Vabilo predsedniku države k sodelovanju pri akciji: Pobuda občinam za brezmesni dan v tednu (2009)

Tiskovno sporočilo: Živinorejske farme so leglo hudih bolezni (21.10.2008)

Peticija za odpravo subvencij uničevalnemu kmetijstvu

Stanje narave v Sloveniji je zelo slabo. Voda in zrak sta bolj ali manj zastrupljena, prst v zemlji umira, rastlinski svet je vedno bolj bolan, kar velja tudi za vse vrste živali. Tudi s človekom ni nič bolje. Več o peticiji

Obtožba vodilnih EU funkcionarjov zaradi mučenja bikov pri bikoborbah

Glavni tožitelj pri mednarodnem sodišču za pravice živali v Ženevi dr. Christian Sailer je 24 novembra 2003 vložil obtožnico zoper vodilne EU funkcionarje v zvezi z mučenjem živali pri bikoborbah. Več o obtožbah