Kot prejšnja leta se je DOŽ tudi v letu 2022 aktivno vključevalo tako v javne razprave v povezavi z zaščito živali in okolja kot v postopke v zvezi z zaščito živali in okolja.

29. 1. 2022 je pravna skupina (pravnica M. N.) ob napovedani prašičji farmi v Mariboru (kar je vzbudilo precejšnje vznemirjenje) zbrala pravne podlage, ki jih morajo občani poznati, če hočejo ustaviti tovrstne načrte.

3. 3. 2022 smo pomagali Mednarodnemu društvu za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green pri pripravi upravnega spora z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče.

4. 3. 2022 smo poslali na Ministrstvo za okolje in prostor  zahtevo za pojasnilo, kako se rešuje problem intervencijske skupine.

Marca in aprila 2022 smo sodelovali z mednarodnim društvom za varstvo okolja in narave Alpe Adria Green, ki je pozvalo Evropsko komisijo, da Vladi RS še bolj konkretno sugerira dobre prakse sobivanja z zvermi ter pogojuje kmetijske in okoljske subvencije iz evropskih skladov z uvajanjem teh praks; poleg tega jo je prosilo za pomoč pri pripravi pritožbe na sodišče EU, za pravno pomoč, da se kršitelje kaznuje v skladu z zakonodajo, in za pomoč, da se pobijanje medvedov zaustavi ter spoštuje zakonodajo EU.

16. 3. 2022 sta Tina Peterman in Ana Špes, študentki novinarstva na Fakulteti za družbene vede, prosili za sodelovanje pri snemanju video projekta o lovu in odstrelu živali v sklopu študija. Pogovor s članico pravne skupine sta posneli v živo 1. 4. 2022  v prostorih društva na Celovški cesti 87 v Ljubljani. Članica pravne skupine je kratko predstavila zgodovino naših prizadevanj zoper pavšalni odstrel ogroženih in zato zaščitenih zveri na Slovenskem;  pojasnila jima je, kako se država najraje poslužuje samo enega ukrepa, to je streljanja, čeprav obstaja še veliko drugih možnosti. Povedala jima je o poslanstvu intervencijske skupine, ki je julija 2020 odstopila, kar je slabo za živali in za ljudi, ter da je za naše društvo ubijanje za užitek, za zabavo, šport, nesprejemljivo. Opozorila je na finančne koristi lovskih družin od lova na zavarovano vrsto, kar je za naše društvo nedopustno. Povedala jima je o predlogih našega društva, da bi se ta denar namenil za spodbujanje in omogočanje sobivanja z zvermi, o alternativnih zaščitnih ukrepih ter o negativni vlogi medijev.

28. 3. 2022 smo poslali na e-naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. zaprosilo za dostop do informacij javnega značaja o odvzemu rjavih medvedov iz narave za obdobje leta 2022 (izpis iz osrednjega registra odvzema velikih zveri za Slovenijo + odvzeti vzorci za genetske raziskave za namen ugotavljanja točne starosti za ustreljene medvede + vse izdane posamične odločbe za odstrel za leto 2022).

8. 4. 2022  nam je odgovorilo MOP. Poslalo nam je dokumente: poročilo o odvzemu rjavih medvedov iz narave za leto 2022 in odločbe za odstrel za leto 2022.  Z obvestilom, da vzorce za genetske raziskave hrani Zavod za gozdove RS. 

11. 5. 2022 je pravna skupina (pravnica M. N.) posredovala sporočilo Društvu za zaščito konj, v katerem je ugotavljala, da bi se na področju rejnih živali in inšpekcijskih nadzorov v zvezi z njimi moralo povezati več društev in začeti uveljavljati pravne možnosti. Omenjeno društvo je seznanila z možnostmi, ki obstajajo na podlagi zakonodaje.

16. 5. 2022 so se obrnili na naše društvo predstavniki Iniciative "Spas za smeđeg medu" –   ustavimo trofejni lov na rjavega medveda v RH.  Pravna skupina je podprla njihova prizadevanja: podrobneje je preučila priloge, ki so jih poslali, in jim pojasnila, kako v Sloveniji poskušamo preprečiti nezakonite poboje medvedov z uporabo pravnih sredstev. Svetovali smo jim tudi v zvezi s Sodiščem EU ter jim posredovali potrebne kontakte  (Nevenka Lukić Rojšek).

10. 6. 2022 se je pravna skupina (vodja Monika Naumovski) – na prošnjo upokojenega policista in vodnika psa Zvonka Galuna  –  vključila v prizadevanja, da se službeno policijsko psičko Dono upokoji ter izroči njenemu upokojenemu vodniku.  

22. 6. 2022 je bila psička Dona dodeljena svojemu vodniku. Ministrstvo za notranje zadeve, ki je spoznalo neustreznost dosedanje ureditve, pa je poskrbelo za ustrezno rešitev in se zavezalo k spremembi podzakonskega akta.

