Spoštovani!

Pred vami je Stanko Valpatič, ki živi in deluje kot ekološki kmet na kmetiji Za naravo. Na podlagi svojih 35-letnih izkušenj spremljanja narave, ekološkega kmetovanja z rastlinami, opazovanjem življenja v zemlji, nam bo podal zelo pomembna spoznanja za našo skupno in lepo prihodnost.