SPLOŠNI POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI DRUŠTVA ZA OSVOBODITEV ŽIVALI IN NJIHOVE PRAVICE www.osvoboditevzivali.si

1. SPLOŠNE DOLOČBE

Splošni pogoji uporabe spletne strani Društva za osvoboditev živali in njihove pravice ureja splošne pogoje pri dostopu in uporabi spletne strani in spletne domene www.osvoboditevzivali.si

Lastnik spletne strani in spletne domene www.osvoboditevzivali.si (v nadaljevanju: spletna stran) je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva (v nadaljevanju: Društvo).

Splošni pogoji veljajo in zavezujejo vse vrste uporabnikov, ki dostopajo do spletne strani www.osvoboditevzivali.si in jo uporabljajo.

Uporaba spletne strani (brskanje, odpiranje povezav, branje vsebine in podobno) se šteje kot izraženo soglasje obiskovalca spletne strani, da se strinja s splošnimi pogoji uporabe.

Splošni pogoji uporabe veljajo za celotno spletno stran in vse njene posamezne dele, kot so razdelki in podstrani, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do spremembe ali dopolnitve splošnih pogojev. V kolikor ni drugače določeno, začnejo spremenjeni splošni pogoji veljati z dnem objave na portalih nosilca.

2. VSEBINE NA SPLETNI STRANI

Na spletni strani društva se objavljajo obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila in druge vsebine (v nadaljevanju: vsebine), ki so nastale z namenom podajati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine za njihovo življenje in delo.

Lastnik spletne strani po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavlja točnost in pravilnost objavljenih informacij in vsebin na spletni strani društva.

Na spletni strani društva se objavljajo tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb in organizacij. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino lastnik spletne strani ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Lastnik spletne strani si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

3. PIŠKOTKI

Spletna stran uporablja piškotke z namenom zbiranja podatkov o njeni uporabi za izboljšanje uporabniške izkušnje.

Piškotki so tekstovne datoteke, ki jih spletna stran shrani v naprave, s katerimi uporabniki interneta dostopajo do spletne strani in ki so namenjene prepoznavanju teh naprav. Že shranjene piškotke lahko uporabnik nadzira in/ali izbriše preko svojega spletnega brskalnika.

V primeru, da uporabnik piškotke izbriše oziroma poteče njihova veljavnost, ga spletna stran ob dostopu ponovno opozori na njihovo uporabo.

Ob sočasnem dostopu in uporabi spletne strani www.osvoboditevzivali.si in prijavi v storitev družbenega omrežja, kot so npr. Facebook, Google+ in Twitter in podobna, je mogoče, da vam bodo dostopna družbena omrežja nadomeščala piškotke. Na te piškotke lastnik spletne strani www.osvoboditevzivali.si ne more vplivati, saj je njihova uporaba urejena s pogoji sodelovanja, ki ste jih kot uporabnik teh omrežij sprejeli ob registraciji v zadevna omrežja.

4. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Lastnik spletne strani varuje osebne podatke uporabnikov spletne strani, ki mu jih ti posredujejo pri njeni uporabi.

Osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, za katere so zbrani in skladno z veljavno zakonodajo.

Posredovanje osebnih podatkov tretji osebi je mogoče le na podlagi izrecnega vnaprejšnjega dovoljenja posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, oziroma na podlagi zavezujočih predpisov.

Ob obisku spletne strani se zbirajo prometni podatki uporabnika (IP naslov, datum, čas, naslov strani, s katere je izveden dostop), ki se shranjujejo na strežnik v anonimizirani obliki in se uporabljajo zgolj za statistične obdelave.

Lastnik spletne strani izvaja potrebne organizacijske, tehnične in logično-tehnične postopke in ukrepe, s katerimi varuje osebne podatke, preprečuje slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje podatkov, njihovo spremembo ali izgubo ter nepooblaščeno obdelavo.

Uporabnik spletne strani ima v skladu s področno zakonodajo možnost uveljavljanja naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

I. Pravica dostopa do podatkov:
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od organizacije dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov.

Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@osvoboditevzivali.si.

II. Pravica do popravka:
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov.

Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@osvoboditevzivali.si.

III. Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«):
Vsak uporabnik ima pravico zahtevati, da lastnik spletne strani umakne s spletne strani objavljene njegove osebne podatke, kar zajema tudi slikovni in video material, na katerem je oseba.

Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, organizacija pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog, zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima organizacija pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti organizacije do uporabnika).

Lastnik spletne strani bo v primeru zahtevka po umiku oziroma izbrisu osebnih podatkov te nemudoma umaknilo s spletne strani; ne odgovarja pa za objavo teh podatkov oz. posnetkov na drugih strežnikih, objavljenih s strani drugih oseb.

Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@osvoboditevzivali.si.

IV. Pravica do omejitve obdelave:
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da organizacija omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave.

Zahtevo za omejitev obdelave nam posredujte na elektronski poštni naslov info@osvoboditevzivali.si.

V. Pravica do prenosljivosti podatkov:
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje organizacija, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga upravljavec, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviral, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika.

Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov info@osvoboditevzivali.si.

VI. Pravica do ugovora:
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadarkoli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva organizacija ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Organizacija preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

VII. Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:
Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam posredujte na elektronski poštni naslov info@ osvoboditevzivali.si ali s priporočeno pošto na sedež Društva. Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila s področja varstva osebnih podatkov.

5. E-NOVICE

Društvo obiskovalcem spletne strani ponuja naročilo na elektronske novice (e-novice).

Z vpisom elektronske pošte v rubriko e-novice se šteje, da uporabnik soglaša, da lastnik spletne strani naslov elektronske pošte uporablja za namene obveščanja ter da je seznanjen z možnostjo izpisa iz sistema sporočil.

Pri naročilu na e-novice lastnik spletne strani pridobi uporabnikov naslov elektronske pošte (e-naslov), ki ga ta vpiše v spletni obrazec. Lastnik spletne strani te podatke obdeluje izključno za namene obveščanja o novicah in dogodkih in jih ne posreduje tretjim osebam.

Podatki o elektronski pošti uporabnika se shranjujejo, dokler se uporabnik od storitve obveščanja po e-pošti ne odjavi. Od prejemanja e-novic se uporabnik lahko odjavi kadarkoli, s klikom na označeno povezavo v prejetem elektronskem sporočilu.

6. AVTORSKE PRAVICE

Vse vsebine, posnetki, grafični in drugi elementi na spletni strani so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.

Vsebin na spletni strani ni dovoljeno reproducirati, distribuirati ali predelovati v drugih oblikah ali uporabljati za komercialne namene brez predhodnega pisnega soglasja Društva za osvoboditev živali in njihove pravice.

V kolikor pri posamezni vsebini na spletni strani ni navedeno drugače, je vsebine spletne strani dovoljeno prosto reproducirati in distribuirati v elektronski obliki in dajati na voljo javnosti pod naslednjimi pogoji:
• da gre izključno za nepridobitne (nekomercialne) namene,
• da se vsebin ne spreminja in ne predeluje,
• z navedbo vira v obliki aktivne povezave z imenom »Društvo za osvoboditev živali«, ki kaže na spletno stran Društva.

7. KONTAKTNI PODATKI

V kolikor ste odkrili napako, netočnost, neažurnost ali drugo pomanjkljivost na spletni strani, vas prosimo, da nam to sporočite na info@osvoboditevzivali.si.

Ta različica Splošnih pogojev uporabe spletne strani Društva za osvoboditev živali in njihove pravice velja od 1. junija 2019.