Domov Aktualne novice Prepoved krmljenja toplokrvnih rejnih živali s poljščinami (predlagam.vladi.si)

Prepoved krmljenja toplokrvnih rejnih živali s poljščinami (predlagam.vladi.si)

Pred več kot enim letom sta Matevž Jeran in Jure Vrhovnik napisala odprto pismo na MZ, NIJZ, MKGP in MOP z naslovom Čas je za novo – trajnostno – prehransko politiko. V njem sta z mnogimi znanstvenimi viri pojasnila tudi nujnost, da rodovitno zemljo namenimo za pridelavo hrane ljudi in ne za hrano rejnih živali. Slovenija bi morala svojo kmetijsko politiko usmeriti v čim večjo širitev ekološkega poljedelstva in v kar največji meri zmanjšati živinorejo. V zvezi s tem je Matevž Jeran 4. 9. 2019 na portalu PREDLAGAM.VLADI.SI objavil predlog z naslovom: Prepoved krmljenja toplokrvnih rejnih živali s poljščinami. Prosimo, da ga preberete in zanj glasujete na tej povezavi.

Predlog v celoti povzemamo.

Če ne prepovemo krmljenja toplokrvnih rejnih živali s poljščinami, v Sloveniji nikoli ne bomo prehransko samooskrbni.

Za prirejo enega kilograma prašičjega/perutninskega mesa živinorejci v povprečju porabijo 3.2 kg “human-edible” (op.: za ljudi uporabnih) poljščin. Za prirejo enega kilograma govejega mesa živinorejci v povprečju porabijo 2.8 kg “human-edible” poljščin.

Vir: doi.org/10.1016/j.gfs.2017.01.001

Povedano drugače: Le približno TRETJINA “human-edible” poljščin, namenjenih krmi živali, se pretvori v živila živalskega izvora, približno DVE TRETJINI pa živinorejci izgubijo zaradi intrinzične neučinkovitosti reje toplokrvnih živali.

Vir: doi.org/10.1088/1748-9326/8/3/034015

Torej je približno trikrat bolj učinkovito orno zemljo uporabljati za pridelavo poljščin za prehrano ljudi kot pa za pridelavo poljščin za krmo toplokrvnih rejnih živali.

Živinoreja je zaradi neučinkovitosti krmljenja toplokrvnih rejnih živali s “human-edible” poljščinami odgovorna za največ zavržene hrane v živilsko-prehransko-oskrbovalni verigi.

Vir: doi.org/10.1016/j.agsy.2017.01.014

Vir: doi.org/10.1073/pnas.1713820115

O tem smo pisali že v predlogu vladi ‘Čas je za novo – trajnostno – prehransko politiko’ v poglavju ‘Socialna pravičnost’, o tem je pisala Jerica Jeke v diplomskem projektu z naslovom ‘Kako nahraniti 9 milijard ljudi?’, o tem je pisala Jasmina Avbar v diplomskem delu ‘Prehranska varnost‘, o tem piše Robert Toni v prihajajoči zaključni seminarski nalogi ‘Vpliv spremembe prehranskih navad na zmožnost samooskrbe Slovenije’.

Vir: novaprehranskapolitika.idealist.si/daljsa-strokovna-utemeljitev/

Vir: www.digitalna-knjiznica.bf.uni-lj.si/du1_jeke_jerica.pdf

Vir: dk.fdv.uni-lj.si/dela/avbar-jasmina.PDF

Vir: geo.ff.uni-lj.si/vodicZaStudente/vodic_za_studente/zakljucna_dela_citi…

Ignoriranje tega novega predloga vladi bi pomenilo ignoriranje znanosti in izogibanje priznanju, da imamo v Sloveniji težave s samooskrbo predvsem zaradi dopuščanja, da se orno zemljo (v Sloveniji ali v državah, od koder uvažamo krmo) uporablja za zgrešene namene.

PREPOVEJMO KRMLJENJE TOPLOKRVNIH REJNIH ŽIVALI S POLJŠČINAMI.

Matevž Jeran, magister inženir prehrane

matevz.jeran@hotmail.com

Zadnji prispevki

Po prepovedi pesticidov cveti narava, kmetijstvo in turizem (Lupa portal)

Kot poroča portal Lupa, je indijska država Sikkim prepovedala vse pesticide. Po prepovedi pesticidov se je narava ponovno razbohotila, poljščine uspevajo vse...

PRAVICA DO MOŽNOSTI VEGANSKEGA OBROKA V VZGOJNO IZOBRAŽEVALNIH USTANOVAH

VEGANSTVO je Svet Evrope, vodilna organizacija za spoštovanje človekovih pravic v Evropi, potrdil kot pomembno, resno in koherentno prepričanje. Po Ustavi Republike...

Sara Zupan: “PRIHAJA KNJIGA VEGANSKIH PRIČEVANJ.”

Sem književnica in pisateljica, veganka, navdušenka nad zdravo prehrano in mama. Lani novembra je izšel moj prvi roman Zapiski nore sladostrastnice, izid...

Peter Maričić: “TUDI PROSTOŽIVEČE ŽIVALI JE POTREBNO OSKRBETI.”

Svoje življenje je pomoči živalim posvetil tudi 39-letni veterinar Peter Maričić iz Kopra, ki se na Veterinarski ambulanti Koper ukvarja z nekonvencionalnimi...

Biolog mag. Matjaž Jež: »NEKEGA DNE SE BO URAVNOTEŽENJE VSEKAKOR ZGODILO.«

Mag. Matjaž Jež, biolog, nekoč direktor mariborske enote Zavoda RS za varstvo narave, zdaj že upokojen, naravovarstvenik in ustanovitelj Društva narava Pohorja,...

LJUDJE, KI DAJEJO GLAS ŽIVALIM: Kristina Franza

Veličina naroda se kaže v tem, kako ravna z živalmi. (Mahatma Gandhi) V individualistično naravnani industrijski družbi je težko najti sočutje...