Razno

Prispevki Skupine varuha pravic živali so bili objavljeni v raznih revijah
Osvoboditev živali

Arhiv revij najdete – TUKAJ.

Pripombe na Zakon o zaščiti živali (9.11.2018)

Dne 9.11.2018 je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice podalo pripombe k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaščiti živali.

  • Poskusi na živalih – sedaj se skladno z direktivo EU imenujejo »postopki«, čeprav potrebe po zamaskiranju izrazov ni; še posebno bi se bilo tega potrebno izogibati, ko pride do zaščite živali. Strokovna telesa in kavtele, ki jih našteva zakon v povezavi z zaščito živali, ko se izvajajo poskusi na njih, so zelo skopo definirani in netransparentni. Gre za očitno prazna imenovanja, kjer se odgovornosti takih »strokovnjakov« in »komisij« ne vzpostavlja, skrb za dobrobit živali v takih postopkih pa ni realno zagotovljena oziroma kljub kršitvam do posledic na ravni strokovnjakov in komisij ne prihaja. Novi nazivi in nova telesa so ustanovljeni, nalaga se jim delo in zahteva po strokovnosti, vendar njihova mnenja, priporočila in strokovno znanje, ki se zahteva in financira, ne pomenijo povsem nič v postopku, kjer je zaščita živali res potrebna. En izmed takih organov je »Etična komisija«, svetovalni organ pri odobriti poskusov na živalih, ki podaja neobvezujoča mnenja in katere sestava je skrivnostna in nerazkrita javnosti. Tako so z zakonom podeljene pristojnosti organu, katerega vloga z zakonom sploh ni definirana, ni vzpostavljen sistem nadzora in odgovornosti, kar zaščito živali v segmentu poskusov oziroma procesov na živalih naredi le provizorično.
  • Čipiranje lastniških mačk – Izkazovanje lastništva lahko vpliva na del neodgovorne skrbi za živali, vendar večinski problem v Sloveniji leži v ruralnih območjih v povezavi z t. i. »prostoživečimi mačkami«, kjer ni nobenega nadzora nad lastništvom, sterilizacijo, kastracijo in zdravstvenem stanjem mačk. Prav tako bi bila zahteva po čipiranju smiselna le ob sočasni kazenski določbi, v nasprotnem primeru taka določba ostane le črka na papirju, ki je v realnosti ni možno izvršiti.
  • Nevarni pes – primarni fokus države bi moral biti na skrbnikih takšnih psov, saj slovenska zakonodaja ne predpisuje nobenih trajnostnih ukrepov, ki bi tem osebam preprečile možnosti skrbništva živali, ki jih v veliki večini z lastnimi dejanji in neprimerno vzgojo ustvarjajo v nevarna bitja (ukrep prepovedi lastništva živali ali centralni register prestopnikov s področja zaščite živali). Nenehno poudarjanje, ne glede na izzvanost, in sočasno opuščanje ukrepov v zakonu proti skrbniku takšne živali, je povsem nepravično do živali, ki postanejo primarna tarča in žrtev ukrepov v teh postopkih, medtem ko skrbniki ne prevzemajo glavni del odgovornosti.
  • Ukinitev evtanazij – Živali, ki nimajo skrbnika, bi morale biti podvržene oskrbi in vzdrževanju celotne družbe, to pomeni države in občin, ki bi do oddaje morale poskrbeti za njih. Finančno bi ta obveznost morala biti deljena med državo in občino; tak način financiranja pa bi spodbudil tudi občine, da bolj nadzorujejo probleme nezaželenih legel, ki so posledica opustitve sterilizacij in kastracij. Spodbujanje oddaje živali iz zavetišč pa verjetno ne bo spodbujeno s finančno obremenitvijo zavetišč; najbolj optimalen sistem bi bil, da je država ali občina skrbnik živali, katere financira, medtem ko bi neprofitna društva skrbela za te živali v okviru teh sredstev.

Več si lahko preberete TUKAJ – Pripombe k ZAKONU O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI (Datoteka).

Priprava vloge za ureditev prometne signalizacije na območjih pogostega povoza domačih živali (mačk) na prošnjo pobudnika (19.9.2018)

Vloga za ureditev prometne signalizacije je namenjena prebivalcem območij prometnih cest, kjer je visoko število povoza predvsem prostoživečih mačk.

Skladno z 6. členom Zakona o pravilih cestnega prometa so občine odgovorne za varen in nemoten promet na občinskih cestah. To besedilo prevzema tudi 1. odstavek 100. člena Zakona o cestah, ki v nadaljevanju določa, da prometno ureditev na občinskih cestah določijo občine. Iz tega člena izhaja določitev ukrepa za umirjanje prometa, ki predvideva postavitev prometnih znakov in drugih ovir, ki omogočijo umiritev prometa.

V primeru podajanja predloga občini, vam predlagamo, da zraven predložite še podpise stanovalcev zadevnega območja, ter s tem izkažete da gre za širše podprt zahtevek.

Več si lahko preberete TUKAJ – Priprava vloge za ureditev prometne signalizacije na območjih pogostega povoza domačih živali (mačk) na prošnjo pobudnika (Datoteka).