Kot prejšnja leta se je Društvo za osvoboditev živali in njihove pravice (DOŽ) tudi v letu 2023 aktivno vključevalo tako v javne razprave v povezavi z zaščito živali in okolja kot v postopke v zvezi z zaščito živali in okolja. Skupino je vodila članica Društva za osvoboditev živali in njihove pravice (DOŽ), pravnica mag. Monika Naumovski.

16. 1. 2023  sta se predsednik Stanko Valpatič in članica pravne skupine Metka Pekle udeležila posveta za izboljšanje področja varstva in zaščite živali (posvet je organizirala in vodila predsednica Državnega zbora Urška Klakočar Zupančič) v Državnem zboru ter nagovorila zbrane predstavnike politike, strokovnih združenj in nevladnih organizacij.   

V kratkem prispevku, ki ga je izza govornice prebrala Metka Pekle, je v imenu DOŽ izpostavila:    
1) Nujna je boljša zaščita ne le domačih, temveč tudi rejnih in prostoživečih živali ob spoštovanju okolja.  
2) Zakon o zaščiti živali ne nudi zaščite vsem skupinam živali enako.
3) Trenutni predpisi rejnim živalim ne zagotavljajo naravnega vedenja in povzročajo trpljenje.
4) Inšpektorat - Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) bi bilo potrebno umestiti pod Ministrstvo za zdravje (MZ)  ali pa jo opredeliti kot neodvisni organ. Njeno učinkovitost bi okrepilo tudi nošenje telesnih kamer, izvajanje rednih, nenapovedanih nadzorov ter namestitev videonadzora v klavnice in živinorejske obrate.
5) Ustanovi naj se Urad varuha pravic živali, ki naj bo podrejen neposredno državnemu zboru. 

18. 1. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) pozvala člane društva, naj odgovorijo Tini Osterman  na vprašanje v zvezi s tem, kako ustaviti ubijanje živali v klavnicah. 

19. 1. 2023 se je pravna skupina (Monika Naumovski) povezala z Brigito Leban in Barbaro Györfi na področju problematike medvedov v ujetništvu v Sloveniji. Monika Naumovski je pripravila zbirko predpisov, ki urejajo položaj prostoživečih živali (ZZZiv, ZON, ZDLov-1 in podzakonski akti). Izdelala je podrobno časovnico za izvedbo nalog  s tremi rubrikami: 1) naloga (zaprosilo ali dopis, ki je bil poslan ali ga je treba poslati); 2) nosilec (kaj je treba narediti in kdo je/bo nalogo opravil; največkrat je v časovnico zapisala sebe); 3) rok (do katerega je bilo nekaj narejeno ali do katerega je treba nekaj narediti).

31. 1. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) svetovala gospe Ani Taylor, ki je pisala o ženski, ki ima psihične probleme in po njenem ne skrbi ustrezno za psa.

12. 2. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) odgovorila gospe Mojci Prislan v zvezi s primerom neprimernega ravnanja z živalmi (govedo  v gnojnici,  Log nad Škofjo Loko). Gospa Prislan je bila v dilemi, ali naj prijavi mučenje živali ali ne. Pravna skupina ji je posredovala  informacije iz ZZŽ-iv in Pravilnika o zaščiti rejnih živali ter link za spletno stran DOŽ (tam je lahko našla obrazec in vzorec prijave). 

16. 2. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) poslala na naslov Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano zaprosilo za posredovanje informacij javnega značaja v zvezi s seznamom prepovedanih živali, določenim s strani MKGP v soglasju z ministrom MNVP. 

16. 2. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) poslala na naslov Ministrstva za naravne vire in prostor zaprosilo za posredovanje informacij javnega značaja v zvezi s seznamom prepovedanih živali, določenim s strani MKGP v soglasju z ministrom MNVP, o točnem izteku pogodbe s trenutnim zatočiščem za prostoživeče živali, o časovnici spremembe Uredbe o zatočišču za živali prosto živečih vrst ter o načrtih v zvezi z namestitvijo eksotičnih živali.

12. 2. in 16. 2. 2023  je pravna skupina (Monika Naumovski) svetovala gospe Darji Mlakar iz Kamnika (poslala e-sporočili) v zvezi z več primeri psov, ki so po opisu gospe živeli v nemogočih bivalnih razmerah. 

16. 2. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) odgovorila na prošnjo Irene Kranjc za podporo in pravni nasvet v zvezi s cepljenjem njene psičke; zaradi malenkostne napake jo je doletel ukrep, ki ga je razumela kot izrazito zaslužkarski na račun dobrobiti živali. 

