijstvu, postane jasno, kako zelo se je človek, ki ga poganjajo “znanstvena spoznanja” in strokovna mnenja, oddaljil od Boga. Kako bi bilo mogoče drugače razložiti takšno ravnanje proti naravi in živalskemu kraljestvu, proti Božji stvaritvi? Le zaradi pomanjkanja poznavanja naše resnične božanske narave, našega resničnega, večnega doma in nazadnje odvrnitve od Boga, našega Očeta. Konec koncev je to tudi razlog za radikalno, smrtonosno ravnanje kmetijske industrije s številnimi pleveli in divjimi rastlinami, ki so se skozi tisočletja razvijale kot rastlinske združbe skupaj z rastlinami na poljih in robovih polj. Mnoge od teh rastlin, ki jih danes zaničevalno imenujemo “pleveli”, so nekoč služile človeštvu kot dragoceno živilo in zdravilna rastlina.

Se nadaljuje …

Revija Osvoboditev živali, letnik 10, številka 44, dec. 2022, str. 44-45.

 

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...