Domov Članki PRAVNA ZAŠČITA ZVERI – TRN V PETI OBLASTI?

PRAVNA ZAŠČITA ZVERI – TRN V PETI OBLASTI?

Besedilo: Metka Pekle

Medvedi in volkovi so v Evropi ogrožena in strogo zaščitena živalska vrsta, zato so pri nas varovani z evropsko in slovensko zakonodajo zaradi širšega, ne le slovenskega interesa po ohranitvi teh živalskih vrst. Bernska konvencija, ena izmed mednarodnih pogodb, ki jih je podpisala Slovenija, izpostavlja, da prostoživeče živalstvo pomeni naravno dediščino.

Za ohranjanje naravne dediščine po Ustavi skrbi država. Slovenska zakonodaja prepoveduje streljanje zaščitenih vrst živali, razen v izjemnih primerih, ko posamezna žival kljub zaščitnim ukrepom povzroča konflikte z napadi na ljudi, domače živali ali s poškodovanjem premoženja.

Vlada lahko določi ekološko pomembna območja, ki so tudi habitati ogroženih ali mednarodno varovanih vrst, in pripravi ukrepe in mehanizme za varstvo območij, ki so pomembna za ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Ministrstvo za okolje in prostor ima v ta namen na razpolago več možnih ukrepov, od razlastitvenih postopkov preko zelenih koridorjev do zaščitenih območij.

Obsežnih sklenjenih gozdnih kompleksov, ki bi v celoti zadovoljili energijske potrebe rjavega medveda (in s tem potrebe po gibanju), v Sloveniji ni. Ti so bili namreč razdrobljeni in presekani z nepremišljenimi prostorskimi posegi.

Nemogoče je, da ne bi občasno in na določenih območjih prihajalo do konfliktov z zvermi. A to ne pomeni, da sme oblast zaščiteno živalsko vrsto samovoljno spreminjati v lovno. Naloga države je, da prebivalstvo ozavešča in oskrbi s potrebnim znanjem, prizadetim pa nudi ustrezno pomoč. Če so izčrpani vsi drugi možni ukrepi, je to lahko tudi izredni odstrel posamezne konfliktne živali.

Raziskovalna projekta DinAlpBear in SloWolf sta dokazala, da streljanje živali, tudi zveri, ni edina možna rešitev. Izpostavila sta učinkovitost zaščitnih ograj, ki so jih razdeljevali živinorejcem v okviru obeh evropskih projektov. Evropska unija omogoča subvencije za 100-odstotno pokritje vseh s tem povezanih stroškov. Obstaja vrsta ukrepov, s katerimi lahko država sobivanje z zvermi podpira, namesto da ga dodatno ruši z utrjevanjem prepričanja med kmeti, da je pavšalni odstrel stotih ali dvestotih medvedov edina rešitev za njihove težave.

Veliko konfliktov z medvedom je nenevarnih za človeka; pogosto gre za njegovo pojavljanje ob robu naselij in lažne napade. O tem pričajo izkušnje intervencijske skupine Zavoda za gozdove RS, ki je s svojimi metodami dela večino primerov rešila že s pogovori; s tem se je vrsto let hvalilo Ministrstvo za okolje in prostor. Delovanje intervencijske skupine, ki je bilo v vseh pogledih ocenjeno kot zelo učinkovito, je bilo ukinjeno sredi epidemije, julija 2021. Zakaj pravzaprav je odstopila prepotrebna skupina strokovnjakov in kaj so na ministrstvu ukrenili v zvezi s tem, javnost do današnjega dne ni izvedela.

Žalostno dejstvo zadnjih let delovanja oblasti je, da slovenska država dejansko uvaja lov na zavarovani živalski vrsti. To se je najintenzivneje dogajalo od leta 2019 naprej.

Leta 2019 je z interventnim zakonom dovolila odstrel 175 medvedov in 11 volkov. Zakon, na čigar protiustavnost je že pred njegovim sprejetjem opozarjala zakonodajno-pravna služba DZ, je aprila 2020 zaradi kršitve ustave razveljavilo Ustavno sodišče RS.

Kot v posmeh sodstvu se je istočasno že pripravljala novela zakona o interventnem odstrelu 220 medvedov in 30 volkov v letu 2021. Na to potezo oblasti se je odzvalo 31 nevladnih organizacij v Sloveniji z javnim pismom Evropski komisiji in Evropskemu parlamentu, v katerem so se zavzele za takojšnji moratorij na odstrel zveri.

Agencija RS za okolje se na civilno družbo ni ozirala. Junija je izdala dovoljenje za odstrel 115 medvedov do konca septembra 2020, ki je veljalo le nekaj mesecev, dokler ni njegove izvedbe do svoje dokončne odločitve zadržalo Upravno sodišče.

Skoraj istočasno je začela nov postopek za izdajo dovoljenja za odstrel 220 medvedov do konca septembra 2021.

Kljub odločbi Upravnega sodišča o zadržanju odstrela so v letu 2020 ubili 99 medvedov in 14 volkov oziroma križancev med volkom in domačim psom (poročilo MMC RTV SLO).

