Domov Članki RAZMIŠLJANJA O SPREMEMBAH KLIME, Razmišljanja bralcev

RAZMIŠLJANJA O SPREMEMBAH KLIME, Razmišljanja bralcev

Svoje razmišljanje o spremembi klime so nam poslale naše dolgoletne zveste bralke: Karmen Brumen, Daša Žugelj in Danica Debeljak.

SAMI SMO USTVARJALCI SPREMEMBE KLIME

Vedno pogosteje lahko slišimo ali beremo o posameznih katastrofah, ki se dogajajo na Zemlji. Za mnoge niti ne izvemo iz javnih virov obveščanja ali pa so nam celo z namenom prikrite. Informacije, do katerih lahko pridemo, so različne, celo nasprotujoče in ljudje smo tudi na tem področju razdeljeni.

Po cerkvenih virih je Jezus naročil ubiti jagnje za pasho, torej je učil ubijanje živali, po preroški besedi vseh časov in tudi danes po Gabriele pa slišimo ravno nasprotno. Jezus je bil za živali. Njegove besede so jasne. Nikoli človeštvu ni bilo dovoljeno mučiti in ubijati živali za hrano. Osebno že dolgo verjamem, da smo kot človeštvo skozi celotno zgodovino prejemali resnico po pravih Božjih prerokih, torej verjamem v Jezusa, ki je spoštoval in ljubil vse ljudi, živali in ostale oblike življenja. Seveda ima vsak svobodno voljo in verjame, kar želi. Si lahko predstavljamo današnjo družbo in naravo, vodotoke, pestrost rastlinskih in živalskih vrst, če bi človeštvo živelo po miroljubni različici Jezusa, o kateri govorijo vsi pravi preroki? Že skoraj 50 let nas Stvarnik prosi, svari in pravočasno opozarja o nujnosti sprememb v odnosu do soljudi, živali in narave po svoji poslanki in prerokinji za današnji čas Gabriele. Pred desetletji smo imeli kot človeštvo veliko večje možnosti omiliti spremembo klime, če bi upoštevali ta opozorila ter klice mnogih pravih strokovnjakov s tega področja. Danes vemo, da je Cerkev s pomočjo države naredila vse, da te informacije ne bi in niso prišle med ljudi. Duhovniška kasta je bila vedno proti Božjim prerokom in ji je uspešno uspelo prikriti zakon vzroka in učinka, setve in žetve. To, kar se dogaja, je namreč zgolj žetev naših neporavnanih negativnih odnosov do soljudi, matere Zemlje, živali, rastlin in mineralov. Posledice za mnoge ljudi niso več samo vidne, ampak jih tudi občutijo. Posledica preluknjane atmosfere, kot ozonska obremenitev, postaja svetovni problem. Zemljo, našo hraniteljico, smo izčrpali, zastrupili s kemičnimi snovmi, atomskimi poskusi, onesnažili vode. Zaradi intenzivnega kmetijstva, množične živinoreje, pospešenega sekanja tropskih gozdov, onesnaženja rek, jezer in morij ter zemeljske atmosfere izumirajo številne živalske in rastlinske vrste – v vodi, zraku in na zemlji. Ali nismo potem mi ustvarjalci spremembe klime? Kot že rečeno, nas je Bog po Gabriele pravočasno klical, da se spreobrnemo. Več podrobnosti si lahko prebere vsakdo sam, saj so vsa razodetja dostopna vsem v knjigah Gabriele Založbe Beseda: http://gabriele-zalozba.com. Vsakemu posamezniku je prepuščena odločitev, ali bo še naprej verjel in sledil izjavam Cerkve, znanosti in »vladarjev« sveta ali pa bo raje vzel resno Božja sporočila po preroški besedi. Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice izrekam pohvalo, da se nikoli ni sramovalo javno objaviti mnogih opozoril s strani Duha. V številnih izdajah revije smo lahko našli vir do zapisov, kjer nam je Kristusov Božji duh v svoji skrbi in ljubezni po Gabriele neštetokrat ponujal rešilno sidro, da bi lahko vsak človek, ki išče in je voljan, zapustil potapljajočo se ladjo tega sveta ter našel varnost in oporo pri Kristusu. Hvaležna sem za reklamo za Zdravo TV: http://zdrava-tv.com, ki je bila večkrat objavljena v reviji društva in me je vodila do mnogih oddaj, ki so tematsko osvetljene z vidika prakristjanske etike in morale, spoštljivega odnosa do bližnjega in sebe ter miroljubnega ravnanja z naravo in živalmi.
KARMEN BRUMEN

PODNEBNE SPREMEMBE NISO NAKLJUČNE, AMPAK SO POSLEDICA NAPAČNEGA RAVNANJA ČLOVEŠTVA.

