Trenutna zakonodaja - upravni postopki

V slovenskem pravnem sistemu so živali še vedno tretirane kot stvar in tudi zato še nimajo svojih pravic. Zakon o zaščiti živali določa samo obvezna ravnanja ljudi do živali, ki naj bi jih zaščitila, vendar pa te dolžnosti niso istočasno tudi pravice živali. Namreč, v primeru kršenja teh dolžnosti, ki se kažejo npr. v kršenju dostojanstva živali, le-te ne morejo iti na sodišče in tam zaščititi svojo fizično in psihično integriteto kot lahko to stori človek. Žival kot posameznica je še vedno tretirana kot del svoje vrste, s predpisi nekoliko zaščitena pred najbolj krutim zlorabljanjem, pa še to ne v vseh primerih, seveda odvisno tudi od vrste, pri čemer so hišne živali bolj zaščitene kot domače ali poskusne živali. Neke vrste pravica do življenja je bolj ali manj priznana vrsti kot takšni, ne pa tudi posamezni živali kot »delu« ali pripadnici te vrste. Najbolj je to vidno pri lovu, kjer npr. vrsti rjavega medveda in srne ne smeta izumreti oz. biti iztrebljeni, lahko pa se morijo pripadniki obeh vrst kakor to ustreza uničevalni antropocentrični ideologiji, ki vodi sedanjo pravno državo. Tako se v Sloveniji zakonito letno pomori kakšnih 30.000 srn in okoli 100 medvedov. Absurdno je, da ima »pravico do življenja« vrsta, posamezen njen del oz. pripadnik pa ne – seveda pa je ta pravica bolj ali manj samo teoretična, saj se vrsta uničuje s tem, ko se uničujejo njeni deli oz. habitat. Posamezni živali še vedno torej ni priznana osebnost, še vedno je stvar »posebne vrste«.

Ena izmed pomembnih nalog varuha pravic živali je tudi ta, da se bori za priznanje pravic živali in njihovo pravno ureditev. Pravno priznanje pravic živalim bi pomenilo, da bi le-te lahko samostojno nastopale v raznih pravnih postopkih – seveda po svojem zastopniku, saj zaradi narave stvari ne morejo osebno nastopati v postopkih – in tako ščitile svoje pravice, če bi bile le-te kršene (npr. pravico do osebnega dostojanstva ali pravico do življenja). 

Pot do priznanja pravic živali je, seveda na žalost, postopna. Eden izmed korakov, ki mogoče vodi do priznanja pravic, je tudi sodelovanje varuha pravic živali v upravnih postopkih, ki se kakorkoli tičejo živali in kjer kot stranski udeleženec zastopa interese živali. Gre za postopke, ki jih vodijo državni organi za izdajo raznih dovoljenj, ki imajo lahko negativne posledice za živali. Primer so dovoljenja za javne prireditve, kjer sodelujejo živali. Gre za razna tekmovanja in razstave psov oz. muc, konjske dirke, cirkuse in podobno. 

Seveda se v teh postopkih ne nasprotuje javni prireditvi kot takšni, nasprotuje se temu, da bi na prireditvi sodelovale živali in to kot tekmovalke, razstavni eksponati, cirkuški artikli ali podobno, saj to ni v njihovo korist in bi mogoče lahko negativno vplivalo na njihovo dobro počutje, ki jim ga je po predpisih dolžan zagotoviti skrbnik. Tekmovanje ali kakšna druga podobna prireditev namreč lahko pomeni za živali strah, prekomerno ali nepotrebno vznemirjenje in celo bolečine, kar vse pomeni trpljenje živali v smislu 10. točke 5. člena Zakona o zaščiti živali. Ne glede na to pa živali ne morejo biti neke vrste tekmovalni oz. prireditveni eksponat, saj so samostojne osebnosti oz. živa bitja s svojimi občutki, čustvi, inteligenco, dušo in niso stvari. Dejstvo, da se jih tretira kot osnovno sredstvo za doseganje človekovih želja (željo po uspehu, zmagi, …) krši njihovo dostojanstvo, in ne samo njihovo, tudi dostojanstvo mnogih prijateljev živali. 

V zvezi z razstavami psov je zelo zanimivo mnenje znanega slovenskega kinologa Jožeta Vidica, ki je o tej temi v reviji Moj pes (12/2006, str. 4) zapisal: »Zdajšnje razstave čedalje bolj postajajo nekakšno sejmišče, kjer lahko kupimo vse za svoje hišne ljubljence, psi v ocenjevalnih krogih in ob njih pa so bolj ali manj v ozadju. Mnogi kot pozabljeni čemijo v kovinskih ali drugačnih kletkah, so privezani ali pa jih pustijo kar v avtomobilu (tudi ob zelo visokih in zelo nizkih zunanjih temperaturah), med tem ko skrbniki nekje klepetajo, sedijo v gostilni ali počnejo kdove kaj. Zato nekateri, še zlasti varstveniki živali upravičeno menijo, da so razstave za pse zgolj oblika mučenja, psi pa postajajo marionete vse bolj grotesknega človekovega okusa. Ali so torej razstave sploh še potrebne?« 

Vsekakor niso potrebne, pa ne samo razstave psov, temveč tudi druge prireditve, kjer so živali zlorabljene kot osnovno sredstvo za doseganje človekovih egoističnih želja. Tudi do živali bi se bilo potrebno obnašati v smislu zlatega pravila, ki pravi, kar ne želiš, da drugi stori tebi, ne stori ti njim. Kdo si želi, da bi bil kot pes tekmovalni eksponat, ki bi ga lastniki uporabili za doseganje svojih ciljev? Kdo si želi, da bi moral kot konj preskakovati visoke ovire ali pa na kasaških dirkah »izpustiti dušo« za svojega lastnika, ki se mu gre samo za zmago? Kdo si želi, da bi ga kot cirkuško žival dneve in mesece na silo trenirali in mu uničili svobodno voljo, da bi se naučil neke bizarne cirkuške točke. In podobno.