26. 6. 2022 je pravna skupina pripravila Predloge za posredovanje področij, kjer bi bile potrebne spremembe (večja zaščita rejnih živali, dejanska zaščita prostoživečih živali, financiranje oskrbe živali v zavetiščih po državi, zahteva po strožjih inšpekcijskih nadzorih, preučitev ukrepa Dobrobit živali, pravica do veganskega prepričanja, zahteva po namenitvi sredstev za okolje iz Podnebnega sklada, zahteva po nadzoru subvencioniranja kmetijskih gospodarstev ...) – za politike iz gibanja Svoboda. 

27. 6. 2022 je bil na FB in spletni strani DOŽ objavljen prispevek z naslovom Psička Dona ali kako lahko srčnost in razum vedno najdeta rešitev. 
 13. 7. 2022 smo poslali na naslova  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  dopis, in sicer Zahtevo za pojasnitev ureditve oskrbe prostoživečih živali in posredovanje informacij na podlagi ZDIJZ.

15. 7. 2022 smo dobili iz Ministrstva za okolje in prostor v zvezi z dopisom 4. 3. 2022 in urgenco z dne 28. 6. 2022  odgovor v zvezi z zadevo:  Reševanje problema intervencijske skupine za hitro ukrepanje v primeru ogrožanja življenja ljudi in premoženja po velikih zvereh. Odgovor je bil pomanjkljiv. 

25. 7. 2022 je pravna skupina (pravnica M. N.) proučila zakonodajo in našla možnost povezave, registracije in pridobitve statusa v javnem interesu. Preverila je, kaj vse je potrebno za ustanovitev zveze društev.

27. 7. 2022 smo poslali na Ministrstvo za obrambo zahtevo za posredovanje podatkov o tem, koliko klicev je posredoval Center za obveščanje o klicih, prejetih na številki 112 ali 113 zaradi ogrožanja življenja ali premoženja zaradi velikih zveri, Ministrstvu za okolje in prostor v letih 2021 in 2022. 

27. 7. 2022 smo poslali na Ministrstvo za okolje in prostor zahtevo za posredovanje dodatnih podatkov (ZDIJZ), kako se rešuje problem intervencijske skupine. 

28. 7. 2022:  na e-naslov MKGP  smo poslali prošnjo, da nam posredujejo informacijo o tem, koliko ustanov v RS deluje na dobrodelnem področju zaščite živali, katerim so dali soglasje za ustanovitev, ter koliko primerov tovrstnih ustanov je bilo ustanovljenih z oporoko.      

Avgusta 2022 je pravna skupina pripravila (pravnica M. N.) predlog revizije v zvezi z zavrnitvijo tožbe na Upravnem sodišču (Upravno sodišče je zavrnilo tožbo zoper Dovoljenje za odstrel 222 medvedov z dne 28. 2. 2022) in v njem predlagala, da se izda začasna odredba do odločitve o reviziji.

9. 8. 2022 je pravna skupina (pravnica M. N.) dala pobudo za projekt pomoči prostoživečim živalim v času ekstremne suše. Predlagala je, da se v ta projekt vključijo: občine, Lovska zveza in lovska društva, MKGP in društva, ki se ukvarjajo z živalmi. Predlagala je, da se vzpostavi sistem napajalnikov za živali na občinski ravni. Na to pobudo se je odzvalo več članov društva z različnimi aktivnostmi. 

14. 8. 2022 je podala na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.  in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.    inšpekcijsko prijavo o nehumanem ravnanju z golobi v Parkirni hiši Šempeter na Zaloški cesti 1 v Ljubljani, kjer je upravitelj BOE SLO d. o. o.

14. 8. 2022 smo poslali na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. dopis, in sicer Zahtevo za posredovanje dodatnih informacij na podlagi ZDIJZ – v zvezi s prevozom poškodovanih prostoživečih živali. 

16. 8. 2022 smo dobili iz MOP-a odgovor, da je mestni golob naveden kot izjema, zato Inšpekcija za okolje in naravo ni pristojna za nadzor. 

16. 8. 2022 smo prejeli odgovor iz Uradne veterinarske službe, da v predmetni zadevi nadaljuje uradni postopek ugotavljanja odgovornosti za kršitve, ki so se v zvezi z golobi dogajale v tej parkirni hiši (odpravljene so bile že ob nadzoru inšpektorice Inšpektorata RS za okolje in prostor). 

24. 8. 2022 je pravna skupina (pravnica M. N.) v zvezi s projektom pomoči prostoživečim živalim v urbanih in ruralnih okoljih v času suše sestavila dopis za občine (prošnjo za sodelovanje in pomoč), s katerim bi občine povabili k postavljanju napajalnikov za živali. 

