O NAS

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je prostovoljna in nepridobitna organizacija, ki se bori za boljši položaj živali. Prizadeva si za uveljavljanje pravic živali v Ustavi Republike Slovenije in predpisih ter v praksi tako, da bi lahko živali živele življenje, ki je primerno njihovi vrsti, svobodno in v miru ter brez strahu, da jih bo kdo preganjal, mučil ali ubil. Društvo si prizadeva za zaščito živali na vseh področjih družbenega življenja. Od leta 2006 ima status nevladne organizacije Republike Slovenije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali.

Društvo šteje sedaj okoli 500 članov, ustanovljeno pa je bilo v letu 2002. Več o društvu tudi v statutu.

Namen in cilji

Namen in cilje društvo uresničuje z izvajanjem zlasti naslednjih nalog:

 • prizadevanje za odpravo sedanjega stanja, ko človek uporablja živali za svoje potrebe
 • prizadevanje za širitev zavesti o enosti človeka, živali in narave
 • prizadevanje za odpravo živinoreje
 • prizadevanje za pravno priznanje pravic živali
 • prizadevanje za odpravo lova
 • prizadevanje za odpravo poskusov na živalih
 • informiranje javnosti o slabem položaju živali
 • informiranje javnosti o škodljivosti mesne prehrane
 • prizadevanje za odpravo kakršnegakoli mučenja živali
 • izobraževanje glede zaščite živali.

Društvo deluje v javnem interesu Republike Slovenije od leta 2006:

 • Status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali (od 23.6.2006: MKGP, odločba št.215-3/2006)
 • Status nevladne organizacije, ki deluje v javnem interesu na področju zaščite živali (od 15.5.2019: MKGP, odločba št.215-61/2019/5-VN). (1),(2),(3)