Tiskovna konferenca "Božič in živali"

Nahajamo se božičnem času. Mnogi kristjani se bodo za božič zbrali v svojih družinah in se veselili Jezusovega rojstva – ob tem pa si bodo mogoče zaželeli tudi srečne božične praznike. Ali bo božič srečen tudi za živali? Za mnoge ne, saj se ravno v tem času, podobno kot za veliko noč, za hrano zakolje zelo veliko živali. Za mnoga živa bitja je torej božični čas čas neizmernega strahu, trpljenja in grozljivega umiranja. Eni se veselijo, drugi umirajo. 

Kje je vzrok takšnega odnosa do živali? Ker se povečano število živali ubije ravno za verski praznik, ali ni mogoče vzrok za to ravno v religiji. V religiji okolja, ki je katoliška in ki celo uči Ne ubijaj? Ta, kot tudi mnoge druge na Bibliji temelječe religije, podpirajo oz. dopuščajo ubijanje živali za prehrano in še za druge namene (lov, …). In seveda ne samo za verske praznike, temveč na splošno. 

Kaj bi rekel Jezus, ki je bil vegetarijanec in ljubitelj živali ter se je zanje boril na vsakem koraku, danes, ko se v Njegovem imenu zakolje na milijone živali za praznovanje Njegovega rojstva? 

To vprašanje želimo tako postaviti cerkvi, ta namreč trdi, da sledi Jezusu, ter ga predati nekaterim škofom v Sloveniji s pobudo, da naj cerkev iz ljubezni do Boga in živali preneha učiti, da je dovoljeno ubijanje, mučenje in uživanje živali. V ta namen smo pripravili ustrezne pobude za ljubljanskega nadškofa Urana, mariborskega nadškofa dr. Krambergerja in druge slovenske katoliške škofe, kot tudi za škofa Evangeličanske cerkve mag. Erniša. Pobudo za prenehanje ubijanja, mučenja in uživanja živali kot tudi za preklic izobčenja vegetarijancev, te je namreč cerkev preklela že v 6. stoletju po Kristusu, pa smo poslali tudi papežu Benediktu XVI. v Vatikan.

Na tiskovni konferenci, ki bo:

v četrtek, 21. 12. 2006, ob 11.00 uri
v prostorih STIC, Krekov trg 10, Ljubljana

vam tako želimo predstaviti stališče društva v zvezi s problematiko živali, božič in cerkev ter omenjene pobude. Seznanili vas bomo tudi še z nekaterimi aktualnimi zadevami v zvezi z živalmi.

Navedeno problematiko bosta na tiskovni konferenci predstavila Stanko Valpatič, predsednik društva in Vlado Began, varuh pravic živali.

Prisrčno vabljeni!

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:
Zanj Stanko Valpatič, predsednik