Peticija proti interventnemu zakonu o odvzemu 200 medvedov in 11 volkov, sprejetemu 20. junija 2019

1221

Če nasprotujete lovu na medvede in volkove, podpišite peticijo na tej povezavi. 

ZAKAJ SMO PROTI ODSTRELU MEDVEDOV IN VOLKOV?

Slovenijo je po sprejemu Zakona o interventnem odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave v četrtek, 20. 6. 2019, ki je mimo EU zakonodaje in odločitve sodišča dovolil odstrel 200 medvedov in 11 volkov, čez vikend začela pretresati novica, da je medved napadel 80-letno gospo v Občini Škofljica. Novico so spremljale velikobesedne izjave ministrov in predsednika vlade, da je interventni zakon edini pravi ukrep in da je ustavitev rednih odstrelov iz narave porušilo sobivanje z medvedom.

Nevladne organizacije že od sprejema Odloka o odstrelu v letu 2018 opozarjamo so naslednja dejstva:

  • Sprejeti interventni zakon uvaja lov na rjavega medveda in volka, kar pa ni skladno z zakonodajo zaščitenih živalskih vrst Evropske Unije
  • Pri zavarovanih živalskih vrstah, ki so ogrožene na širši ravni, ne le v posamezni državi, obstaja širši družbeni interes za poseben režim pravnega varstva. Zato lov na te živali ni dovoljen. Mogoč je le izreden odstrel točno v teh primerih – ko se pojavi problematični medved, ki prihaja v stik z ljudmi, ogroža njih ali njihovo premoženje.
  • V povezavi z volkovi je tako ARSO izdala dovoljenje za odstrel dveh volkov na Blokah na podlagi določb za izredni odstrel (izven odstrela predvidenega v interventnem zakonu). V povezavi z napadeno gospo s strani medvedke so prav tako pridobili soglasje za izredni odstrel po sedanji zakonodaji. Sprejeti interventni zakon pa bo dovoljeval, poleg vseh izrednih odstrelov problematičnih osebkov, še dodatni lov na medvede in volkove.
  • Pri sodelovanju v javnih postopkih obravnave predloga Odloka se je društvo sklicevalo na strokovne argumente projektnih skupin financiranih s strani Republike Slovenije in Evropske unije – DinAlp Bear in SloWolf.
  • Te so ugotovile, da večje število medvedov ne vpliva na večanje števila škod, kar lahko vidite tudi iz uradnih razpredelnic Ministrstva za okolje in prostor[1]. Razlog za tako hitro povečanje števila medvedov v Sloveniji je intenzivno krmljenje, saj predstavljajo krmišča 30 % vira hrane za medvede. Na to je opozarjal tudi Zavod za varstvo narave, za to pa slovenski strokovnjaki vedo že od leta 2013, vendar niso sprejeli ukrepov v smeri manjšega krmljenja. Očitno je lažje in bolj profitno uvesti lov na zaščiteno živalsko vrsto.
  • Glede odstrela volkov so raziskave pokazale, da splošno ubijanje volkov ni ukrep, s katerim bi bilo mogoče učinkovito zmanjšati škode, ki jo volkovi povzročajo na živini. V več primerih so raziskovalci celo opazili, da je bil učinek odstrela volkov nasproten od pričakovanega – število škodnih primerov se je povečalo, saj je prišlo do odstrela osebka iz dominantnega para in posledičnega razpada tropov, njihove teritorije pa so nadomestili drugi, mlajši volkovi, ki so zaradi manjše izkušenosti v lovu pogosteje lovili lažje ulovljive domače živali[2]

[1] Divje zveri so se ujele v mrežo politikov

[2] Odstrel volkov ne preprečuje škod

 

Opomba: Peticijo proti interventnemu zakonu je podpisalo 13.500 oseb. Več o tem lahko preberete na povezavi https://alpeadriagreen.wordpress.com/2019/08/19/ministru-predali-peticijo-proti-odstrelu-medveda-in-volka/