Zastavlja se vprašanje, zakaj človeštvo ne spoštuje naravnih zakonov in ne stremi k življenju v miru, torej brez uničevanja, zastrupljanja, izkoriščanja in ubijanja. To bi moralo biti normalno in logično. V 21. stoletju, ko naj bi živeli v civilizirani in kulturni družbi, kot nam to želijo nekateri prikazati, nam pogled na Zemljo pokaže popolnoma drugačno sliko. Naš planet, ki je bil izjemno bogat z rudninami, rastlinskimi in živalskimi vrstami, je izropan, onesnažen, zastrupljen, skratka bolan. Ni nobenega dvoma več, da smo vse povzročili mi, ljudje. Zemljo smo dobili vsi, da bi bili dobri gospodarji, ki znajo njene dobrine enakopravno in pravilno podeliti tudi z živalskim svetom. Pa delamo tako? Ali pa ravno nasprotno?
V naravi veljajo naravni zakoni. Človek jih lahko krši, ne more pa jih spremeniti. Eden izmed njih je zakon setve in žetve, torej, kar seješ, to žanješ. Povezava med živinorejo in klimatskimi spremembami jasno kaže na veljavnost zakona setve in žetve. Človek preko živinoreje uničuje živali in naravo ter s tem planet Zemljo. Ker pa je s tem posegel v naravne zakone oz. procese, se mu vse to vrne. Planet Zemlja mu je začel vračati vse negativno, kar je človek prizadejal Zemlji oz. njenim oblikam življenja. Trpljenje živali in rastlin zaradi človekove negativne dejavnosti postaja trpljenje ljudi. Smrt živali se spreminja v smrt ljudi. Bolezni živali postajajo bolezni ljudi. In podobno. Ne gre za maščevanje Zemlje, temveč človek dobi nazaj samo to, kar je povzročil.

Še posebej v zadnjih desetletjih smo priče katastrofalnim posledicam ignorantskega odnosa cerkve in države do zaščite okolja in živali ter planeta.
Upravičeno se lahko vprašamo, ali ni že prepozno, da bi se nekatere katastrofe sploh lahko preprečile.

V brošuri »Katastrofe, zemeljski preobrat, umiranje« lahko preberemo več o tem. Zame je res velika škoda, da te informacije in pravočasna svarila Boga po Gabriele niso mogla priti do ljudi. Žal sta Cerkev in država kot vedno v zgodovini z roko v roki naredili vse, da to védenje ni prišlo med nas. Posledice tega pa že občutimo vsi.
DAŠA ŽUGELJ

KLIMATSKE SPREMEMBE

Vse več slišimo o klimatskih spremembah. Upravičeno je vprašanje, kaj je tudi na tem področju resnica. Kajti skoraj na vseh področjih življenja lahko vedno bolj doživljamo neresnične in zavajajoče informacije. Mediji poročajo, da naj bi bil največji problem CO2. Toda moje mišljenje je, da na spremembo klime vpliva marsikaj: metan, sekanje pragozda, atomsko onesnaženje, smeti in plastika v rekah in morjih, strupene kemikalije v kmetijstvu, množična živinoreja, gensko spremenjeni organizmi itn. V atmosferi se zbirajo vse negativne energije, ne samo nasprotna ravnanja, ampak tudi negativne misli – misli sovraštva, zavisti, maščevanja, mučenje in ubijanje živali, uničevanje narave itn. Vse je energija in nobena energija se ne izgubi, uči fizika. Mati Zemlja se upira.

Sem pa že pred desetletji slišala opozorila nekaterih znanstvenikov, ki so opozarjali o nujnih spremembah v odnosu do narave. Toda teh opozoril se ni upoštevalo. Še bolj jasna in natančna opozorila in svarila človeštvu pa prihajajo že 50 let od Boga Očeta po prerokinji za današnji čas Gabriele. Kliče nas in prosi k spremembam v odnosu do soljudi, živali in narave. Zemlja nas, roparje in uničevalce, vedno težje nosi. Žal se je zgodilo kot vedno v zgodovini. Cerkev in država sta naredili vse, da se sporočila iz vesolja niso bolj razširila med ljudi. Prerokinjo in s tem Božjo Besedo pa so na vse možne načine preganjali. Posledice so tukaj.

Kaj lahko storimo?
Vsekakor, vzemimo resno Jezusovo zlato pravilo: »Česar ne želiš, da drugi storijo tebi, tega tudi ti nikomur na stori.« Velja za vse življenje in planet Zemljo, ki je tudi živ organizem. Spoštujmo vse oblike življenja, spremenimo odnos do soljudi, spremenimo naš način prehranjevanja, saj so živali naši bližnji, spremenimo način kmetovanja – brez reje živali, brez strupov in umetnih gnojil, več obrti in rokodelstvaVrnitev k naravi!
DANICA DEBELJAK

Revija Osvoboditev živali, letnik 20, številka 44, december 2022, str. 35-37.

 

Zadnji prispevki

Pesticidi imajo posledice za naše zdravje, Glifosat

Besedilo: Valentin Gorjanc, dipl. ing. kmetijstva Glifosat je po definiciji herbicid, pogosto prodajan pod komercialnima imenoma Roundup in Boom efekt, ki ju je...

PTICE POTREBUJEJO NAŠO POMOČ

Besedilo: Anja Brumen Fotografije: Alen PlojZima je za živali, tudi za ptice, zelo težek čas. Iskanje hrane, mraz, zamrznjena napajališča … Nekatere od...

Zdrava tla – zdrav pridelek

Besedilo: Karmen Brumen Ko govorimo o kmetijstvu, se marsikomu pogosto porajajo podobe in asociacije o podeželski idili, v kateri je še ‘prava narava’,...

Novoletno voščilo 2024

Mir, ljubezen in spoštovanje so vrednote, o katerih ljudje največ govorimo v tem prazničnem času.Začnimo...

Ali je pomembno, kakšno rastlinsko hrano jemo?

Besedilo: Jelena Dimitrijević Odločitev za rastlinski način prehranjevanja je vsekakor pohvalna in vsak posameznik, ki naredi ta korak, sodeluje v ustvarjanju bolj sočutnega...