Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice je bilo ustanovljeno pred več kot 20 leti. Že takrat smo mnogi vedeli, da so živali naši bližnji, da nobena žival ni ustvarjena za našo prehrano ali kakršno koli drugo korist, da človek nima pravice ubijati in mučiti nobene živali oziroma življenja. Tako smo začeli javno govoriti, da bi bilo dobro delati korake k vegetarijanstvu, torej prispevati k zmanjšanju mučenja in ubijanja živali. 

Večina naših članov in simpatizerjev je bila v tistem času, pred več kot 20 leti, na poti k vegetarijanstvu, nekateri so že bili vegetarijanci, drugi pa so morda počasi, korak za korakom prešli k veganskemu oz. rastlinskemu prehranjevanju.

Po dobrem desetletju smo počasi začeli vedno bolj in bolj opozarjati na mučenje in trpljenje živali na kokošjih farmah pri proizvodnji jajc ter v mlečni industriji. V javnosti smo začeli govoriti o veganstvu, kar pomeni korak naprej in še večji prispevek k zmanjšanju mučenja in trpljenja živali kot pri vegetarijanstvu. Od takrat je minilo dobro desetletje in zopet želimo narediti korak naprej ter še dodatno prispevati k zmanjševanju mučenja in ubijanja živali. Javno bomo pričeli govoriti o CELOVITEM VEGANSTVU, ki pomeni še večji prispevek k zmanjšanju mučenja in trpljenja živali kot pri veganstvu.

Ko smo na začetku ljudi spodbujali k vegetarijanstvu, smo naleteli na neodobravanje pri večini ljudi, državnih organih, celo pri društvih za zaščito živali. Tudi nekateri naši člani in simpatizerji so, vsaj v začetnih letih, prav tako imeli pripombe, da preveč poudarka dajemo vegetarijanstvu. Ko smo počasi, res počasi začeli ljudi vzpodbujati k veganstvu, smo prav tako naleteli na neodobravanje v javnosti, kakor tudi med našimi člani in simpatizerji. Toda če danes pogledamo naše delovanje za nazaj, lahko vseeno rečemo, da je bilo za mnoge ljudi, živali in naravo koristno.

Možno je, da bo tudi CELOVITO VEGANSTVO za nekatere moteče, tako zunaj kot tudi znotraj društva. Vendar se na to doslej nismo ozirali in se tudi odslej ne bomo. Gremo naprej proti našemu cilju, naši viziji, ki so jo zapisali že ustanovitelji društva, in sicer, da želimo počasi, korak za korakom prenesti med ljudi informacijo o enosti celotnega stvarstva ter tako prispevati svoj delež k miru, k nastanku Kraljestva miru na Zemlji.

OD SAMEGA ZAČETKA NAŠEGA DELOVANJA VELJA: VSAK JE SVOBODEN PRI SVOJIH ODLOČITVAH

Drage članice, člani in vsi simpatizerji. Kot je zapisano zgoraj, je vsak človek svoboden in se sam odloča, kako bo živel ter kaj mu je v življenju prioriteta. To velja za vsa področja življenja. Trdimo pa, da je koristno in dobro, če poznamo in se zavedamo, kako je pridelana naša hrana – tudi rastlinska. Tako se lažje odločimo, ali bomo še naprej jedli meso, ali bomo vegetarijanec ali vegan, ali pa bomo delali korake k celovitemu veganstvu. Vsak posameznik se sam odloča, ali želi kaj spremeniti pri svojem razmišljanju in načinu življenja ter s kakšno hitrostjo bo naredil spremembo ali korak v življenju. Naš namen je torej le podati informacije za razmišljanje.

ZAKAJ CELOVITO VEGANSTVO IN NE VEČ VEGANSTVO?

Razvoj znanosti vedno bolj povzroča mučenje in ubijanje živali na mnogih področjih, ki ju zavestno ali nezavedno podpirata tudi vegetarijanstvo in veganstvo. Iz leta v leto se povečuje število ubitih in mučenih živali, tudi za pridelavo vegetarijanske in veganske hrane ter pijač, živali se muči in ubija za potrebe farmacevtske in kemijske industrije, v vojaške namene, pri genski manipulaciji in še kje.

