VSAK DRUGI PIŠČANEC IMA BOLEZENSKE POVZROČITELJE, KI SO ODPORNI PROTI ANTIBIOTIKOM

410

Besedilo prevedla: Gretta Fegic
Vir: Freiheit für Tiere 1/2021

Več kot vsak drugi vzorec piščančjega mesa v treh največjih evropskih perutninskih koncernih je pokazal obremenjenost s povzročitelji, ki so odporni proti enemu ali več antibiotikom. Piščančje meso skupine PHW (Wiesenhof) največjega nemškega perutninskega koncerna je celo z do 59 odstotki obremenjeno s klicami, odpornimi na antibiotike. To dokazuje študija po naročilu Germanwatcha – organizacije za zaščito okolja in potrošnikov ter »Zdravnikov proti množični živinoreji«.


Te klice lahko pri ljudeh povzročijo resna infekcijska obolenja. Pri nekaterih vzorcih skupine PHW so našli celo povzročitelja MRSA (Meticilin Rezistentni Staphylococcus Aureus). Kot pravi študija, lahko ta povzročitelj sproži okužbe na koži, vnetje pljuč in zastrupitev krvi. MRSA prinaša infekcijsko tveganje predvsem za starejše in bolne ljudi.


51 odstotkov piščancev, obremenjenih z bolezenskimi povzročitelji, odpornimi proti antibiotikom

Pregledano je bilo 165 mesnih vzorcev treh vodilnih perutninskih koncernov v EU (PHW, LDC, Plukon).


Prenos antibiotične rezistence od živali na človeka

Antibiotike dajejo piščancem v reji. V telesu živali se razvijejo večrezistentne klice.
Klice, odporne proti antibiotikom, pridejo v okolje … in v hrano. Klice lahko povzročijo hude infekcije, proti katerim antibiotiki komajda pomagajo.


Grozijo infekcijske bolezni, ki jih ni mogoče zdraviti. Posebej strašljivo je: vsak tretji zavoj piščančjega mesa (35 %) vsebuje celo povzročitelje, ki so odporni proti rezervnim antibiotikom. To so antibiotiki v sili, ki jih dajejo ljudem, ko drugi antibiotiki ne pomagajo. V Evropi letno umre 33.000 ljudi zaradi nedelovanja antibiotikov.


»Visoke stopnje rezistence – posebno pri rezervnih antibiotikih – so nas presenetile in šokirale,« pravi Reinhild Benning, strokovnjakinja za živinorejo pri Germanwatch. Rezistenca na antibiotike je velikansko tveganje za ljudi. Še posebno v času korona pandemije potrebujejo pacienti s covidom in drugi pacienti zaradi spremljajočih bakterijskih bolezni pogosto učinkovite antibiotike. Kontaminirano piščančje meso iz industrijske reje prispeva k temu, da celo zadnji učinkoviti antibiotiki vse pogosteje odpovedo.


35 odstotkov piščančjega mesa je obremenjenega z rezistenco na rezervne antibiotike. Pregledanih je bilo 165 mesnih vzorcev treh vodilnih perutninskih koncernov v EU (PHW, LDC, Plukon).

Rezervni antibiotiki samo za ljudi! Evropska komisija mora ustaviti zlorabo antibiotikov v živalski industriji!

Zahteva: Prepoved rezervnih antibiotikov v hlevih

Dr. Imke Lührs, predsednica »Zdravnikov proti množični živinoreji«, pojasnjuje: »Zdravniki imamo navodilo za uporabo rezervnih antibiotikov na več področjih moderne medicine, tako pri tumorskih terapijah kot pri obsežnih operacijah in težkih nesrečah. Nevzdržno je, da so rezervni antibiotiki postali sredstvo za vzdrževanje sistema industrijske živinoreje. Potrebujemo učinkovite zakone za zaščito živali in prepoved uporabe rezervnih antibiotikov v hlevih.«


Kdor želi takoj nekaj narediti za svoje zdravje in zaščito živali, naj preprosto ne kupuje več piščančjega mesa!


Študija:
Hähnchenfleisch im Test auf Resistenzen gegen
Reserveantibiotika.
https://germanwatch.org/de/19460

Revija Osvoboditev živali, letnik 18, številka 41, junij 2021, str. 54-55.