Ob svetovnem dnevu hrane

Pred kratkim smo lahko v časopisu Delo (9.10.2004) prebrali “alarmantno” novico, da si Evropa ne sme več zatiskati oči pred vedno večjo grožnjo rakavih bolezni, saj za rakom zboli že vsak tretji Evropejec. Rakavih obolenj je veliko vrst, novih bolnikov je ogromno, denarja v zdravstvenih blagajnah pa bistveno premalo, smo lahko še prebrali v navedenem časopisu.

Mnogo znanstvenih raziskav potruje dejstvo, da je meso rizični faktor za nastanek raka. NIH, največja svetovna raziskovalna ustanova, je leta 2001 ugotovila povečano tveganje raka pri uživanju rdečega mesa. Argentina in Urugvaj spadata med največje porabnike govejega mesa na svetu in istočasno k deželam z najvišjo stopnjo raka na prsih in črevesju. Uživanje rdečega mesa, pečenega na žaru, pospešuje raka na trebušni slinavki, je bilo ugotovljeno leta 2002 v raziskavi Univerze v Minnesoti.

Sicer pa je znano, da je uživanje mesa in rib rizični faktor tudi za druga obolenja. Tako lahko meso povzroči sladkorno bolezen, prekomerno težo, škoduje kostem, pospešuje pa tudi vnetja, bolečine in celo srčni infarkt. Uživanje mesa ima lahko negativni učinek celo na duševnost, obstaja pa tudi višje tveganje za nastanek demence.

Meso je pridobljeno z ubijanjem nedolžnih živih bitij, ki jih redijo v ta namen. Obstajajo velikanske živalske farme, kjer redijo veliko število prašičev, govedi, kokoši in drugih klavnih živali. Živali na teh farmah grozljivo trpijo, tako v času vzreje kot pri sami usmrtitvi. Grozljivo pa ne trpijo samo te živali, temveč tudi mnogi ljudje, ki so uživali meso in so nato zboleli npr. za rakom. Vedno bolj se utrjuje spoznanje, da se skupaj z mesom poje tudi trpljenje živali. Vzročna zveza med trpljenjem ljudi in trpljenjem živali postaja tako vedno bolj vidna. 

Vsako ima pravico do najvišje možne stopnje zdravja in dolžnost skrbeti za svoje zdravje, nihče ne sme ogrožati zdravja drugih, je zapisano v 2. členu Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Da lahko človek izpolni zakonsko dolžnost skrbeti za svoje zdravje, mora imeti na voljo tudi ustrezne informacije, med drugim informacije o škodljivosti prehrane, tudi mesne. Zato Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, ob svetovnem dnevu hrane, poziva zdravstveno oblast v Sloveniji, vključno z vlado, da prebivalce Slovenije javno in jasno seznani z resnico o mesu, torej s tem, da lahko uživanje mesa povzroči mnoga obolenja, med drugim tudi raka. Na ta način bodo ljudje dobili jasne informacije o škodljivosti mesa in bodo lahko, če bodo seveda hoteli, z opustitvijo uživanja mesa izpolnili svojo zakonsko dolžnost, to je skrbeti za svoje zdravje. 

Z opuščanjem uživanja mesa se bo tako lahko v Sloveniji javno zdravje bistveno izboljšalo, kar bo imelo blagodejne efekte v zdravstveni blagajni, saj se bodo stroški zdravljenja zmanjšali, poleg tega se bo kakovost življenja mnogih ljudi izboljšala, bistveno izboljšal pa se bo tudi položaj nedolžnih žrtev uživalcev mesa, to je živali, ki imajo, kot npr. človek, tudi pravico do življenja in to primerno svoji vrsti.

Vegetarijanci živijo dlje in so bolj zdravi, je znano že kar nekaj časa.

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:

Stanko Valpatič, predsednik