Občni zbor 2022

110

Redni občni zbor Društva za osvoboditev živali in njihove pravice bo v četrtek, 24. marca 2022, ob 17.30 uri v Ljubljani, na Celovški cesti 87.

Predlagani dnevni red:

  1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in overovatelja zapisnika

  2. Poročilo o delu društva za leto 2021

  3. Finančno poročilo društva za leto 2021

  4. Obravnava in sprejem prenovljenega Statuta društva

  5. Volitve predsednika in članov upravnega odbora za prihodnje obdobje

  6. Program dela in finančni načrt za leto 2022

  7. Razno

Na občnem zboru boste lahko poravnali tudi članarino. Če pa se občnega zbora ne morete udeležiti, vas prosimo, da članarino nakažete na račun društva. Članarina je enaka kot lansko leto, to je 25 evrov oz. 15 evrov za dijake, študente, upokojence in brezposelne, za mlajše od 15 let pa 8 evrov (priložena položnica). V kolikor ste članarino že plačali, se vam zahvaljujemo.

Letos se bo občnega zbora možno udeležiti tudi preko spleta. Če nimate časa priti v Ljubljano oz. bi zaradi koronavirusa rajši sodelovali na daljavo, bo na voljo povezava preko aplikacije Microsoft Teams. Prisotnost preko spleta vam prav tako omogoča glasovanje na volitvah in sodelovanje pri razpravah. Vse podrobnosti prejmete na vaš elektronski naslov približno en teden pred dogodkom.