Februarja naslednje leto je Ministrstvo za okolje in prostor z odločbo potrdilo odstrel 220 medvedov. Mesec dni pozneje je bilo tudi to dovoljenje na Upravnem sodišču zadržano do dokončne odločitve sodišča.

Leta 2021 so do julija postrelili že 128 medvedov in 4 volkove (poročilo MMC RTV SLO). Julija je odstopila celotna intervencijska skupina ZGRS, kar je pomenilo zelo slabo novico tako za zavarovano vrsto kot za ljudi, ki živijo na območjih prisotnosti medvedov. Javnost je bila brez pravega pojasnila z odstopom intervencijske skupine samo seznanjena.

Novembra je Upravno sodišče zavrglo pritožbi zoper odstrel medvedov, predviden v letih 2020 in 2021, ker sta potekla roka za odstrel, zato tožnik (Društvo za osvoboditev živali) ni mogel več izkazovati pravnega interesa za vodenje upravnega spora. Do takrat je bilo pobitih krepko preko 200 medvedov.

Delo, Odstrel medvedov zadržan že tretje leto zapored, 15. 4. 2022.

In letos, v letu 2022? Konec februarja je Ministrstvo za okolje in prostor pohitelo z izdajo novega dovoljenja za odstrel še večjega števila medvedov, in sicer 222. Nekaj tednov pozneje, točneje 24. marca 2022, je Upravno sodišče ustavilo izvajanje odločbe ministrstva.

V manj kot enem mesecu (od 2. 3. do 24. 3. 2022) je Ministrstvu za okolje in prostor ter lovcem uspelo ubiti 85 medvedov na podlagi Dovoljenja. Da ne omenjamo odločbe za izredni odstrel, izdane februarja 2022, ki je dovolila odstrel iz nujnega razloga, razloga, ki bi vsakemu normalnemu človeku zlomil srce. Naj citiramo: “Dne 13. 2. 2022 ob 19:55 je bil na železniški progi […] povožen mladič rjavega medveda. Upravljalec lovišča je povoženega medveda dne 13. 2. 2022 dostrelil, ko ga je nameraval odpeljati, je ugotovil, da je v bližini samica. Samica se z območja, kjer je ležal dostreljen mladič, ni umaknila tudi dne 14. 2. 2022.” Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo ustno odločbo za izjemni odvzem z odstrelom medvedke, ki se je zadrževala na tem mestu. Nujni razlog je bila žalujoča mama medvedka, ki ji ni bilo jasno, zakaj njen mladič več ne vstane. Šlo je za dovolitev odstrela, kjer v postopek izdaje dovoljenja ni bila vključena nobena nevladna organizacija, temveč je bilo vse dovoljeno s strani Ministrstva za okolje in prostor preko telefona. Če bi interventna skupina obstajala, bi verjetno na podlagi protokola sorazmerno postopala z ukrepi in ugotovila, ali medvedka res ogroža ljudi. Sedaj je rešitev ministrstva vedno – odstrel.

In zdaj? Koliko medvedov bo po tihem ustreljenih letos, medtem ko se bo čakalo na dokončno odločitev Upravnega sodišča? In ministrstvo? Bo pripravljeno sprejeti sodbo ali jo bo ignoriralo kot že toliko let?

Revija Osvoboditev živali, letnik 20, številka 43, junij 2022, str. 58-59.

Zadnji prispevki

VPLIV PREHRANJEVANJA NA KLIMATSKE SPREMEMBE

Besedilo: Jelena Dimitrijević Vsak od nas vpliva na okolje in klimatske spremembe, čeprav se tega ne zaveda v polnosti. Hrana predstavlja 10–30 %...

Vrhunska, svetovno priznana slovenska modna oblikovalka, ki ustvarja živalim prijazno in trajnostno modo: MATEA BENEDETTI

Besedilo: Petra KomelFotografija: Tomi Lombar, Mateja Jordovič Potočnik Je lastnica blagovne znamke Benedetti Life, o kateri več priznanih medijev piše kot o vodilni...

GLOBALNE KATASTROFE, SPREMEMBA KLIME, VOJNE IN LAKOTA – Božja kazen ali posledica naših dejanj?

Besedilo: Moris Hoblaj, dipl. teolog in sociolog Z gotovostjo lahko rečemo, da so mnogi ljudje zaskrbljeni za stanje v svetu. Živimo v svobodi,...

Vedno več ljudi ima izkušnje, da živali dobro vplivajo na njihovo počutje. Kaj vi menite o tem?

Besedilo: Demitrij Osterman, dr. vet. med. NATALIJA MAUKO, BRASLOVČE SPRAŠUJE: Vedno več ljudi ima izkušnje, da živali dobro vplivajo na njihovo počutje. Nekateri...

IZŠLA JE 44. ŠTEVILKA REVIJE OSVOBODITEV ŽIVALI

Z veseljem sporočamo, da je izšla 44. številka revije Osvoboditev živali. Revija je že na voljo na Celovški cesti 87 v Ljubljani,...

NIKOLI NI BILO DOVOLJENO UBIJATI IN JESTI ŽIVALI!

Besedilo: Stanko Valpatič Brošuro Dejstva proti lovu je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice izdalo leta 2017 in je prevod posebne izdaje...