16. 3. 2023 je pravna skupina (Drago Gorjup) na prošnjo prijaviteljev neprimernega ravnanja z živalmi (telička, Smokuč pri Žirovnici, prijava 26. 9. 2022) pisala na naslov UVHVVR  prošnjo za povratno informacijo o stanju postopka.

20. 2. 2023  je pravna skupina (Monika Naumovski) raziskovalki Senki Šifkovič Vrbica (ki je skupaj s  švedsko univerzo raziskovala sodne primere varstva zavarovanih vrst živali v Sloveniji od leta 2004 dalje) posredovala podatke o tem, katere postopke pred Upravnim sodiščem za varstvo zavarovanih vrst živali je po letu 2004 sprožilo naše društvo.

9. 4.  2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) poslala na naslov MKGP zaprosilo za informacijo, koliko inšpekcijskih postopkov je bilo sproženih zaradi odsotnosti ali neustrezne skrbi živali po smrti zapustnika kot lastnika živali oziroma v povezavi z zapuščinskimi postopki v zadnjih petih letih (2017 - 2023). 

12. 4. 2023 je pravna skupina poslala prijavo neprimernega ravnanja z živaljo (pes na verigi na samem, Straža pri Novem mestu) na naslov UVHVVR.  

14. 4. 2023 je pravna skupina (M. Naumovski) na prošnjo prijaviteljice zanemarjanja živali na posestvu v Lokvi pri Divači (prijava 6. 10. 2022) pisala na naslov UVHVVR prošnjo za povratno informacijo o stanju postopka.

22. 5. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) poslala na naslove Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., gp.mnvp.si  in  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  dopis v zvezi z načrtovanim odstrelom nutrij na območju Mestne občine Ljubljana  s prošnjo za vročitev odločbe in zadržanje vseh nadaljnjih postopkov,  dokler se ne izpelje postopek ustrezno z možnostjo varovanja vseh interesov, ki jih je potrebno upoštevati. 

6. 6. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) poslala na naslove Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  dopis, v katerem je navedla vrsto razlogov in utemeljitev, zaradi katerih je  nujno, da se društvu prizna pravni interes v postopku izdaje dovoljenja za odstrel nutrij. Obenem je zaprosila za informacije javnega značaja:  odločbo št. 341-106/2022/4, podlago za sprejem odločbe št. 341-106/2022/4), pravne podlage za usmrtitev nutrij v primeru, da se namerava izvajati odlov (ujetje živega osebka) na podlagi petega odstavka 43. člena ZDLov-1, ter podlago za uporabo sredstev iz Podnebnega sklada. 

12. 7. 2023 se je članica pravne skupine Metka Pekle udeležila javne predstavitev mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZZŽiv-F v mali dvorani Državnega zbora, ki jo je organiziral Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS.

14. 7. 2023 je pravna skupina poslala na naslov MKGP in  MNVP dopis o tem, da bi želeli z naslovnima ministrstvoma preveriti določene vidike nadaljnjega ravnanja s prostoživečimi živalmi. V dopisu je naštela naslednje vidike:
1) ustavna skladnost sprejete zakonodaje,
2) nujnost ustanovitve zatočišča za prostoživeče (tudi eksotične) živali, ki bo obravnavalo vse pomoči potrebne prostoživeče živali tudi takrat, ko bodo začeli seznami učinkovati v praksi;
3) prošnja za informacijo, kdaj naj bi se točno spreminjala Uredba o zatočišču za živali prosto živečih vrst;
4) pobuda za ustanovitev skupine, ki bi temeljito prenovila Prilogo I navedene Odredbe. 

15. 7. 2023  je bilo na spletni strani Facebook objavljeno poročilo članice pravne skupine Metke Pekle z naslovom  Nevladne organizacije ponovno v Državnem zboru. V poročilu je  povzela dogajanje na javni predstavitvi mnenj o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah ZZŽ-iv, ki je 12. 7. 2023 potekala v Državnem zboru v organizaciji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS.

26. 7. 2023  je pravna skupina (Metka Pekle) odgovorila gospe Lani Intihar iz Loške doline v zvezi s primerom neprimernega ravnanja z živalmi (v ogradi zaprta konja brez zavetja) in ji navedla informacije iz ZZŽ-iv in Pravilnika o zaščiti rejnih živali ter link za našo spletno stran (obrazec in vzorec prijave). 

