Vabilo na tiskovno konferenco "Masovna živinoreja in podnebne spremembe"

Podnebne spremembe so vedno hitrejše. V medijih beremo alarmantne naslove, kot npr.: Globalno segrevanje se približuje najvišji točki v zadnjih milijonih let, Črni scenariji se uresničujejo, Emisije Co2 se dvigujejo hitreje kot kdaj koli prej in podobno. Očitno je stanje na področju podnebja izredno resno. To se zaveda tudi mednarodna skupnost. Med 6. in 17. novembrom je zato v Nairobiju v Keniji potekalo 12. zasedanje Konference pogodbenic Okvirne konvencije ZN o spremembi podnebja in 2. zasedanje Konference pogodbenic Kjotskega protokola. 

Vzroki za klimatske spremembe so različni. Emisije toplogrednih plinov, kot so Co2, dušikov oksid in metan, imajo zelo pomembno vlogo. Velike količine teh plinov pa nastanejo v živinoreji ali pa zaradi živinoreje. Zato je masovna živinoreja eden izmed glavnih vzrokov oz. virov toplogrednih plinov in tako nosi veliko odgovornost za globalno segrevanje in podnebne spremembe. Masovna živinoreja bo tako imela pomemben, vendar pa izredno negativen, pomen pri družbenih spremembah, ki bodo nastale ali pa že nastajajo zaradi klimatskih sprememb.

Objavljeno je bilo tudi t.i. Sternovo poročilo o ekonomiki podnebnih sprememb. Nicholas Stern v svojem poročilu navaja, da je še mogoče preprečiti najhujše posledice globalnega segrevanja, vendar je potrebno takojšnje ukrepanje vlad, gospodarstvenikov in posameznikov. 

Zato smo, sledeč Sternovem pozivu o takojšnjem ukrepanju, pripravili Pobudo za opustitev masovne živinoreje v Sloveniji, saj menimo, da mora Slovenija takoj sprejeti določene ukrepe, da se preprečijo najhujše posledice globalnega segrevanja. To pobudo smo naslovili na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in v njem predlagamo ministrstvu, da naj čimprej pripravi vse potrebno, da se opusti masovna živinoreja, kot eden največjih vzrokov podnebnih sprememb, izvede prestrukturiranje te gospodarske dejavnosti in po potrebi ustanovi fond za pomoč vsem prizadetim.

Na tiskovni konferenci, ki bo:

v četrtek, 30. 11. 2006, ob 11.00 uri 
v prostorih STIC, Krekov trg 10, Ljubljana

vam tako želimo predstaviti omenjeno pobudo za opustitev masovne živinoreje. 

Navedeno problematiko bo na tiskovni konferenci predstavil Vlado Began, varuh pravic živali.

Prisrčno vabljeni!

Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice:
Zanj Stanko Valpatič, predsednik