Znanstveno poročilo o škodljivosti živinoreje

Skupina raziskovalcev z Elke Stehfest na čelu poudarja, da bi zmanjšanje količine govedine in svinjine vodilo k ogromnemu zmanjšanju ogljika, saj bi se vegetacija na neuporabljenih površinah občutno povečala. Model se nanaša na poljedelsko površino, ki se uporablja za pridelovanje dodatne hrane. Za to je potrebna veliko manjša površina. Med tem bi bil en del lahko neobdelan. Poleg tega se ne bi tvorilo na miljone ton metana letno. Podrobnosti te študije so bile objavljene v strokovni reviji Climatic Change. 
Učinki te spremembe bi zmanjšali stroške dragih tehnologij za zniževanje količine ogljika. K temu spadajo tudi elektrarne s čistim premogom. Strokovnjaki področja podnebnih sprememb že leta svarijo pred velikimi količinami ogljika, ki nastajajo zaradi proizvodnje mesa, predvsem govedina vodi do velikih škod. Metan se sprošča pri prebavljanju krav in pri razpadu gnoja. Za proizvodnjo 1 kg govedine morajo kmetje nakrmiti kravo s 15 kg žita in 30 kg osnovne krme. Žito zahteva gnoj, za katerega pridelavo tudi potrebujemo veliko energije.
Elke Stehfest je sedaj analizirala gospodarske vplive govedine in drugih vrst mesa s stroški stabilizacije vrednosti ogljika pri 450 delih na milijon. To vrednost omenjajo nekateri strokovnjaki v zvezi s preprečevanjem nevarnih katastrofalnih povodnji in dviga gladine morij. Znanstvenica izhaja iz tega, da se morajo, če se prehrambene navade ne spremene do 2050, izpusti omejiti za dve tretjini. Stroški zato so ocenjeni na okrog 40 bilijonov dolarjev. 
Če pa se svetovno prebivalstvo preusmeri na prehrano z malo mesa, kar bi bilo 70 gramov govedine in 325 gramov perutnine in jajc na teden, bi se sprostilo okrog 15 milijonov kvadratnih kilometrov koristnih kmetijskih površin. Tam rastoče rastlinstvo bi znatno zmanjšalo množino ogljika. Vrh tega bi se tam lahko zasadili rastline za pridobivanje bioenergije, ki nadomesti fosilna goriva. Prav tako bi se za 20% znižal izpust toplogrednih plinov. Vsi ti ukrepi bi lahko do leta 2050 razpolovili stroške, nastale zaradi podnebnih sprememb. Izračunane stroške je prikazal znanstvenik Raymond Desjardins iz Agriculture in Agri-Food Canada

Stanko Valpatič, predsednik

Vir: http://www.newscientist.com/article/dn16573-eating-less-meat-could-cu…