Dandanes se ljudje čedalje bolj ozaveščamo, da pri uporabi pesticidov ali umetnih škropiv na poljih, kjer se pridelujejo rastline za našo hrano, umre mnogo živih bitij, od mikroskopsko majhnih do večjih prebivalcev polj in gozdov. Kar ostaja še razmeroma manj znano, pa je dejstvo, da pesticidi za seboj potegnejo škodo živalim tudi že pred uporabo na poljih, in sicer pri testiranju strupenosti pesticidov za izdajo prodajnega dovoljenja, pri čemer ljudje na žalost še vedno okrutno mučimo, trpinčimo in ubijamo na tisoče
živali.

PESTICIDI, od sredstev za uničevanje plevela in strupa za podgane do sredstev za odganjanje insektov in čistil, ki naj bi "uničevala mikrobe", so med preizkušenimi izdelki na živalih. Vladni predpisi včasih zahtevajo na desetine različnih TESTOV ZASTRUPLJANJA ŽIVALI, da bi ocenili varnost enega novega pesticida, ki se daje na trg. Pri nekaterih testih se uporabi na tisoče živali hkrati, drugi pa se ponovijo dvakrat ali celo trikrat z uporabo različnih živalskih vrst in/ali načinov vnosa kemikalij. Pri teh testih živali hranijo s strupenim pesticidom, jim ga nanesejo na kožo in jih prisilijo, da ga vdihavajo.

Organizacija HSI je v Evropi in v Združenih državah Amerike pomagala odpraviti 12-mesečne teste zastrupitve s pesticidi na psih. Vir: Shutterstock

 

Cilj je določiti količino pesticida, ki bo ubila vsaj 50 % živali pri oralni, dermalni in inhalacijski izpostavljenosti. Drugi testi akutne toksičnosti vključujejo dajanje pesticidov v oči ali na kožo živali, da bi opazovali stopnjo povzročenega draženja, ter teste, s katerimi ugotavljamo, ali pesticid povzroči alergijsko kožno reakcijo. To pomeni strašno trpljenje in smrt 10.000 kuncev, glodavcev, ptic, rib in celo psov za vsak nov pesticid v Evropski uniji. (1, 2) 

Kožni testi s smrtnim odmerkom (LD50) na kuncih v Evropi. Vir: Photobucket

 

V spodnji preglednici je ocenjeno število živali, ki se običajno uporabljajo PRI PREIZKUSIH TOKSIČNOSTI, ki jih zahtevajo Agencija ZDA za varstvo okolja (EPA) in podobne regulativne agencije po vsem svetu. Te številke predstavljajo število živali, uporabljenih v preizkusih za dajanje ene pesticidne aktivne sestavine na trg. Še več živali se uporabi za testiranje številnih končnih izdelkov, ki vsebujejo aktivne sestavine pesticidov. (3)

V Evropski uniji in na Norveškem vsako leto trpi in umre približno 8 MILIJONOV ŽIVALI skupno v vseh krutih preizkusih kemikalij (med katerimi so pesticidi), zdravil, hrane in kozmetike. (4) To usodo doživljajo tudi v medicinskih vajah, poskusih na univerzah, bioloških poskusih v učilnicah in pri seciranju. V ZDA trpi in umre v vseh teh poskusih več kot 110 MILIJONOV ŽIVALI LETNO.

Trenutno je v laboratorijih po vsem svetu v kletkah zaprtih na milijone MIŠI, PODGAN, KUNCEV, PRIMATOV, MAČK, PSOV IN DRUGIH ŽIVALI. Živijo v bolečinah, trpijo zaradi osamljenosti in so prikrajšane za vse, kar je zanje naravno in pomembno. Lahko le sedijo in čakajo v strahu pred naslednjim grozljivim in bolečim postopkom, ki bo opravljen na njih. Zaradi pomanjkanja in stresa v življenjskih razmerah se pri nekaterih živalih razvije NEVROTIČNO VEDENJE, na primer nenehno vrtenje v krogu, zibanje naprej in nazaj, trganje lastnega kožuha in grizenje. Po življenju, polnem bolečin, osamljenosti in strahu, po porabi več milijard davkoplačevalskih sredstev, ki plačujejo te poskuse, so skoraj vse živali ubite. (5)

Različne organizacije po svetu se zavzemajo za prepoved ali opuščanje testiranja na živalih in pritiskajo na regulatorne organe držav z raznimi pobudami. Medtem ko je testiranje kozmetike na živalih v EU prepovedano od leta 2009, pa KEMIČNO TESTIRANJE še ni v celoti odpravljeno.