15. 8. 2023 se je članica pravne skupine Metka Pekle udeležila sestanka v Kulturnem domu na Vranskem, kjer naj bi se sestali predstavniki 22 nevladnih organizacij s področja zaščite živali. (Prisotni so bili predstavniki iz 11 društev, iz treh društev pa preko elektronskega sporočila.) Dnevni red sestanka: 1) Izbira treh predstavnikov za zastopanje na 10. seji Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.  2) Določitev odgovornih oseb za ustanovitev Zveze organizacij na področju zaščite živali (ZOPZŽ)  3) Določitev termina naslednjega srečanja. 

23. 8. 2023 je pravna skupina organizirala videokonferenco, ki sta se je poleg Monike Naumovski in Metke Pekle udeležili tudi Jadranka Juras iz Lajke in Nevenka Lukić Rojšek iz Anime. Tema sestanka je bila: upravni spor s tožbo pri Upravnem sodišču v zvezi z odvzemom nutrij iz narave. Sklenjen je bil dogovor, da DOŽ  in društvo Alpe Adria Green (AAG) sprožita skupaj upravni spor zoper odločbo o zavrženju vloge Društva za osvoboditev živali in njihove pravice v upravni zadevi priglasitve stranske udeležbe v postopku izdaje odločbe o odlovu nutrij.

23. 8. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) odgovorila na pobudo in prošnjo za pravni nasvet Denisa Stojka, ki se je odločil preprečiti širitev prašičjereje v Spodnji Ščavnici.

6. 9. 2023 je pravna skupina (Monika Naumovski) skupaj z društvom Alpe Adria Green pripravila tožbo zoper Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  zaradi odprave Sklepa MKGP  št. 341-106/2023/4 z dne 27. 7. 2023  in ugotovitve nezakonitosti upravnega akta ter Predlog za začasno odredbo za zadržanje izvajanja Odločbe št. 341-106/2022/4 z dne 23. 9. 2022.

6. 10. 2023  je pravna skupina naslovila na Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direktorat za naravo, na gospo dr. Katarino Groznik Zeiler  dopis, v katerem je opozorila na kršitev 111. člena Zakona o ohranjanju narave, za katero je odgovorno MNVP, ker v naši državi ni bilo uradnega zatočišča za prostoživeče živali. (Družba Golob d. o. o. je v letu 2023 opravljala naloge zatočišča prostovoljno, brezplačno, kot poslovodja brez naročila, čeprav bi za izvajanje teh nalog po Zakonu o ohranjanju narave moralo skrbeti naslovno ministrstvo.)

9. 10. 2023  je pravna skupina naslovila na Ministrstvo za naravne vire in prostor Zahtevo za posredovanje dokumentacije oz. informacij na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja v zvezi z izvajanjem določbe 111. člena Zakona o ohranjanju narave. 

Oktober 2023: član pravne skupine Martin Vrečko in član medijske skupine Valentin Gorjanc sta pripravila izhodiščna vprašanja, ki jih je DOŽ želelo razčistiti pred vstopom v zvezo. Izhodišča predstavljajo pogoj za vstop DOŽ v zvezo in jih je pravna skupina poslala sklicateljici prvega sestanka predstavnikov društev. (Sestanek je bil nov korak na poti ustanovitve zveze nevladnih organizacij s področja zaščite in dobrobiti živali.) 

3. 11. 2023 je članica pravne skupine Metka Pekle opravila intervju z vodjo zavetišča za zaščitene prostoživeče živali na Muti na Koroškem, z dr. Zlatkom Golobom. 

19. 11. 2023 se je članica pravne skupine Metka Pekle udeležila 1. neuradnega sestanka zveze organizacij za zaščito živali v plesni šoli Impulz v Medvodah. Na sestanku (ki ga je vodila Maša Cerjak iz DZZŽ Ljubljana)  je dobila okvirne odgovore na vprašanja, ki jih je želelo pred vstopom v zvezo razčistiti naše društvo.  Na srečanju so se javili člani in članice  različnih društev,  ki so prevzeli naloge v zvezi s samim  aktom ustanovitve zveze. Zavezali so se, da bodo formulirali pogoje, ki jih morajo izpolnjevati društva, da lahko pristopijo k zvezi, ter skupne temelje bodoče zveze. 

Decembra 2023 je bil intervju z dr. Zlatkom Golobom (med drugim tudi o brezpravnem položaju zatočišča za zaščitene prostoživeče živali v naši državi) objavljen v zimski številki (št. 46) revije Osvoboditev živali. 

Za pravno skupino DOŽ: Metka Pekle

Ljubljana, 19. 2. 2024