Skupina varuha pravic živali Društva za osvoboditev živali je skupaj z Alpe Adria Green na Upravnem sodišču dosegla zadržanje dovoljenja za odstrel 222 medvedov.

Ministrstvo za okolje in prostor je nameravalo tudi to leto odstreliti 222 medvedov. Čeprav sodijo v strogo zavarovano živalsko vrsto,  katere ne bi smeli loviti, če bi spoštovali evropsko in slovensko zakonodajo.  Kljub pritožbam našega društva in Alpe Adria Green ter drugih nevladnih organizacij že vrsto let. Kljub temu da sodišče vsako leto, ko le predlagamo zadržanje, odstrel zadrži, spozna lov na zavarovano živalsko vrsto leto za letom za nezakonit, je Ministrstvo za okolje in prostor letos ponovno poskusilo uveljaviti  odstrel 222 živali.

Ministrstvo, ki bi moralo zagotavljati spoštovanje zakonodaje na področju zavarovanih živalskih vrst, je organ, ki ravna leto za letom ravno nasprotno, ne upošteva strokovnih argumentov, kaj šele odločitev sodišč, kar resno ruši temelje pravne države. Zato smo se povezali z društvom Alpe Adria Green in spisali tožbo v času enega vikenda ter jo vložili na Upravno sodišče s predlogom za začasno zadržanje. In Upravno sodišče je 22. 3. 2022 s sklepom I U 305/2022-4 predlogu za zadržanje ponovno ugodilo, saj bi drugače, kot ponavlja že četrto leto zapored, z odstrelom in usmrtitvijo medvedov nastala nepopravljiva škoda. Ministrstvo očitno tega sporočila ne dojame. Koliko medvedov je uspelo lovcem umoriti v obdobju od vročitve dovoljenja v začetku marca do 25. marca, še ne vemo. Vendar na podlagi izkušenj prejšnjih let predvidevamo, da številka ne bo majhna.

Pri tem ponovno izpostavljamo, da je to nezakonito in grozljivo ravnanje z medvedi povezano tudi z dejstvom, da je julija 2021 odstopila celotna intervencijska skupina  Zavoda za gozdove RS.  To je nadvse slaba novica tako za ljudi kot za  živali. S svojim takojšnjim odzivanjem in svetovanjem je pomagala ljudem  ter preprečila marsikateri konflikt z medvedom. Odsotnost skupine strokovnjakov, ki obvlada sobivanje z medvedom veliko bolj celostno kot lovci, bo imela oziroma že ima negativne posledice za zavarovano vrsto in za ljudi na območjih prisotnosti medvedov. O razlogih za odstop in ukrepih na tem področju še čakamo odgovor MOP.

Predstavniki Republike Slovenije se v primerih, kot je arbitraža meje s Hrvaško, zelo radi sklicujejo na spoštovanje evropskega pravnega reda in spoštovanje odločb sodišč, ko pa gre za varovanje interesov nekaterih domačih lobijev, so to pripravljeni zanemariti. Predstavniki »strokovnih organizacij« pa zanemarjajo znanost, saj so mnogi med njimi lovci in so tako v konfliktu interesov. V primeru lova na medvede in volkove se skrivajo za izrazom »redni odstrel« ali celo »odvzem«, da bi zavajali javnost. Zdaj je na Upravnem sodišču, da presodi (ne)zakonitost predlaganega ukrepa, in videli bomo, ali je  ministrstvo pripravljeno sprejeti sodbo, ali jo bo ignoriralo tako kot že vrsto let.

Skupina varuha pravic živali 
Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.