Ugotavlja se, da so poskusi, v katerih se uporabi na tisoče živali, nezanesljivi. Skoraj nobeden od zahtevanih preizkusov na živalih še ni bil ustrezno potrjen, da bi se zagotovilo, da so njihovi rezultati zanesljivi in ustrezni za ljudi ali druge zadevne vrste. Tudi če izdelek škoduje živalim, ga je mogoče tržiti potrošnikom. Nasprotno pa to, da se je izdelek izkazal za varnega na živalih, še ne pomeni, da bo varen tudi za uporabo pri ljudeh. Organizacije si prizadevajo, da bi uporabo živali nadomestili z zanesljivejšimi in ustreznejšimi testi brez živali. Ker naj bi se SVETOVNA PROIZVODNJA KEMIKALIJ do leta 2030 podvojila, je zaradi povečanega povpraševanja po testiranju na živalih zaradi skladnosti s pravili EU prehod na pristope brez uporabe živali še bolj nujen. (1, 4, 5)

Vsak od nas lahko pomaga preprečiti trpljenje in smrt živali v laboratorijih za preizkušanje strupenosti pesticidov. Logičen premik v to smer je postopno OPUŠČANJE IZDELKOV IN POSTOPKOV na vseh področjih, kjer se uporabljajo pesticidi. Brez uporabe pesticidov ni potrebe po njihovem raziskovanju. Velik del pesticidov se uporabi v kmetijstvu, torej je potrebna reorganizacija pri nakupovanju ali pridelovanju hrane, kar pomeni, da izbiramo samo takšno hrano, ki je bila pridelana brez pesticidov. Eno zakonsko opredeljeno garancijo lahko najdemo V CERTIFICIRANI EKOLOŠKI PRIDELAVI in predelavi živil, kjer je uporaba pesticidov prepovedana. Lahko pa je hrana proizvedena brez kmetijske kemije, četudi se pridelovalec ali predelovalec ni odločil za vstop v te razne sheme kakovosti, to pa od nas zahteva več ozaveščenosti in poznavanja proizvajalca.

Že dolgo je znano dejstvo, da pesticidi za uspešno pridelavo zdrave hrane niso potrebni in pravzaprav ne sodijo v zdravo okolje z zdravimi rastlinami, živalmi ter ljudmi. Pesticidi se uporabljajo še na drugih področjih, kot so lesna industrija, gradbeništvo, promet itd., kjer bi bilo tudi smiselno preučiti hitre in učinkovite ukrepe na ravni posameznika.

DRUGI UKREPI, ki jih predlagajo organizacije, so: obveščenost o raznih dogodkih, ki se dogajajo na to tematiko v naši okolici, pozivanje vlade, politikov in zakonodajalcev, naj podprejo prepoved pesticidov in izvajanja poskusov na živalih v te namene, kupovanje drugih izdelkov brez krutosti, torej brez sestavin, ki naj bi bile po sedanjih zakonih držav testirane na živalih.

Svetujejo še pozivanje vseh ostalih ustanov, ki to počnejo na drugih področjih, naj prenehajo izvajati poskuse na živalih. Lahko recimo zahtevate alternativne možnosti za seciranje živali na šoli, podpirate dobrodelne organizacije, ki se borijo za osvoboditev živali, in delite informacije o poskusih na živalih s prijatelji in družino ter jih povabite, da se nam pridružijo pri zavzemanju za živali. (5)


Viri:
1 Vir 1.
2 Vir 2.
3 Vir 3.
4 Vir 4.
5 Vir 5.

 

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva
Revija Osvoboditev živali, letnik 22, št. 47, str. 22-25.