Domov Aktualne novice Pravo živali - poročanje s 1. srečanja

Pravo živali – poročanje s 1. srečanja

V torek, 24. 5. 2022, se je odvilo prvo srečanje na temo Pravo živali v prostorih Društva za osvoboditev živali in njihove pravice na Celovški 87 v Ljubljani. Začelo se je ob petih popoldne. Vodila ga je Monika Naumovski, varuhinja pravic živali v društvu.

Začela je s predavanjem o zgodovini in filozofskem razvoju prava živali. Iz obdobja antike je izpostavila tri mislece: Pitagoro, Aristotela in Budo, iz srednjega veka Tomaža Akvinskega, iz novega veka pa filozofe Reneja Descartesa, Immanuela Kanta in Johna Locka.

Izvedeli smo, da se je od srednjega veka dalje utrjevalo antropocentrično stališče do živali, ki ga je blažil edinole poziv, naj bodo ljudje prijazni do živali, a predvsem zato, ker prijaznost do živali spodbuja človečnost medsebojnih odnosov. Instrumentalni odnos do živali je kulminiral v 18. in 19. stoletju, ki sta bili za živali najkrutejši stoletji. Porodili pa sta tudi prva znanstvena dela, ki so zagovarjala pravice živali.

V drugem delu predavanja je Monika predstavila prve zagovornike zaščite živali iz 18. stoletja. Ti so bili: Humphrey Primatt, John Lawrence in Jeremy Bentham. Njihovo razmišljanje o živalih je pomenilo bistveno novost v človekovem pogledu na živali. Učili so, da duševne sposobnosti niso moralno relevantno merilo za dodelitev pravic živalim ali odvzem le-teh. J. Bentham, čeprav oče utilitarizma (ki povezuje moralno vrednost s koristnostjo), je v zvezi z živalmi učil, da bistveno merilo za presojo o živalih ni razum, ampak zmožnost trpljenja.

Monikino predavanje se je nadaljevalo z zgodovinskim pregledom prvih predpisov, ki so ščitili živali: od predpisa iz leta 1655, ki je na Irskem prepovedoval krutost do ovc, preko prepovedi krutosti do goveda in konj na Angleškem 1809 in prepovedi krvavih športov leta 1911 … do obdobja 1960-1970, ko se je rodilo sodobno gibanje za zaščito živali.
V razpravi po predavanju je med drugim tekla beseda o razsodbah slovenskega Ustavnega sodišča in nekaterih izjemnih ločenih mnenjih ustavnih sodnikov na temo pravic živali ter o borcih za pravno subjektiviteto živali, kot je npr. Paola Cavalieri.

Srečanje je po zaslugi dobro pripravljene voditeljice in predavateljice potekalo po objavljenem načrtu in se končalo ob napovedani uri.

Dogodek na Facebooku in povezava:
https://www.facebook.com/events/5206218782801776/?ref=newsfeed

Prvo srečanje na temo Prava živali, organizirano v maju, nam je v društvu dalo nov zagon in ideje za nadaljnja tovrstna srečanja. V času poletnih dopustov, se v društvu pripravljamo že na naslednje srečanje, ki bo predvidoma organizirano v septembru 2022, ko si bomo pogledali namen pravnega varstva živali, Great Ape projekt, katerega namen je bil podelitev pravne subjektivitete človeku podobnim opicam, predelali ideje in zbrana gradiva glede zaščite prostoživečih živali v Republiki Sloveniji in preučili kako uporabiti Zakon o dostopu do informacij javnega značaja na področjih, ki se dotikajo živali.
Če bi želeli sodelovati s svojimi prispevki ali predlagati še kakšno temo za prihodnja srečanja, prosim kontaktirajte: varuhinja@osvoboditevzivali.si
 
Spremljajte FB in spletno stran društva za vse novice.
 

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...