Uspešni ali neuspešni primeri predlogov

Varuh pravic živali sodeluje kot glas živali v svojstvu stranskega udeleženca v vedno več upravnih postopkih, ki se tičejo živali. Tako je samo v prvi polovici leta 2007 sodeloval v okoli 30 postopkih, kjer so upravne enote (Ljubljana, Celje, Laško, Velenje, …) izdale dovoljenja za prireditve, kjer so sodelovale živali. Število državnih organov, ki vabijo varuha pravic živali v omenjene postopke, seveda v imenu Društva za osvoboditev živali in njihovih pravic, se veča, čeprav nekateri organi vse to še vedno ignorirajo, npr. tisti, ki se ukvarjajo s poskusi na živalih in velikimi zvermi. Vprašanje je, zakaj? Ali imajo mogoče slabo vest? Kdor deluje zakonito, se mu ni potrebno ničesar bati. 

Linki do predlogov