[tdc_zone]

[tdm_block_column_title title_text=”VmFiaWxvJTIwbmElMjB0aXNrb3ZubyUyMGtvbmZlcmVuY28lMjAlMjJwb2tvbCUyMG1lZHZlZG92JTIwc2UlMjBuYWRhbGp1amUlMjI=” title_tag=”h3″ title_size=”tdm-title-md” content_align_horizontal=”content-horiz-center” tds_title=”tds_title2″ tds_title3-subtitle_text=”” tds_title3-line_height=”2″ tds_title2-f_title_font_weight=”600″]

(Pokol medvedov se nadaljuje)

Minister za okolje in prostor je pred kratkim sprejel odločitev o odstrelu 75 rjavih medvedov, ki bo izveden v letu 2008. Društvo meni, da je ta odločitev ministra protiustavna in nezakonita, seveda tudi skrajno neetična in je zato na Ustavno sodišće Republike Slovenije vložilo pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti ministrovega pravilnika, ki omogoča pokol medvedov. 
Društvo meni, da ni podan nobeden pogoj za odstrel medvedov. Populacija medvedov je usklajena z okoljem, kot to ugotovil tudi Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, kar pomeni, da sploh ne obstoji zakonita pravna podlaga za odstrel, saj je ta v konkretnem primeru podana samo, če bi bilo medvedov preveč, kot to določa Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Poleg tega pa obstojijo tudi druge možnosti za razreševanje konfliktov med ljudmi in medvedi kot npr. plašenje medvedov in odlov živih medvedov ter njihova preselitev. Nesporno je, da je populacija medvedov v upadanju, kar je ugotovil tudi predlagatelj odstrela medvedov Zavod za gozdove Slovenije. To pa tudi kaže na to, da vrsta ni v ugodnem stanju, kar pomeni, da odstrel ni mogoč po tej strani, saj ta ne sme negativno vplivati na ugodno stanje ogrožene živalske vrste. Medvedi naj bi v letu 2007 povzročili za približno 80.000 EUR škode. Gre za banalno, nepomembno škodo, če npr. to primerjamo z državnimi nakupi vozil. Gre za 3 osebne avtomobile srednjega razreda. Tudi zaradi tega bo moralo grozljivo trpeti 75 medvedov, ki jih je minister obsodil na smrt in to brez da bi jim dal možnost obrambe. Ali je Slovenija civlizirana in kulturna država?
Iz neke ameriške raziskave je znano, da odstrel medvedov ne vpliva pozitivno na zmanjšanje konfliktov med ljudmi in medvedi ter da je bistven ukrep za zmanjšanje konliktov izobraževanje prebivalstva. Zato se postavi vprašanje, ali bo odstrel v škodo samo medvedov ali tudi lokalnega prebivalstva? Nanje namreč padejo posledice napačne državne politike in ne na kreatorje politike, ki sedijo v usnjenih naslonjačih. 
Društvo je že dvakrat poslalo papežu Benediktu XVI. pobudo za spremembo katoliškega nauka glede odnosa do živali in preklic izobčenja vegetarijancev. Po tem nauku je namreč dovoljeno klati in loviti živali, delati na njih poskuse, jih uporabljati za bikoborbe in podobno, čeprav ista cerkev po drugi strani trdi, da so živali od Boga ustvarjena bitja. V 6. stoletju n.š. je cerkev celo izobčila oz. preklela vegetarijance, kar pomeni, da jih je v duhovnem smislu poslala v večni pekel, v tem življenju pa so po nauku cerkve ljudje druge kategorije. Ker društvo na svoji pobudi ni dobilo nobenega odgovora, je z novo pobudo ponovno pozvalo papeža naj spremeni do živali sovražen katoliški nauk in prekliče prekletstvo vegetarijancev. V dobro vseh ljudi in družbe, saj je znano, da je živinoreja, to pa Katoliška cerkev na žalost podpira, največja grožnja okolju in podnebju. 

Na tiskovni konferenci, ki bo:

dne 19.3.2008 (sreda) ob 12.00
v prostorih STIC, Krekov trg 10, Ljubljana

vam tako želimo predstaviti:

  • pobudo za oceno ustavnosti in zakonitosti Pravilnika o spremembi Pravilnika o odvzemu osebkov vrste rjavega medveda (Ursus arctos) iz narave, vloženo na Ustavno sodišče RS in
  • pobudo papežu Benediktu XVI. za spremembo katoliškega nauka v zvezi z živalmi.

Navedeno problematiko bo na tiskovni konferenci predstavil odvetnik Vlado Began, varuh pravic živali pri našem društvu.

Prisrčno vabljeni Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice: Zanj Stanko Valpatič, predsednik 

[/tdc_zone]