Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice si prizadeva storiti čim več v dobro živali oziroma za njihovo zaščito. Ob mnogih aktivnostih in prostovoljnem delu pa potrebujemo za svoje delovanje tudi finančna sredstva. Z njimi financiramo razne projekte, kot so vegetarijanski pikniki in druge prireditve, izdajanje revije in drugih brezplačnih publikacij (letaki, plakati …), delovanje varuha pravic živali in drugo.

Društvo se v pretežni meri financira s članarinami in donacijami, nekaj sredstev pa pridobimo tudi preko sponzorstev in oglaševanja ter prodaje. Za svoje delo ne prejemamo denarja od države. To vse pomeni, da je naše delovanje v veliki meri odvisno od dobre volje posameznikov
in pravnih oseb. Vsaka finančna pomoč pomeni dragocen prispevek in podporo našemu delu. Zato pozivamo vse prijatelje živali, da nam pri borbi za osvoboditev živali pomagate.

Neposredna donacija na naš račun

Kdor želi prispevati finančna sredstva za splošno dejavnost društva, lahko to stori z nakazilom na TRR št.:
SI56 02011-0253228311 sklic 00 050

Kdor želi prispevati finančna sredstva za izdajanje revije Osvoboditev živali, lahko to stori z nakazilom na TRR št.:
SI56 02011-0253228311 sklic 00 04

Za vse prispevke se zahvaljujemo.

 

Odprite trajnik v dobro društva (direktna obremenitev računa)

Z mesečno donacijo v višini, ki jo sami določite, imate možnost, da nas dolgoročno finančno podprete. Če se odločite za to možnost, prosimo, izpolnite obrazec Direktna obremenitev SEPA, ki ga lahko s klikom na ikono  naložite v svoj računalnik. Prosimo vas, da na izpolnjen obrazec dopišete svojo telefonsko številko. Na podlagi tega obrazca bomo z banko uredili vse potrebno za uvedbo trajnika. Ker pa smo se v pogodbi z banko zavezali, da bomo preverili identiteto donatorja, vas bomo po prejemu izpolnjenega obrazca poklicali po telefonu in preverili podatke.

Seveda lahko pooblastilo oz. donacijo vedno prekličete, kar pomeni, da bo banka prenehala z odtegovanjem doniranega zneska z vašega računa.

Hvala za dolgoročno podporo.

 

Donirajte nam del svoje dohodnine

Davčni zavezanci lahko do 1 odstotka odmerjene dohodnine namenijo enemu ali več upravičencem s seznama, ki ga določi vlada. Na tem seznamu je tudi naše društvo. Če nam namenite del dohodnine, lahko pa nam namenite 0,1%, 0,2%, 0,3% itn. ali 1% dohodnine, s tem niste prikrajšani, saj bi sicer šel ta del vaše dohodnine v državni proračun. Organizacijo, ki ji boste namenili del dohodnine, vedno lahko izberete pri svojem davčnem organu. V ta namen pošljete temu organu ustrezno izjavo oz. obrazec, ki ga lahko dobite tudi na naši spletni strani. Zavezanci, ki imajo digitalno potrdilo lahko zahtevo oddajo elektronsko preko portala e-Davki. V kolikor ne veste, kateri davčni organ je pristojen za vas, lahko izjavo pošljete nam in mi jo bomo posredovali na pristojen davčni urad.

Potrebni podatki o društvu so:

  • ime in naslov: Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice, Ostrožno pri Ponikvi 26, 3232 Ponikva
  • davčna številka: 68844930

Z naše strani delno izpolnjeni obrazec najdete TUKAJ.

Hvala za pomoč!