Mnogi pravijo, da je ekološka, na naraven način pridelana hrana dražja. Ali je to res?

VEČ MINERALOV, VITAMINOV IN DRUGIH ZDRAVJU KORISTNIH SNOVI
Ali ste vedeli, da sadež, pridelan na naraven, ekološki način vsebuje več vitaminov in mineralov kot enako težak sadež iz pridelave z umetnimi snovmi? Odlikuje ga tudi do skoraj 70 % večja vsebnost zdravilnih antioksidantov.

BOLJ OKUSNA IN NASITNA
Več snovi pomeni, da smo prej siti, in več je tistih snovi, ki dajo hrani okus.

BREZ SKRITIH ZDRAVSTVENIH STROŠKOV
Z običajno hrano v svoje telo vnašamo tudi umetne pesticide, gnojila in druge umetne dodatke, ki so rakotvorni, mutageni, škodujejo črevesju in povzročajo motnje v delovanju hormonskega sistema. Z uživanjem ekološke hrane se lahko izognemo boleznim, ki jih prej omenjeno lahko povzroči, s tem pa tudi stroškom zdravljenja.

BREZ SKRITIH STROŠKOV ONESNAŽEVANJA OKOLJA
Ekološka proizvodnja hrane ne povzroča skritih stroškov onesnaženja in neprijaznega ravnanja z naravnimi viri (voda, zrak, zemlja …), od katerih smo življenjsko odvisni. Zmanjšuje posledice klimatske in okoljske krize, saj je v ekološkem kmetijstvu prepovedana masovna živinoreja, ki je v veliki meri odgovorna za to krizo.

EKOLOŠKA HRANA OHRANJA ŽIVA IN RODOVITNA TLA TER BIODIVERZITETO NASPLOH
Življenje v tleh, kjer bivajo trilijoni mikroskopsko majhnih bakterij, gliv, alg, manjših in večjih živali, se z ekološko pridelavo ohranja. Omenjena bitja so kmetovi najboljši sodelavci, saj v tleh pridelujejo dragocen humus – hranila za rastline. Brez njih ni rodovitnosti - nobenega sadeža, plodov, semen, cvetlic, travnikov, gozdov oz. življenja na Zemlji. Ohranja se tudi biodiverziteto rastlin, živali in žuželk, pa opraševalcev kmetijskih rastlin, kot so na primer čebele, ki jim to omogoča bivanje v čistem okolju. Ko zaradi strupov obubožana tla in okolje več ne bosta dajala hrane, si lahko predstavljamo, kaj bomo potem? Pod površino 1 m2 tal, v zgornjih 30 cm, najdemo:

OMOGOČA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN ZDRAVA DELOVNA MESTA
Proizvodnja hrane brez umetnih sredstev zagotavlja zdrava delovna mesta na vseh stopnjah, od zemlje do ljudi. Pridelava, predelava in trženje zdrave hrane so med najbolj rastočimi gospodarskimi dejavnostmi na svetu. Z ekološko hrano omogočamo življenje tudi prihodnjim generacijam. Skupaj lahko gradimo nekaj dobrega. Seveda je zelo pomembno, da razumemo, ko govorimo o trajnostnem razvoju in zdravih delovnih mestih, da mislimo na pridelovanje direktne hrane za ljudi in ne na živinorejo.

EKOLOŠKA HRANA JE DOLGOROČNO NAJCENEJŠA
Neekološka hrana ali hrana z umetnimi sredstvi je v bistvu dražja. Njena cena na prodajni polici bi se povečala, če bi upoštevali stroške dolgoročnega uničevanja zdravja ljudi in okolja ter če bi dodali milijarde subvencij kemičnemu kmetijstvu in predelavi živil s strani države oz. davkoplačevalcev. V Evropski uniji namenimo kmetijstvu približno 1/3 celotnega proračuna, kar pomeni okoli 360 milijard evrov. V Sloveniji dobi ekološko kmetijstvo 6 % subvencij, ostalo gre za konvencionalno, kemično kmetijstvo. Cena živil na trgu ali na prodajni polici v trgovini ni pravilna. Državljani potrošniki, še preden nakupujemo v trgovini, preko davkov plačujemo kmetijske subvencije za te izdelke, nato pa bomo lahko plačevali še preko bolezni ljudi, onesnaženega okolja zaradi vse agrokemije, ki gre na polja in v naravo, in preko umetnih dodatkov, ki gredo v prehranske izdelke. Ti izdelki izgledajo na prvi pogled, v tistem trenutku poceni, vendar je to prevara. "Vse se vrača, vse se plača". Tudi če gledamo pri hrani le na ceno, je ekološka ali naravna hrana logična izbira. Kljub temu, da dandanes za ekološko hrano odštejemo nekaj več, je ta cena razmeroma pravična.

KATERA HRANA JE ZDRAVA?
Zdrava hrana pride iz zdravih tal in zdravega okolja. Takšne rastline dajo zdrave plodove, ki to zdravje prenesejo nam. Običajno mislimo, da so zdrava hrana sadje, zelenjava, polnozrnati kruh … Drži! Vendar mora biti hrana tudi pridelana ali predelana na zdrav način. To pomeni: le z naravnimi tehnikami in sredstvi. Brez umetnih snovi, gnojil, škropiv, brez umetnih aditivov, ki so v ekološki proizvodnji hrane prepovedani. Hrana je lahko pridelana brez umetnih snovi, četudi ni ekološko certificirana. To pa od potrošnika zahteva večjo mero ozaveščenosti in raziskovanja, natančno poznavanje porekla in načina pridelave. Glede na izvor je najbolj zdrava hrana rastlinskega izvora.

VEČ INFORMACIJ

 

VEČ INFORMACIJ NA TEMO VIŠJE HRANILNE VREDNOSTI BIOLOŠKO OZ. NARAVNO PRIDELANE HRANE

Besedilo Valentin Gorjanc, dipl. inž. kmetijstva