Pokol prašičev na podeželju

Približuje se čas kolin. Za nekatere je to čas veselega dogodka, za veliko večino pa čas velikega ponižanja, hudega trpljenja in grozovite smrti. Govorimo o prašičih, ki so jim mnogi na podeželju namenili kruto smrt, čeprav sedaj že znanstveniki govorijo o tem, da imajo živali svojo osebnost, kar velja tudi za prašiče. V tem zimskem času na podeželju še vedno teče kri nedolžnih živih bitij, ki jih človekova sla po mesu zaradi napačne tradicije in vzgoje spremeni v pečenko in druge tako imenovane dobrote. Sprva živo bitje, morda ljubljena žival mnogih otrok, gre v obliki klobase ali pečenke na krožnik. In prav zaradi te napačne tradicije žal danes še mnogi težko doumejo, da v 21. stoletju nobenemu bitju ni več potrebno umreti za prehrano drugim. Nesporno je namreč dokazano, da lahko človek vso potrebno hrano dobi iz rastlin. 
Na kolinah torej tečejo potoki krvi. Čeprav zakon zahteva prašiča pred zakolom omamiti, tega mnogokrat ne naredijo, marsikdaj pa ne učinkuje in prašiča zakoljejo v živo. Mnogo prašičev doživi grozljivo smrt. Umirajo v hudih mukah, ko iz njih izteka kri, to je življenje.
Torej bi lahko takšen zakol mirno imenovali obredno klanje. V zadnjem času se vedno več ljudi zgraža nad obrednim klanjem muslimanov in se v zvezi s tem obrača na nas. V društvu smo proti vsakemu klanju, tudi obrednemu. Zastavlja pa se nam vprašanje, ali niso naše krščanske koline na nek način tudi obredno klanje? Ali ne gre tudi tukaj za nekakšen ritual (žganje, posebni noži, kri v posebno posodo za krvavice in kot že rečeno velikokrat zakol na živo). Torej, dobro bi bilo najprej odpraviti naš krščanski obredni zakol, koline, in potem ali hkrati zahtevati odpravo in prepoved muslimanskega obrednega klanja. To bi bilo korektno, ter dobro za živali, naravo in ljudi. 
Tudi če so prašiči pred zakolom omamljeni, se stvari bistveno ne spremenijo, kajti omamljenje prašiča s pištolo za omamljenje ali z električnimi kleščami pomeni za žival mogoče samo malo manj trpljenja. Kajti tudi elektrika ali pa klin, ki se živali zabije v možgane pomeni zanjo neizmerno trpljenje in grozovite muke. Že samo dejstvo, da žival čuti, da se ji približuje nasilna smrt, pomeni zanjo neverjeten stres in strah. 
Potoki krvi pa ne tečejo samo na podeželju, temveč tudi v klavnicah. Samo v septembru 2008 je bilo v Sloveniji v njih zaklanih kakšnih 30.000 prašičev. Na letni ravni pomorijo kar kakšnih 300.000 nedolžnih prašičev. Poleg tega pa še kakšnih 30 milijonov drugih živali. To je izredno hud moralno-etični madež na Sloveniji. Ali je takšno morjenje v korist Slovenije oz. ali bomo na takšen način res dosegli blaginjo? Prepričani smo, da ne.
Na podeželju živi mnogo kristjanov. Čeprav ti verujejo v zapoved Ne ubijaj, pa mnogi kljub temu morijo prašiče. To je nerazumljivo, saj je bil Jezus vegetarijanec in prijatelj živali, ki se je zanje zavzemal na vsakem koraku.
Glavni razlog za takšna početja mnogih kristjanov je vsekakor dejstvo, da je katoliška cerkev prikrila in še prikriva Jezusov nauk in življenje, kakor tudi da nekatere zapovedi tolmači sebi v prid, čeprav je zapoved Ne ubijaj jasna, pa kakorkoli jo obračamo – torej velja tudi v odnosu do živali. 
Mnoge znanstvene raziskave dokazujejo, da je meso rizični faktor za mnoge civilizacijske bolezni. Zato bi bilo nujno in koristno za vse, da nas država čim prej informira in opozori na to. To bi bila velika pomoč tudi kmetom, ki bi tako laže, prenehali s kolinami in morda pridelovali in uživali bolj zdravo hrano. Zato pozivamo državo in cerkev naj povesta resnico glede ubijanja in uživanja mesa, vse kmete, ki še vedno imajo koline pa, da le-te odpravijo. Kajti možno je, da tudi nas ljudi zaradi tega doleti enako kruta usoda, kot je doletela živali.
»Kar ne želiš, da ti drugi storijo, ne stori ti drugim,« je zlato pravilo. Uporabimo ga! Kdo bi si želel biti na mestu prašiča, ki mu zabijejo klin v možgane ali doživi električni šok? 

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:
Stanko Valpatič, predsednik, in
Vlado Began, varuh pravic živali pri društvu