22. 9. 2022 sta Hana Rika Sluga in Anamarija Novak, dijakinji 4. Ae na Strokovnem izobraževalnem centru v Brežicah, prosili za gradivo, da bi lahko pri predmetu poslovni projekti izdelali plakat in postavili stojnico za mednarodni dan pravic živali. Dijakinjama smo poslali: po klasični pošti 12 izvodov naše revije (različne številke) in nekaj prospektov (dva o lovu oziroma proti lovu in dva o tleh) ter po e-pošti članek o tem, kaj je povedalo na to temo ustavno sodišče (članek je pred leti za našo revijo napisala Monika Naumovski).

26. 9. 2022 smo na naslova Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. poslali prijavo neprimernega ravnanja z živalmi (neprimerne namestitve dveh teličkov na naslovu Smokuč 14, Žirovnica).

27. 9. 2022 smo ponovno prosili za informacijo o ugotovitvah inšpekcijskega postopka v zvezi z golobi v Parkirni hiši Šempeter (in za odgovore na vprašanja, zastavljena uradni veterinarski službi, na katera nismo dobili odgovora).  

30. 9. 2022 smo poslali dopis v povezavi s prosto živečimi živalmi  –  predvsem golobi   (nameščanja bodic na javnih površinah in urgenco za določitev pristojnega organa za oskrbo golobov) na 7 naslovov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,   Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled..

6. 10. 2022 smo poslali na naslov Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. prijavo neprimernega ravnanja z živalmi (6 oslov, 6 ponijev, 30 ovac, 10 koz ter približno 15 nekastriranih in nesteriliziranih mačk) na posesti v lasti očeta in sina (Race Živoj in Race Boštjan, naslov Lokev 164 b in Lokev 235, 6219 Lokev).  

17. 10. 2022  sta se predsednik DOŽ in članica pravne skupine udeležila sestanka pri predsednici DZ Urški Klakočar Zupančič. Izpostavila sta: pomanjkljiv inšpekcijski nadzor, napačno usmerjene kmetijske subvencije, zavajajoče prehranske smernice, pomen ozaveščanja javnosti, nujnost vzpostavitve instituta varuha pravic živali v Sloveniji, ki v društvu sicer že obstaja na neformalni ravni, vendar brez javnih pooblastil.

2. 11. 2022  smo se odzvali na (na spletnih straneh državne uprave objavljeni) pravilnik "o rezervaciji imen", ki prepoveduje uporabo splošnih izrazov (pečenica,  klobasica, čevap) za izdelke, ki ne vsebujejo mesnih sestavin.  Pravna skupina je pripravila (pravnica M. N.)  pripombe, ki jih je DOŽ podalo v postopku sprejema predpisa (poslane na naslove:  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.,  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled. in Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.). V pripombah je bilo poudarjeno, da gre za reševanje umetno ustvarjenega problema, ki škoduje posameznikom in podjetjem, ki želijo delovati v sožitju z naravo, okoljem in živalmi, prav tako pa dodatno zmede potrošnike. 

Z načrtovano spremembo (ki koristi predvsem živinorejskemu lobiju)  je DOŽ seznanilo še druga društva (Vegansko društvo, Anima, Animal angels), proizvajalce Organa d.o.o., Videm-Dobrepolje   (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled., Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.),   Evergreen d.o.o., Boštanj   (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.),  Graschka d.o.o., Slovenj Gradec  (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.) ter vse zainteresirane z objavo prispevka na FB. 

24. 11. 2022 je DOŽ prejelo iz Državnega zbora dopis v zvezi s posvetom, ki bo organiziran v januarju 2023, na katerega bodo povabljeni predstavniki nevladnih organizacij in najvišji predstavniki državnih organov, ki so zadolženi (tudi) za to področje (med njimi MKGP, MOP, UVHVVR, Nacionalni center za dobrobit živali in drugi).  V ta namen je pravna skupina začela pripravljati pisni prispevek, v katerem je izpostavila področja, na katerih bi živali potrebovale dodatno zaščito in ukrepe. 

20. 12. 2022 je pravna skupina podala Pripombe k “Uredbi o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027 za Slovenijo v letu 2023”  ter jih poslala na Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. 

23. 12. 2022:  Na osnovi Pripomb k omenjeni uredbi je pravna skupina pripravila prispevek z naslovom “Dobrobit živali je tudi dobrobit ljudi …”,  ki je bil na začetku novega leta objavljen v rubriki Pisma bralcev v časopisu Delo.

27. 12. 2022 je pravna skupina oddala pisni prispevek za januarski posvet pod vodstvom predsednice DZ Urške Klakočar Zupančič. Napovedano je bilo, da bodo od 3. 1. 2023 pisni prispevki objavljeni na spletni strani Državnega zbora.