Veganstvo torej ne obravnava enakovredno vseh živali; nekatere se namreč še vedno lahko muči in ubija - za nekatere naše tako imenovane nujne potrebe in koristi. Za nas pa je vsako NAMERNO mučenje in ubijanje živali nesprejemljivo! Kot že rečeno: želimo spoštovati razmišljanje, delovanje in svobodo vsakega posameznika, vendar bomo od sedaj naprej pri Društvu za osvoboditev živali in njihove pravice postopoma in počasi javno govorili in delali korake k CELOVITEMU VEGANSTVU.

PRIDELAVA VEGANSKE HRANE, PIJAČ IN GSO

Veganstvo, kot ga poznamo, podpira konvencionalno kmetijstvo, kjer se namerno ubija mnoge živali in življenje v tleh z umetnimi gnojili ter smrtonosnimi škropivi. To ni več skrivnost in dejstvo je, da takšno kmetijstvo sodi med največje onesnaževalce narave in voda ter ubijalce živali, rastlin in posledično tudi ljudi.

Nekateri vemo, da nam je Božji duh v zadnjih 50 letih po preroški besedi za današnji čas, po Gabriele, podal veliko boljši koncept kmetovanja, kot je tudi ekološko kmetijstvo. Toda vseeno v ekološkem kmetijstvu še zdaleč ni tako velikega in obsežnega namernega ubijanja, kot se to dogaja v prej omenjenem konvencionalnem kmetijstvu. Lahko trdimo, da je ekološka pridelava rastlinske hrane veliko boljša za živali, naravo in ljudi. Ekološke živinoreje pa itak ne podpiramo.

Sadje, jagodičevje, oreščki, semena, kaše, žita in zelenjava, ki so pridelani s pesticidi, nosijo v sebi informacijo UBIJ. Beseda PESTICID je namreč sestavljena iz dveh latinskih besed: pestis, kar pomeni kuga, ter cidium, kar pomeni umor. Za umor pravimo, da je kvalificirana oblika uboja. To se tudi dogaja. Škropiva ubijajo živali in življenje povsod. Skozi leta pa tiho, počasi, skoraj neopazno povzročajo bolezni in trpljenje ter pomor ljudi.

Okrutni poskusi na živalih se izvajajo za razvoj, izdelavo ter pridobivanje dovoljenj za uporabo pesticidov. Tako pesticidi ne le, da ubijajo živali in življenje v in na poljih, ampak povzročajo mučenje, trpljenje in ubijanje živali že pred njihovo uporabo na poljih.

Znanost, ki jo vsi drago plačujemo, je kriva za nepredstavljivo mučenje in ubijanje živali na mnogih področjih. Eno od takšnih področij, na katera nikakor ne smemo pozabiti, je GSO (genetsko spremenjeni organizmi). Del tega živalim in naravi neprijaznega kmetijstva je namreč tudi gensko spreminjanje organizmov, kar povzroča smrt in trpljenje živali. V ekološkem kmetijstvu so GSO prepovedani.

FARMACIJA, KEMIJSKA INDUSTRIJA, IZDELAVA OROŽJA IN BOJNIH STRUPOV

Ne smemo pozabiti na okrutne poskuse na živalih za zdravila in cepiva ter dejstvo, ki ga potrjujejo mnogi farmacevti, da nekatera zdravila in cepiva vsebujejo živalske sestavine. Okrutni poskusi na živalih se izvajajo tudi za potrebe kemijske in vojaške industrije ter za testiranje orožja in bojnih strupov.

Smo kdaj pomislili, kaj se zgodi, ko izstrelijo ali odvržejo bombo na zemljo ali v vodo? Daleč naokrog, odvisno od moči bombe, sta pohabljena ali uničena ves živalski in rastlinski svet.

Smo kdaj pomislili, kaj se zgodi z življenjem na in v tleh, ko se po njih pelje vojaški tank, ki tehta 60 ton in več? Zaradi prekomerne teže tla tako stisne, da vse živali na tleh in v zgornjem delu tal ubije. Tank porabi več kot 400 litrov dizla na 100 km. Nam, malim državljanom, pa se pridiga o nekem varčevanju in o prispevanju dviga CO2 pri vožnji z avtomobilom. Za primerjavo: človek, ki v svojem življenju vozi avtomobil 60 let, ne bo porabil toliko goriva, kot ga lahko porabi en vojaški tank v enem tednu. Da o strašanski porabi goriva vojaških letal niti ne govorimo. Obstoječe veganstvo bi se moralo distancirati tudi od vsega tega v svetu. Pa je tako?

IZGOVORI, DA SE LAHKO UBIJA IN MUČI ŽIVALI, SO PRISOTNI SKOZI CELOTNO ZGODOVINO

Izgovori so vedno bili in bodo. Že tisočletja se ljudi sili in nagovarja k uživanju mesa. Že tako rekoč od rojstva dalje poslušamo vsiljene laži, kako nujno potrebno je jesti meso, mleko in jajca. Mnogi danes dokazujemo, da to ne drži, da so to le izgovori za doseganje nekih osebnih ciljev posameznikov ali skupin, da gre za laži in veliko prevaro.

Seveda obstajajo izgovori tudi glede CELOVITEGA VEGANSTVA, celo s strani nekaterih veganov. Ti se običajno glasijo: saj si ne morejo vsi privoščiti ekološke ali kakšne druge oblike sonaravno pridelane prehrane; ali pa: zdravila in cepiva nas zdravijo, da se lahko borimo za živali, orožje nas ščiti pred napadalci ... in še bi lahko naštevali. Pa je res tako?

Veliko ljudi pri izbiri in nakupu hrane gleda na vsak evro, da bo čim cenejša - kupiti si avtomobil, ki stane 10, 20 tisoč evrov ali še več, pa večini ljudi ne predstavlja problema. Kdaj bomo končno doumeli, da vsako, tudi najmanjše nasilje povzroči nasilje ter vodi do še večjega nasilja, da nikoli ne bomo celostno ozdraveli na račun trpljenja drugega bitja ali narave? Zdrava neonesnažena voda, zemlja, zrak in raznovrstnost živih bitij so nekaj neprecenljivega in naše največje bogastvo.

CELOVITO VEGANSTVO

Pod pojmom celovito veganstvo razumemo, da je nesprejemljivo vsako NAMERNO ubijanje, mučenje in izkoriščanje živali ter narave. Nesprejemljivi so tako vse raziskave znanosti in njeni dosežki, za kakršen koli namen, s katerimi se ali bi se lahko namerno mučilo in ubijalo živali in naravo ter posledično ljudi.

- Nesprejemljiva sta izdelovanje in uporaba vseh smrtonosnih škropiv, ki se uporabljajo v kmetijstvu ali kjerkoli drugje za ubijanje katerih koli živali, življenja v tleh, v vodi in rastlinskega sveta.

- Nesprejemljivi so vsi poskusi na živalih za potrebe farmacevtske industrije ter uporaba katere koli živali ali živalskih sestavin za izdelavo zdravil in cepiv. 

- Nesprejemljiva sta izdelovanje in uporaba orožja, tudi v okviru t. i. vojaških vaj.

Celovito veganstvo podpira le miroljubne rešitve na vseh področjih našega življenja. Mnogi iz izkušenj vemo, da to ni utopija, da je možno tako živeti in da že vsak mali korak k miroljubnemu odnosu do celotnega stvarstva koristi tudi nam, ljudem. Daje nam veselje in energijo za življenje in delo, pomaga nam pri širitvi zavesti, počasi se nam odpirata popolnoma nov, povezujoč pogled na celotno stvarstvo in želja po miroljubnih rešitvah v odnosu do soljudi, živali, rastlin ter celotne narave. 

 

Besedilo: Stanko Valpatič

Revija Osvoboditev živali, letnik 22, številka 47, str. 18-21.